Vad händer i regeringen?

Vad händer med vår regering?

Regeringsbildning hösten 2021

Talman Andreas Norlén inledde då arbetet med att ta fram ett förslag till ny statsminister som skulle kunna godkännas av riksdagen. Den 29 november godkände riksdagen talmannens förslag Magdalena Andersson (S) och den 30 november tillträdde hon som statsminister.

Vad menas med en regeringsförklaring?

Regeringsförklaring eller regeringsdeklaration kallas i vissa länder en deklaration som vanligen läses upp av regeringschefen inför ett lands parlament och som beskriver den politik som regeringen ämnar bedriva.

När slutar restriktionerna 2022?

Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19.

Hur går en misstroendeförklaring till?

Varje ledamot har rätt att ställa frågor till regeringen. Det är ett sätt för riksdagen att kontrollera vad ministrarna i regeringen gör. Om riksdagen inte längre har förtroende för en minister eller statsministern kan riksdagen besluta om en misstroendeförklaring.

Vad menas med en minoritetsregering?

En minoritetsregering är en regering i ett parlamentariskt system som saknar majoritet i parlamentet. Regeringen tvingas då söka stöd bland partier i parlamentet som själva inte sitter med i regeringen.

Vad händer i riksdagshuset?

Brottet hedersförtryck ska införas i brottsbalken

Onsdag 27 april 2022 Beslut Ett nytt brott för hedersförtryck ska införas i brottsbalken. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om förlängd preskriptionstid för hedersförtryck.

Vad är riksdagens uppgift?

Riksdagen och dess ledamöter har flera olika uppgifter. En av de viktigaste uppgifterna är att besluta om lagar. Lagförslagen kommer oftast från regeringen men kan också komma från en eller flera riksdagsledamöter. Alla lagförslag förbereds i riksdagens utskott innan riksdagen röstar om dem i kammaren.

Vilka länder har ministerstyre?

I de flesta länder, till exempel Danmark, Norge, Storbritannien och USA råder ministerstyre som norm. Finland och Sverige har dock regler som förhindrar ministerstyre i enskilda ärenden.

Vilka sitter i kammaren?

När de 349 riksdagsledamöterna sammanträder utgör de tillsammans ”kammaren”. Men ordet kammare används också som namn på lokalen där sammanträdena, alltså mötena, äger rum. Sammanträdena leds av talmannen eller en vice talman. I kammaren debatterar riksdagsledamöterna viktiga frågor och fattar beslut.

Hur länge gäller nya restriktionerna?

Skydda dig själv och andra mot covid-19 (Affisch)

Affischen informerar om de allmänna råd som gäller från 12 januari 2022 och tills vidare.

Hur länge ska man stanna hemma vid sjukdom?

Om du har symtom och tar ett självtest ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om resultatet är positivt eller negativt. Ett negativt självtest utesluter inte att du har covid-19, medan ett positivt resultat innebär att du sannolikt har sjukdomen.

Hur länge gäller de nya nationella restriktionerna?

Detta gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Hur går en misstroendeomröstning till?

Riksdagen kan på förslag av minst 35 av riksdagens ledamöter avsätta ett statsråd eller, om misstroendeförklaringen riktas mot statsministern, hela regeringen. Vid ett sådant misstroendevotum krävs att en majoritet av riksdagen, det vill säga minst 175 ledamöter, stöder misstroendeförklaringen.

Vem har lämnat in misstroendeförklaring?

Efter misstroendeförklaringen hade Löfven en vecka på sig att antingen utlysa extraval eller att avgå som statsminister. I och med att Löfven valde att avgå kommer Andreas Norlén genomföra talmansrundor samtidigt som Löfven leder en övergångsregering.

Vad bestäms i riksdagsordningen?

Riksdagsordningen tar till exempel upp hur sammanträdena i kammaren ska gå till och vad som gäller för talmannen i kammararbetet. En annan del i lagen är bestämmelserna om hur riksdagens 15 utskott ska tillsättas och arbeta. Hur förslag till riksdagen ska lämnas, förberedas och beslutas står också i riksdagsordningen.

Statsministern talar till skolelever om vad som händer i Ukraina.

Jimmie Åkesson: Ser inte regeringen vad det är som händer i det här landet?

Vad händer med regeringens life science-strategi?

Lämna en kommentar