Vad hände med estonia?

Estoniakatastrofen är en av de värsta fredstida fartygsolyckorna genom historien. För 27 år sedan, under en stormig natt i september, slet de fyra meter höga vågorna loss Estonias bogvisir, med följden att passagerarfärjan kapsejsade och sjönk på under en timme. Totalt 852 personer dog.

Vad hände med kaptenen på Estonia?

Arvo Andresson var kapten på M/S Estonia, vilket han hade varit sedan fartyget togs i bruk för Estline i februari 1993. Andresson omkom i katastrofen.

Vad finns kvar av kropparna på Estonia?

I juli inleddes därför nya undersökningar av Estonias vrak. Uppgifter gör nu gällande att man vid de senaste dykningarna hittat tre kroppar friliggande utanför vraket. Två av kropparna ska ha påträffats med sonarkamera och en med ROV-kamera.

Vem sprängde Estonia?

Under åren har en mängd olika teorier om orsaken till fartygskatastrofen frodats. Den tyska journalisten Jutta Rabe förde i filmen Baltic Storm fram teorin att Estonia sprängdes av någon hemlig, troligtvis rysk, organisation. Ombord ska det ha funnits två lastbilar med utrustning till det amerikanska robotförsvaret.

Hur kunde Estonia sjunka så snabbt?

Särskilt viktigt är det när människor skadats och dött. Haverikommissionen skrev en stor rapport där de berättade om hur Estonia sjunkit. Olyckan berodde på att fartygets bogvisir hade lossnat och att mycket stora mängder vatten kommit in i fartyget och gjort att det sjönk väldigt snabbt.

Hur mycket skulle det kosta att bärga Estonia?

Enligt Estlands inrikesminister Mart Helme kostar en bärgning av Estonia över 1 miljard kronor. Också krav på bärgning av de döda finns. Företaget Rockwater fick i december 1994 uppdraget av Sverige att genomföra dykningar vid Estonia för att undersöka förutsättningarna för bärgning.

Hur många dog när Estonia sjönk?

Estoniakatastrofen är en av de värsta fredstida fartygsolyckorna genom historien. För 27 år sedan, under en stormig natt i september, slet de fyra meter höga vågorna loss Estonias bogvisir, med följden att passagerarfärjan kapsejsade och sjönk på under en timme. Totalt 852 personer dog.

Var kan man se dokumentären om Estonia?

2020 – Dokumentär, Historia

Estonia – fyndet som ändrar allt” finns nu att streama på Discovery+.

Vad fraktades på Estonia?

Svenska försvaret använde passagerarfartyget Estonia som transportmedel för hemlig militär utrustning. Det framgår av ett avtal mellan det svenska försvaret och Tullverket. Tullverket gick med på att släppa igenom hemliga vapentransporter som kom med den estniska passagerafärjan.

Var ligger Estonias vrak?

Vraket ligger idag 59° 23′ N 21° 42′ E ~ 22 nautiska mil 157° från Utö(Finland). Det ligger på ett djup av 70-80 meter.

Har Estonia bärgats?

Dykarna: Vi hade kunnat bärga 125 kroppar – men vi fick inte. Ray Honour, projektledare under dykningen vid Estonia i december 1994, framträder i nya dokumentären om Estonia. Dykare var inne i Estonia på officiellt svenskt uppdrag – och avslöjar nu att de enkelt kunde ha bärgat minst 125 kroppar.

Vad täcktes Estonia med?

Av de 552 svenskarna överlevde 51, 40 hittades döda, medan 461 är saknade. Regeringen beslöt 1996 att täcka över Estonia med betong, sten och sand. Den 19 maj samma år började det norska fartyget Tertnes att dumpa 10 000 ton sten på haveriplatsen. Även stora kvantiteter sand (cirka 400 000 kubikmeter) ska ha hällts ut.

Vem ägde båten Estonia?

I januari 1993 såldes fartyget till svenska Nordström & Thulin, delägare i rederiet Estline tillsammans med estniska statens Estonian Shipping Company, och registrerades både av Estline och cypriotiska Estline Marine Co Ltd i Nicosia på grund av krav från långivaren, Europeiska utvecklingsbanken.

Vilka svenskar dog i Estonia?

Med sig ned i Östersjöns djup tog Estonia 852 passagerare och besättningsmän, varav 501 svenskar. Olyckan var, och är fortfarande, den största fartygsolyckan i nordiska farvatten i fredstid genom tiderna.

Kan Estonia hända igen?

För 20 år sedan sjönk Estonia med 989 personer ombord. Endast 137 kunde räddas. Katastrofen har påverkat sjösäkerhetsarbetet i hög grad. Men liknande olyckor kan inte uteslutas i framtiden.

Hur långt ner ligger Estonia?

följande. Estonia är 155,4 meter lång och 24,2 meter bred. Hon har tio däck, varav sex med inredning för passagerare och besättning. Fartyget ligger på styrbords sida med 115–120 graders slagsida i en sluttning på havsbotten på cirka 80 meters djup.

HUR SJÖNK M/S ESTONIA?

Hur kunde Estonia sjunka?

Estonia-överlevare 20 år senare – Malou Efter tio (TV4)

Lämna en kommentar