Vad händer om blixten slår ner huset?

Att blixten slår ner i ett hus som direkt börjar brinna är ovanligt. Däremot är det betydligt vanligare att blixten orsakar skador i elektronik och att branden börjar i en skadad dator eller TV. Ta del av våra tips på hur du skyddar dig mot åska och blixtnedslag.

Hur känns det när blixten slår ner i huset?

De flesta åskskador uppstår när blixten slår ner ute i landskapet och skapar en överspänningsvåg som går in i husen via marken och ledningsnäten. Alla apparater som på något sätt är kopplade till el- och telefonledningarna utsätts då för en förhöjd spänning.

Vad gör man om blixten slår ner i huset?

Håll dig borta från elkontakter och fönster. Berg rekommenderar att man stannar inomhus och väntar på att åskvädret går över, eftersom de flesta byggnader är utrustade med goda åskledare. – Byggnader har oftast bra åskledare som leder spänningen från blixten. Då blir det inga större skador på varken hus eller människor …

Hur stor chans är det att blixten slår ner i huset?

Risken att blixten ska slå ner direkt i ett hus är ganska liten. Statistiskt sett träffas ett av 500 hus av blixten varje år. Desto vanligare är det att blixtnedslag i närheten skapar överspänningar som kan förstöra elektronisk utrustning.

Kan man bli träffad av blixten inomhus?

De flesta som träffats av blixten har varit närmare än 3 kilometer från åskmolnets centrum. Inomhus är det ingen fara. Har huset åskledare är du så gott som säker. Blixtströmmen kan däremot ledas in i huset via el-, tele- och vattenledningar.

Hur vet man vart blixten slår ner?

Med blixtlokalisering definierar man tidpunkten och platsen där blixten slog ner i realtid med ett automatiskt mätsystem. Då kan de lokaliserade blixtarna läggas på kartbotten och möjligtvis presenteras tillsammans med t. ex. nederbördsradarbilder.

Hur vet man om blixten är nära?

När du ser blixten kan du räkna hur många sekunder det dröjer tills du hör åskan. Dela antalet sekunder med tre så får du fram hur många kilometer bort blixten är. Tar det 12 sekunder är blixten alltså 4 kilometer bort.

Måste man dra ut sladdarna när det åskar?

Dra ur alla stickproppar och antennkablar när åskan går. Om man har möjlighet bör man dra ur kontakten till TV, bredbandsmodem, telefoner och datorer redan innan ovädret bryter ut.

Vad ska man inte göra när det åskar?

Dra ur kontakter till TV, stereo, telefon, antennkablar samt kablarna till datorn. Är du i en byggnad som inte har åskskydd, ska du hålla dig borta från elektriska apparater, telefon-, el- och rörledningar när åskan är mycket nära. Undvik att bada, duscha eller spola vatten i kranarna – vattenledningar kan leda ström.

Är det farligt att använda mobilen när det åskar?

Använd heller inte bärbara datorer med strömsladden i under åskväder. När det gäller mobiltelefonen går det bra att surfa och ringa via denna så länge inte mobilen är ansluten med laddsladd till ett eluttag. Bland annat har Elsäkerhetsverket slagit fast att mobiltelefoner inte ökar risken för blixtnedslag.

Hur stort är avståndet till ett åskväder om det dröjer 6 s mellan blixt och Muller?

Om du räknar antalet sekunder från det att du ser blixten till du hör dundret och dividerar med tre så får du avståndet från blixten i kilometer.

Hur ofta slår blixten ner?

I Sverige avlider någon enstaka person varje år på grund av blixtnedslag, enligt Uppsala akademiska sjukhus – en låg siffra med tanke på att blixten beräknas slå ned ungefär åtta miljoner gånger per dag på hela jordklotet. I Sverige ligger siffran på ungefär 100.000 gånger varje år.

Hur räknar man ut hur långt bort blixten är?

Du kan räkna sekunder mellan blixt och åskknall för att bedöma hur långt bort blixten har slagit ner. Tre sekunder mellan blixt och åskknall betyder att blixten har slagit ner en kilometer bort. Risken är troligen över när det har gått 30 minuter sedan den senaste åskknallen/blixten.

Är det farligt att duscha när det åskar?

Undvik att röra eller stå nära lampor eller andra elektriska apparater som är kopplade till ett vägguttag. Tänk på att även om blixten slår ner på ett annat ställe så kan strömmen färdas genom ledningar som exempelvis vattensystem, så skippa duschen när det åskar.

Är det farligt att ha fönstret öppet när det åskar?

Fönster och dörrar ska stängas eftersom att blixten kan slå ner nära och utvecklas horisontellt och då komma inåt. Blixtens tryckvåg kan också ha sönder glas om den slår till för nära. Åska är förknippat med täta vindbyar och hårt regn, så fönstren bör också stängas på grund av detta.

Är det farligt att gå i skogen när det åskar?

Undvik gränsområdet mellan skog och öppna platser. Ställ dig heller inte i närheten av eller under enskilda träd eller små dungar. Ett säkert avstånd motsvarar ungefär trädets höjd eller några meter från de längsta grenarna. gärna in i skogen.

Klotblixten förstörde Jans hus – Nyhetsmorgon (TV4)

BLIXTEN SLÅR NER! DETTA HÄNDE!

Blixt och dunder

Lämna en kommentar