Vad händer om man inte klarar en kurs på komvux?

Du kan göra en prövning i vilken kommun du vill, du får när du anmäler dig till en prövning betala en avgift (ca 500kr), skulle det vara så att du inte klarar eller lyckas förbättra ditt betyg så är inte komvux skyldiga att hjälpa dig (vissa kommuner erbjuder studiehjälp).

Får man göra omprov på komvux?

Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs. En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs för att sedan göra en prövning. En prövning är ofta ett skriftligt och ett muntligt prov i ämnet.

Hur många gånger kan man läsa om en kurs på komvux?

Som det är idag så finns det inte någon sorts förbud mot att läsa samma kurs på komvux hur många gånger som helst. Dock har komvux begränsade ekonomiska resurser. Enligt Vuxenutbildningsförordningen måste komvux prioritera ”personer med kort tidigare utbildningsbakgrund”, dvs de som inte alls läste på gymnasiet.

Kan man läsa en kurs två gånger?

Allmänna krav och regler. Du ska inte läsa samma kurs två gånger, oavsett om kursen ges i Lund eller någon annanstans. Om du läser kurser inom samma område som du läst tidigare eller planerar att läsa förekommer ofta viss överlappning, precis som om du läser flera kurser inom samma ämne i Lund.

Hur länge kan man läsa på komvux?

Man läser 20 gymnasiepoäng per vecka, om man läser på heltid. Därför kan man klara Matte 2 på fem veckor /om man läser på Flex eller på Distans/. Om du läser Matte 1 på gymnasiet och får minst betyg ”E” i den kursen, är du behörig att läsa Matte 2 på KomVux.

Har elever rätt till omprov?

Det är ganska vanligt med olika former av omprov men inte obligatoriskt. Det är alltid helt upp till läraren vilka och hur många prov läraren vill ha (bortsett från vissa nationella prov). Annars finns inga regler för hur lärare ska göra med prov.

Kan man få a på ett omprov?

Det är när kunskapskrav för C och A anger innehåll som även elever som vill höja ett godkänt betyg måste erbjudas ”omprov”. Det vill säga, jämfört med Lpo 94 och Lpf 94 tvingar Lgr 11:s och Lgy 11:s anvisningar inte fram färre utan flera ”omprov”.

Kan man läsa en kurs två gånger komvux?

Vad är en prövning? Att göra en prövning på komvux innebär att man får göra ett prov, som sammanfattar en hel kurs. Om man redan har ett betyg i en kurs så får man inte läsa kursen igen utan har bara rätt till att göra en prövning.

Kan man läsa om en kurs på komvux?

Höja betyg eller läsa tilläggskurser

Om du har fått betyget F kan du läsa om på kursen på komvux. Vad är en prövning? En prövning är en tenta (ofta både skriftligt och muntligt) som du gör för att höja betyget i en kurs eller för få ett betyg i en kurs du inte har gått på gymnasiet.

Måste man vara 20 för komvux?

Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år, förutsatt att man uppfyller övriga ovanstående villkor. I så fall måste man också uppfylla något av dessa kriterier: Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.

Kan man få CSN för samma kurs två gånger?

Du kan få studiemedel för att läsa om en kurs på högskola som du inte klarat, men då måste du omregistrera dig på kursen. Du kan bara studiemedel för de poäng du inte tidigare klarat av kursen.

Hur länge läser man matte på komvux?

På Komvux (kommunal vuxenutbildningen) kan man på heltid läsa matte 1b fem veckor eller halvtid – 10 veckor. heltid läser man 20 gymnasiepoäng en vecka; så sätt läser man på heltid varje 100poängskurs under 5 veckor.

Hur länge behöver man gå komvux?

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå.

Hur många veckor är en termin komvux?

En termin är vanligen 20 veckor. Det innebär att du måste läsa 30 högskolepoäng för att få fullt studiemedel hela terminen. På vissa utbildningar är terminen längre än 20 veckor, och då kan vi göra undantag. På komvux behöver du läsa 20 poäng per vecka för att få rätt till studiemedel för heltidsstudier.

Avsnitt 9: ”Om mitt barn inte klarar gymnasieexamen, vad händer då?” | Vägen mot valet

Frågor och svar om hur det är att läsa på Komvux

Adult Education in Nacka

Lämna en kommentar