Vad händer i afghanistan?

Halva befolkningen riskerar akut hunger. 3,4 miljoner människor är på flykt från våld i landet. Miljontals barn går inte i skolan. Kvinnors och flickors rättigheter är under attack.

Vad händer med afghaner i Sverige?

Migrationsverkets har nu publicerat ett nytt ställningstagande om hur asylansökningar som rör Afghanistan ska bedömas, efter att talibanerna tagit över makten i landet. Migrationsverket kommer nu att börja behandla och fatta beslut om asylansökningar från afghanska medborgare igen efter en tids paus.

Vad är det som sker i Afghanistan?

Afghanistan har plågats av krig i drygt 40 år. Den senaste konflikten inleddes med ”kriget mot terrorismen” efter terrordåden mot USA hösten 2001. Det USA-ledda anfallet var riktat mot den islamistiska talibanregeringen, som beskyddade Usama bin Ladin och hans terrornätverk al-Qaida.

Hur lever kvinnorna i Afghanistan?

Det är en djupt oroväckande utveckling. Kvinnorna i Afghanistan har nu inte bara gått miste om möjligheten till utbildning och arbete. De lever också med en ökad risk för könsbaserat våld och allvarliga inskränkningar i deras rätt till mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet, inklusive deras val av kläder.

Varför kommer så många afghaner till Sverige?

Större chans till utbildning och gott mottagande

Sverige har dessutom tagit emot afghaner på flykt ända sedan Sovjets ockupation av Afghanistan 1979, vilket gör att det finns sociala nätverk med svensk-afghaner här. Möjligheten till utbildning är också en viktig faktor för de unga afghaner som flyr till Sverige.

Får afghaner stanna i Sverige?

Migrationsverket kom idag med ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan som innebär att fler asylsökande därifrån kan få stanna i Sverige.

Hur många afghaner har Sverige tagit emot?

Under 2021 sökte 1 488 afghanska medborgare asyl i Sverige, vilket var knappt 900 fler än under 2020. Det kan jämföras med toppåret 2015, då det var fler än 40 000 av de asylsökande som hade afghanskt medborgarskap. Under hela 2000-talet har fler män än kvinnor sökt asyl i Sverige.

Vad är problemet i Afghanistan?

Fakta Afghanistan

Många i landet är internflyktingar och lever i extrem fattigdom. Sjukvårdssystemet är överansträngt och saknar tillräcklig finansiering. Sedan 2019 har säkerheten i landet blivit allt sämre vilket gjort det ännu svårare för människor att få tillgång till vård.

Hur många afghaner som bor i Sverige?

Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2018 i Sverige sammanlagt cirka 52 000 personer födda i Afghanistan. 2019 bodde det i Sverige sammanlagt 71 384 personer som antingen själva var födda i Afghanistan eller hade minst en förälder som var det.

Hur många afghaner är på flykt?

97 procent fattiga

Enligt FN:s uppskattningar har över 2,6 miljoner invånare flytt Afghanistan, medan över 5,5 miljoner människor är på flykt inom landet. UNDP, FN:s utvecklingsprogram, bedömer att upp till 97 procent av afghanerna kan komma att leva i fattigdom inom de närmaste månaderna.

Hur ser talibaner på kvinnor och kvinnors roll i samhället?

Talibanerna för en politik som starkt diskriminerar kvinnor vad gäller t. ex. försörjningsmöjligheter, sjukvård och utbildning. Ett av de stora problemen vad gäller Afghanistan är att landet har befunnit sig i krig under de senaste 20 åren och under största delen av den tiden har saknat en legitim regering.

Hur kan man hjälpa kvinnor i Afghanistan?

När kvinnor kan bidra till familjens försörjning stärks deras ställning i samhället. Därför är hälften av deltagarna kvinnor i våra självhjälpsgrupper och mikrolånsföreningar för ökad självförsörjning. Genom att stötta byråd har vi stärkt jämställdheten på landsbygden i Afghanistan.

Vad har kvinnor för rättigheter i Afghanistan?

Parlamentet har också krävt att de mänskliga rättigheterna, särskilt kvinnors rättigheter, inte kränks i landet. Majoriteten av kvinnorna i landet har hindrats från att återgå till arbete, universitet och skola.

Varför kommer ensamkommande flyktingbarn till Sverige?

Ett av syftena var att förtydliga ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Två andra syften var att ”de barn som kommer ensamma till Sverige ska ges samma skydd och stöd som svenska barn” samt att ”barnets bästa alltid [ska komma] i främsta rummet”.

Hur många flydde från Afghanistan?

Konflikter, torka och fattigdom har tvingat miljoner människor på flykt. Många har förlorat hoppet om framtiden. 2,6 miljoner afghanska registrerade flyktingar är utspridda i världen – 2,2 miljoner i Iran och Pakistan. 3,4 miljoner människor är på flykt från konflikter i landet – 710 000 flydde under 2021.

Varför flydde afghaner 2015?

Mot den bakgrunden väljer allt fler afghaner att fly mot Europa. – De flesta åker till Tyskland. Det är lättare att åka till Europa jämfört med USA och Australien, säger Wagma Yameen.

Vad händer i Afghanistan? | Lilla Aktuellt

Experterna: Detta händer nu i Afghanistan

Experterna: Det här händer nu i Afghanistan

Lämna en kommentar