Vad hände efter andra världskriget?

Efterkrigstiden – tiden efter andra världskriget – utmärk(te)s av en maktkamp mellan USA och Sovjetunionen. Länderna hade helt olika sätt att se på hur samhället skulle utformas. Det blev i princip en kamp mellan systemen kapitalism och kommunism, och om vilket land som skulle ha mest inflytande i världen.

Vilka konsekvenser drabbades världen av efter andra världskriget?

Utvecklingen i Europa och världen under efterkrigstiden fram till 1989 präglades – vid sidan av det kalla kriget – av stora konjunktursvängar inom världsekonomin, men också av frihetskamp i form av avkolonisering, demokratiseringsprocesser och folkliga proteströrelser.

Vad hände efter kalla kriget?

Berlinmuren faller – kalla kriget tar slut

Snart medförde också förändringarna i Sovjetunionen och dess delrepubliker till Sovjetunionens upplösning. Därmed var det kalla kriget slut. På juldagen 1991 avgick Gorbatjov som Sovjetunionens sista president.

Hur ändrades världskartan efter andra världskriget?

De västallierade gick med på att Polens gränser försköts västerut och att Sovjetunionen tog kontrollen över Baltstaterna. Andra gränsjusteringar gjordes i Italien, Bulgarien, Rumänien, Ungern och Tjeckoslovakien. Tyskland och Österrike delades in i ockupationszoner.

Vad blir resultatet av andra världskriget?

1945 – andra världskriget slutar…

Tyskland kapitulerade strax därefter den 7 maj 1945. Kriget i Europa var äntligen slut. Kampen mellan Japan och USA i Stilla havet fortsatte dock i ytterligare några månader. I början av augusti 1945 släppte USA två atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki.

Vilka länder försvann efter andra världskriget?

Till exempel Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska riket förlorade kriget mot de allierade. De allierade var Storbritannien, Frankrike, Belgien och USA med flera. Andra världskriget var åren 1939 – 1945. De allierade vann kriget mot Nazityskland och de länder som stod på Nazitysklands sida i kriget.

Kan man se spår av andra världskriget idag?

Om man bortser från de rent fysiska spåren (gamla koncentrationsläger, kraschade flygplan osv) kan man väl även se staten Israel som en följd av andra världskriget. Segermakterna USA och Sovjet blev världens två supermakter vilket präglade hela andra halvan av 1900-talet, på många olika sätt.

Vad menar man med att afghanistankriget var Sovjetunionens vietnamkrig?

Vad menar man med att Afghanistankriget var Sovjetunionens Vietnamkrig? Kallas det krig som utkämpades mellan Afghanska gerillagrupper och sovjetunionens armé från 1979 till 1988. Sovjet tänkte att de skulle vinna över Afghanistan enkelt, de tog det för givet. Precis som USA tog för givet att de skulle vinna Vietnam.

Vilka grundläggande motsättningar ledde fram till kalla kriget?

Maktpolitiska, ekonomiska och ideologiska motiv låg bakom de båda supermakternas ageranden under kalla kriget. Det är naturligtvis svårt att skilja de olika faktorerna åt då de oftast är sammanvävda med varandra.

Vad innebar kalla kriget?

Det kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, deras respektive huvudsakliga ideologiska övertygelser (kommunism och kapitalism) och deras respektive allierade stater, från omkring 1945, precis efter andra världskrigets slut, till omkring 1990.

Vad har hänt de senaste 100 åren?

1917 – Ryska revolutionen inträffar. 1917 – Finland deklarerar sig självständigt från Ryssland. 1918 – Island blir ett självständigt kungarike i personalunion med Danmark. 1918–1919 – Spanska sjukan pågår.

Vilka spår av 1900 talets krig kan vi se i samhället idag?

USA:s krig i Vietnam visades på TV-nyheterna och gjorde en hel ungdomsgeneration medveten om de övergrepp som skedde mot länder i tredje världen. Under slutet av 1960-talet växte hemmaopinionen och världsopinionen mot Vietnamkriget som tog slut 1975.

Hur har världskartan förändrats?

Gall-Peters projektion ger en mera korrekt bild av storleksförhållandet mellan länder. Men Gall-Peters projektionen är ingen ny uppfinning. James Gall teoretiserade nya världskartan redan i mitten av 1800-talet och filmskaparen Arno Peters visualiserade den på slutet av 1960-talet.

Hur påverkade andra världskriget modet?

Ransonering påverkade modeindustrin

Krigsutbrottet 1939 ledde till ett avbrott i den normala modeindustrin, eftersom de flesta tillverkare övergick till att producera krigsmaterial. Ylle behövdes till filtar och uniformer, läder till marschkängor och silke till fallskärmar.

Hur såg Tyskland ut efter andra världskriget?

Den 8 maj 1945 kapitulerade de tyska trupperna. Vid krigsuppgörelsen förlorade Tyskland betydande delar av sitt territorium. Såväl Tyskland som staden Berlin delades mellan de allierade (USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen) i fyra ockupationszoner. 1949 delades landet i två separata stater.

Hur många dog i det amerikanska inbördeskriget?

Amerikanska inbördeskriget blev ett av historiens dödligaste krig. Av soldaterna i kriget, drygt tre och en halv miljon, avled 618 000. Endast en tredjedel av dödsfallen berodde på stridsskador.

Andra världskrigets följder

Vad är grejen med delning av Tyskland efter andra världskriget?

Snabbkoll på historien – Kalla kriget | Historia | Grundskola år 7 – 9

Lämna en kommentar