Vad händer när a kassan går ut?

När det är 70 dagar kvar av perioden prövar vi om man uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om man inte har det kan man delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning av Försäkringskassan. Det är viktigt att man fortsätter vara medlem hos oss, annars sänks ersättningen.

Vad händer när man blir utförsäkrad från a-kassan?

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor måste du kontakta Arbetsförmedlingen som då tar ställning till om du ska erbjudas plats i jobb- och utvecklingsgarantin. Är du med i jobb- och utvecklingsgarantin får du inte ersättning från a-kassan, utan då får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Hur länge ska man jobba för att få nya A Kassedagar?

För att kunna ersättning från a-kassan måste du, innan du blev arbetslös, uppfylla ett av följande villkor: Under det senaste året har du arbetat minst 6 månader med minst 60 timmar per månad. Under det senaste året har du arbetat minst 420 timmar under 6 månader i följd med minst 40 timmar i varje månad.

Hur länge kan man gå på a-kassa?

Hur länge får jag ersättning? En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Är man arbetslös på heltid räcker en ersättningsperiod cirka fjorton månader. Som mest kan man få fem ersättningsdagar per vecka.

Vad händer efter 300 dagar a-kassa Alfa?

När dina 300 ersättningsdagar tar slut kan du få ytterligare 150 dagar om du har barn under 18 år. Detta sker automatiskt och du behöver inte ansöka om de dagarna. Har du inte barn som är under 18 år ska du uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att kunna få en ny ersättningsperiod.

Hur länge kan man vara sjukskriven innan man blir utförsäkrad?

Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare. Efter 90 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

Vad händer efter 450 dagar med aktivitetsstöd?

Om du fortfarande är arbetslös efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin kommer Arbetsförmedlingen att få ansvar för att du erbjuds plats hos ett företag eller och en organisation inom privat och offentlig sektor. Den sysselsättningsperiod som du anvisas ska pågå en lång period, dock två år som längst.

När kan man få a-kassa igen?

När det är 70 dagar kvar av perioden prövar vi om man uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om man inte har det kan man delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och ersättning av Försäkringskassan. Det är viktigt att man fortsätter vara medlem hos oss, annars sänks ersättningen.

Vad händer efter stöd och matchning?

Under tiden som du deltar i Stöd och matchning ska du fortsätta att följa din planering med Arbetsförmedlingen, söka jobb och lämna aktivitetsrapporter precis som vanligt. Efter tre månader utvärderar din arbetsförmedlare och du hur det har gått och bedömer om du behöver ytterligare tre månader av Stöd och matchning.

Hur länge kan man få aktivitetsstöd från Försäkringskassan?

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag. Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du ersättning i totalt 450 dagar.

Hur många A Kassedagar har man?

En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Är man arbetslös på heltid räcker en ersättningsperiod cirka fjorton månader. Som mest kan man få fem ersättningsdagar per vecka.

Hur länge kan man vara inskriven på Arbetsförmedlingen?

Om du vid inskrivningen kan bekräfta att du ska påbörja jobb eller studier inom 90 dagar kan du nu genomföra dina jobbsökaraktiviteter på egen hand, via våra digitala tjänster.

Måste man söka jobb under karenstiden?

Ej giltiga skäl leder till avstängning

Är du fortfarande arbetslös efter det inleds din a-kassaperiod med en sex dagars obligatorisk karenstid, och därefter börjar du få ersättning. arbetar minst tre timmar.

Hur mycket kan man få från Alfa kassan?

Dag 1–100 kan man få maximalt 1200 kronor per ersättningsdag. Högst 80 % av tidigare inkomst. Dag 101–200 kan man få maximalt 1000 kronor per ersättningsdag. Högst 80 % av tidigare inkomst.

Kan man få a-kassa efter 6 månader?

Du behöver uppfylla ett av följande villkor: Du har jobbat i minst 6 månader med minst 60 timmar per kalendermånad under det senaste året. Du har jobbat i minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i var och en av de 6 månaderna under det senaste året.

Får man stämpla upp till 100?

Ja, du kan a-kassa om du arbetar deltid eller halvtid under arbetslösheten, men det finns vissa regler som ska tillämpas. Arbetar du deltid eller halvtid kan du ersättning i upp till 60 veckor i kombination med arbete.

Så fungerar a-kassa

Det här är a-kassan

Därför vill Socialdemokraterna höja a-kassan

Lämna en kommentar