Vad händer i belarus?

Protesterna i Belarus 2020–2021 är en rad protester och politiska aktioner i samband med presidentvalet i Belarus 2020, framför allt riktade mot den belarusiska regimen och president Aleksandr Lukasjenko som suttit som Belarus president sedan landet blev självständigt 1991, första valet var 1994.

Hur är läget i Belarus idag?

Ryska och belarusiska stridsflyg vid polska gränsen

Spänningarna mellan EU och Belarus ökar. Under torsdagen flög ryska och belarusiska stridsflyg vid den polska gränsen, uppger TT/SVT. Samtidigt kräver Polen att EU förbereder fler sanktioner mot landet.

Hur ser situationen ut i Belarus?

Antalet politiska fångar i landet har ökat kraftigt sedan valet och överstiger i nuläget 1 000. EU:s bilaterala relation till Belarus har skalats ned avsevärt, mot bakgrund av att läget för mänskliga rättigheter ytterligare kraftigt har försämrats sedan det förfuskade presidentvalet 2020.

Vad säger folk i Belarus?

Huvudspråket i landet kallas i konsekvensens namn allt oftare belarusiska, men vitryska är en vanlig benämning även i sammanhang där nationsnamnet Belarus används.

Hur stort är Belarus jämfört med Sverige?

Belarus (Vitryssland) är knappt hälften så stort som Sverige. Det gränsar till EU-länderna Lettland, Litauen och Polen i norr och väster samt till Ryssland i öster och Ukraina i söder. Belarus saknar havskust men har gott om sjöar, kärr och träskmarker.

Vad har hänt med flyktingarna i Belarus?

15 000 soldater skickades till gränsen på den polska sidan för att stoppa människor genom så kallade ”push backs” och våldsamma sammandrabbningar uppstod. Efter några veckor flyttade belarusiska myndigheter människor till ett tillfälligt läger inne i en lagerlokal i Bruzgy ett par kilometer från gränsen.

Kan man åka till Minsk?

Belarus – avrådan

Med anledning av säkerhetsläget i regionen har Utrikesdepartementet den 28 februari 2022 beslutat om att avråda från alla resor till Belarus. Avrådan gäller tills vidare.

Vilka mänskliga rättigheter bryts i Belarus?

Exempelvis finns stora brister när det gäller föreningsfrihet, yttrandefrihet, valgenomförande, rättssäkerhet, fackliga rättigheter, kvinnors och hbtqi-personers mänskliga rättigheter samt möjligheterna för politisk opposition och oberoende medier att verka.

Vilka länder är diktaturer i världen?

Även i en rad andra länder har folket under kortare eller längre tid styrts av diktatur, som till exempel: Brasilien, Chile, Filippinerna, Grekland, Haiti, Irak, Iran, Kambodja, Portugal, Rumänien, Somalia, Spanien, Uganda och Zaire.

Vilka länder i Europa är diktaturer?

Andra länder som lät införa diktatur är: Ryssland (1917) Ungern (1920), Spanien (1923-1930, 1938), Turkiet (1923), Litauen (1926), Portugal (1926), Jugoslavien (1929), Österrike (1933), Bulgarien (1934), Estland (1934), Lettland (1934), Grekland (1936), Rumänien (1938) och Tjeckoslovakien (1939, genom Tysklands …

Vad jobbar folk med i Belarus?

Landet kontrolleras helt av president Aleksandr Lukasjenko och hans auktoritära regim. Belarus har en bred industribas men är ekonomiskt beroende av Ryssland, inte minst import av rysk naturgas.

Vad är Belarus känt för?

Landet har cirka 11 000 sjöar, flera floder men saknar kust och istället nyttjar landet hamnar i Polen och Litauen för sjötransporter. Knappt 30 procent av landet består av skog och hedlandskap, och nästan hälften av arealen är jordbruksmark. De viktigaste grödorna är korn, råg, potatis, sockerbetor och lin.

Vad är Vitryssland känd för?

Vitryssland är ett land med mycket konst, musik och arkitektur som bygger på traditioner från Kievriket på 1000-talet och den litauiska perioden på 1200-talet, men även på senare inflytande från Polen och Ryssland. Landet har en dramatisk historia.

Hur stort är Belarus till ytan?

207 600 km²

Hur många ryssar bor i Belarus?

Drygt fyra av fem invånare identifierar sig som belarusier (vitryssar). Av minoritetsgrupperna är ryssarna flest; nästan var tionde invånare är av rysk härkomst.

Är Belarus rikt?

IMF bedömde 2019 att Belarus BNP vuxit, men fortsatte att kräva att den statliga inblandningen i ekonomin minskar. Offentlig statistik från 2020 visade att tillväxten i ekonomin varit 1,2 procent under 2019. Coronapandemin skadade även Belarus ekonomi, men tillväxten rapporterades ha återkommit i början av 2021.

STORA PROTESTER I BELARUS – detta har hänt

Ryanair-plan tvingades ner i Belarus – på order av diktatorn Lukasjenko

Polen och Belarus: Polis stoppar migranter vid gränsen

Lämna en kommentar