Vad händer med truckens stabilitet om lasten lyfts upp högt?

Höga lyft = hög tyngdpunkt Tänk på att stabiliteten försämras när du lyfter högt eller långt ut. De flesta teleskoplastare har varningssystem som blinkar eller helt enkelt stänger av lyftfunktionen om du lyfter för tungt eller högt. Om det händer, sänk lasten lugnt och fint, eller dra in den närmare trucken.

Varför ska man göra Topplyft vid daglig tillsyn?

Vid kontroll av hydraulsystemet bör man även göra ett topplyft, höja korgen till sitt ändläge för att säkra att det fungerar. Detta gör man från markposition och inte i korgen. Ett topplyft är även viktigt för att varmköra oljan samt låta cylindra smörjas och arbeta.

Hur kan du ta reda på godsets vikt?

Att hantera gods

På en truck finns skyltar som bland annat visar vilken slags truck det är, dess vikt, maximala lastförmåga, lyfthöjd och tyngdpunktsavstånd för lasten.

Varför är det lämpligt att ha lasten något tillbakalutad under transport?

Varför är det lämpligt att ha lasten något tillbakalutad under transport? När en pappersrulle transporteras av en truck utrustad med vridbart klämaggregat skall rullen alltid hållas vertikalt (stående).

Var bär Stödbenstrucken upp sin last?

Stödbenstruck är en annan typ av gaffeltruck som istället för motvikt använder sig av ett stödben för att balansera sin last. De bär sin last innanför stödytan vilket gör att de inte behöver så mycket utrymme. Dessa delas vidare upp utifrån vad de används till, lagra, stapla, transporter och orderplocka.

Vilka är de två viktigaste skälen till att man skall göra daglig tillsyn på trucken?

Vilka är de två viktigaste skälen till att man skall göra daglig tillsyn på trucken? Säkerhet och ekonomi.

Varför ska du utföra daglig tillsyn på ledstaplare?

Du kan själv däremellan kontrollera att gafflarna inte har några sprickor. Se efter speciellt noga vid gaffelhälen. DAGLIG TILL SYN Den dagliga tillsynen är till för din och dina arbetskamraters säkerhet.

Vilken Staplingsmetod kräver?

Villken staplingsmetod kräver minst utrymme: Fristapling, Djupstapling eller pallställ? Villken skyddsutrustning måste du alltid ha när du fyller på batterivatten i trucken: Skyddshandskar o skyddsglasögon, Bara skyddshandskar, eller bara skyddsglasögon?

Vad står beskrivet i Tlp 10?

Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP 10. De innebär att alla truckförare får en gemensam grundläggande utbildning med de kunskaper som behövs för att arbeta säkert.

Vad är ett tillsatsaggregat?

Om någon form av tillsatsaggregat förekommer är det viktigt att föraren förvissar sig om att aggregatet är god- känt för det aktuella användningsområdet samt att det finns tillhörande lastdiagram. Genomgång av riskerna vid hantering på lutande underlag. Genomgång av rätt körriktning med avseende på sikt och stabilitet.

Varför ska man ha hela gaffeln under pallen vid transport?

Eftersom gafflarna sticker ut utan stödben, kan motviktstrucken hantera standardpallar från både lång- och kortsida. Motviktstrucken kan förses med olika typer av hjul beroende på hur och var den ska användas.

Vad är fördelen med massiva banor?

Massiva banor ger bättre stabilitet vid högre lyft än luftgummihjul och massivgummidäck. Det beror på att den massiva banan inte fjädrar. Massiva banor ger större tryck mot underlaget. Underlaget trucken skall köras på måste då vara ett hårt under lag typ betong.

Varför är det viktigt att du kör in rakt mot pallen vid lastning och lossning?

Detta är en vanlig orsak till att truckförare får besvär i nacke och skuldror. Vissa arbetsuppgifter, till exempel vid lastning och lossning i ställage kräver att föraren hela tiden måste röra på huvudet i extrema lägen, framåt-bakåt, roterat eller en kombination av dessa rörelser.

Var är truckens gemensamma tyngdpunkt belägen?

Tyngdpunktsavståndet är den sträcka räknat från gaffelhälen ( där gaffeln börjar vid gaffelvagnen) och utåt på gaffeln. Vanliga tyngdpunktsavstånd är 500 och 600 mm på truckar som har en kapacitet mindre än 7 ton. Ju längre man kommer ut på gaffeln, desto lägre blir truckens lyftkapacitet.

Vad är nyttolast truck?

Om en truck rutinmässigt bär för mycket nyttolast, påverkas ramen och strukturen i bilen enormt och slits ut snabbare, precis som däcken. Livslängden kan reduceras rejält och leda till en ökad risk för förtida fel och oplanerade driftstopp.

Hur kan du minska risken för belastningsskador När du kör truck?

För att undvika belastningsskador på grund av ensidigt arbete bör du som truckförare undvika långa pass i förarhytten eller att arbeta med samma typ av uppgifter under långa stunder. Truckarbete som kombineras med andra arbetsuppgifter, som till exempel att lyfta och bära, förekommer på många arbetsplatser.

Truckförare

Truckförare filmen tillhör Truck & Säkerhet AB

Frillan & Prillan fixar: Att köra truck

Lämna en kommentar