Vad har du för förväntningar på kursen?

Vad kan man ha för förväntningar på en kurs?

Förväntningar är dock något man måste kunna hantera i kursdesignen: det måste finnas en viss flexibilitet som gör att kursen kan anpassas så att den bättre motsvarar studenternas förväntningar.

Vad förväntar du dig av den här kursen till exempel Vad ser du fram emot Varför läser du den Vad behöver du kursen till ?)?

Försök förklara för dig själv varför du läser kursen, vilken betydelse det kommer ha i framtiden att ha klarat av den. Dessutom kan du planera in något roligt på examinationsdagen så att du verkligen har något att se fram emot.

Vilka förväntningar har du?

Vi förväntar oss kanske 100% av oss själva i alla situationer och signalerar då även till omgivningen att de kan förvänta sig 100% av oss. Alla har olika förväntningar vilket kan vara intressant att diskutera, men jag vill i detta veckobrev snarare fokusera på att vi över huvud taget har förväntningar på oss.

Vilka förväntningar har på mig som lärare?

Svar: En bra lärare tar vara på sina elevers engagemang, tar vara på elevernas förmågor och jobbar med alternativa uppgifter och lösningar om det behövs. En bra lärare ser alla elever som de individer de är, och med olika sätt att lära och leva, upptäcka och vara.

Vilka förväntningar fanns från dig och från deltagarna?

Brainstorma fram gemensamma förhållningsregler som gör att förväntningarna uppfylls och farhågorna undviks. Alternativ 3: Dela upp deltagarna i tre grupper, som får fundera kring förväntningar och farhågor på ett område var: På kursen. På varandra (på samarbete) Hur ska vi ha det?

Vad är en förväntning?

Förväntan, förväntning eller förhoppning är en känsla som involverar glädje (och ibland ångest) när man tänker på en förmodad eller efterlängtad bra händelse.

Vad har du för förväntningar på dig själv?

Men att ha höga förväntningar på sig själv och sin egna prestationer är nog ändå i grunden något bra. För att kunna åstadkomma någonting i livet måste man först och främst tro att man kan uppnå sitt mål – så länge målet är realistiskt och i linje med vem du är som person. Du blir vad du tänker.

Hur påverkas vi av andra människors förväntningar?

Om du har låga förväntningar på en annan människa så kan det hända att du exempelvis står längre ifrån den personen när du pratar, eller att du undviker ögonkontakt. Vi vet inte exakt hur våra förväntningar överförs till andra människor, men vi vet att det sker.

Är någon del i kursen viktigare för dig eller är alla delar lika viktiga?

Att försöka lära sig allting på en gång är sällan en god idé. Inlärningsprocessen blir i de flesta fall mer effektiv om vi lär oss delar av helheten först. Därför ger det både mindre stress och bättre resultat om du styckar elefanten när du pluggar!

Vad förväntar du dig?

Vad har du för förväntningar på det här jobbet? En stor del av en framgångsrik arbetsmiljö är bra kommunikation, och en viktig faktor i den kommunikationen är att man måste veta vad som förväntas av en, och av alla andra i teamet.

Vilka förväntningar har jag på mina kollegor?

Våga fråga vilka förväntningar dina medarbetare har på dig! Och våga tala om när de inte uppfyller dina förväntningar. Att fråga ökar möjligheten att se vilka vi kan leva upp till och vilka vi inte kan leva upp till. Och kanske även ha möjlighet att förklara varför.

Vad förväntar du dig av tjänsten svar?

Arbetsgivare vill veta att du har reflekterat över deras förväntningar på en kvalificerad kandidat och att du har kompetenser som är direkt relevanta eller överförbara. Det bästa sättet att svara är att tydligt berätta om erfarenheterna i ditt CV och resonera kring hur de förbereder dig för tjänstens ansvar.

Vad ska du göra för att motivera eleverna till goda prestationer?

  1. Ha en bra svårighetsnivå ”Det som är bäst för motivationen är när svårighetsnivån är lagom. …
  2. Elevens egenkontroll. …
  3. Det gemensamma producerandet. …
  4. Få eleven att känna tillhörighet i skolan. …
  5. Elevers självbelöning. …
  6. Få eleven att uppleva meningsfullheten.
11 nov. 2019

Vad betyder att ha positiva förväntningar?

– Forskning visar att elever som läraren ser på med positiva ögon är mer aktiva och får mer beröm av läraren. De får också längre betänketid och annan hjälp om de inte kan svaret på en fråga eller uppgift. Elever som har låga förväntningar på sig själva finns i skuggan, de får inte alls samma chans.

Vad uppskattar du mest med din lärare?

Kompetensutvecklingssajten utbildning.se har granskat 4000 aktuella jobbannonser och sammanställt en lista över de 15 mest efterfrågade egenskaperna och kompetenserna hos lärare. Engagemang, samarbetsförmåga och flexibilitet är de tre absolut mest efterfrågade läraregenskaperna.

Valet är ditt | Förväntningar

Förväntningar & överenskommelser

Träna att skriva på svenska: brev till en vän. Sfi C /Writing exercise in Swedish: letter

Lämna en kommentar