Vad händer efter stöd och matchning?

Under tiden som du deltar i Stöd och matchning ska du fortsätta att följa din planering med Arbetsförmedlingen, söka jobb och lämna aktivitetsrapporter precis som vanligt. Efter tre månader utvärderar din arbetsförmedlare och du hur det har gått och bedömer om du behöver ytterligare tre månader av Stöd och matchning.

Vad gör en Jobbmatchare?

Jobbcoachen informerar, motiverar, bistår med hjälp att sätta ihop ett vinnande CV, att skriva ett personligt ansökningsbrev och att förbereda sig inför kommande anställningsintervjuer. Jobbcoach kan vid behov erbjuda intervjuträning, hjälpa till med att boka studiebesök och med att ordna praktikplatser.

När upphör stöd och matchning?

Stöd och matchning har upphört

Med vår tjänst rusta och matcha får du det stöd du behöver. Du väljer själv vilken leverantör du vill ha stöd av och får en egen handledare som hjälper dig. Målet är att du ska få jobb eller börja studera så fort som möjligt.

Vad händer efter 450 dagar med aktivitetsstöd?

Om du fortfarande är arbetslös efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin kommer Arbetsförmedlingen att få ansvar för att du erbjuds plats hos ett företag eller och en organisation inom privat och offentlig sektor. Den sysselsättningsperiod som du anvisas ska pågå en lång period, dock två år som längst.

Måste man tacka ja till stöd och matchning?

När du är arbetslös ska du försöka hitta arbete så fort som möjligt. Arbetsförmedlingen kan besluta om insatser i form av arbetsmarknadspolitiska program eller utbildningar som stöd i ditt arbetssökande. Om du blir anvisad ett program eller en utbildning behöver du tacka ja till att delta.

Vad tjänar en Arbetscoach?

36 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en jobbcoach?

Marknadslönen 2022 för jobbcoacher ligger mellan 31 000 och 38 000 kronor per månad.

Hur länge kan man få ersättning från Arbetsförmedlingen?

Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du få ersättning i totalt 450 dagar.

Hur länge kan man ha Rusta och matcha?

Hur länge varar rusta och matcha? Målet är att du ska få jobb eller börja en utbildning så snabbt som möjligt men om det behövs kan du delta i rusta och matcha i tolv månader.

Kan man tacka nej till Rusta och matcha?

Arbetsförmedlingen kan även avbryta tjänsten om deltagaren har behov av någon annan tjänst än rusta och matcha. Praktik kan deltagaren ha som en parallell insats i max tre månader inom ramen för tjänsten. Om deltagaren inte kan tillgodogöra sig tjänsten på grund av sjukdom avbryter Arbetsförmedlingen tjänsten.

Hur länge kan man vara med i jobb- och utvecklingsgarantin?

För den som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för får arbetsträning pågå under längst tolv månader. Inför varje period av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning ska Arbetsförmedlingen pröva om insatsen är den mest lämpliga för att uppnå syftet med programmet.

Hur länge måste jag arbeta för att få en ny ersättningsperiod?

För att kunna ersättning från a-kassan måste du, innan du blev arbetslös, uppfylla ett av följande villkor: Under det senaste året har du arbetat minst 6 månader med minst 60 timmar per månad. Under det senaste året har du arbetat minst 420 timmar under 6 månader i följd med minst 40 timmar i varje månad.

När får man nya A Kassedagar?

Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor (efter eventuell förlängning på grund av barn under 18 år) har du rätt till en ny ersättningsperiod hos oss. Du får en ny ersättningsperiod på 300 dagar som börjar direkt efter din tidigare period som tagit slut. Den nya ersättningsperioden inleds med sex karensdagar.

Kan man tacka nej till jobb efter att ha tackat ja?

Du kan säga att du är tacksam för förtroendet och möjligheten men att det inte känns helt rätt för just dig. Ge, som tidigare nämnt, gärna en förklaring till varför. Är det något speciellt som gjort att du tackat nej, eller var det så att du hann få ett annat jobberbjudande som kändes ännu bättre.

Måste man tacka ja till jobb direkt?

Ibland kanske du av olika skäl måste ta ett jobb men även då är det bra att komma fram till varför du tackar ja och har en plan framåt. Det allra bästa är om du tackar ja till ett jobb som du kommer att vara nöjd med. För att ta reda på om jobbet är rätt för dig så kan du ställa dig de här frågorna.

Vad händer om man tackar nej till jobb- och utvecklingsgarantin?

Frågor och svar

Vad händer om jag ändå inte får ett jobb? Om du inte har fått ett jobb efter 90 veckor i jobb- och utvecklingsgarantin finns ytterligare möjligheter att få jobb eller pröva dina möjligheter, till exempel i form av arbetsträning.

Stöd och Matchning – Arbetslivsresurs (Vad är Stöd och Matchning?)

Stöd och matchning

Humanus Stöd och Matchning

Lämna en kommentar