Vad har jag för försäkring?

Om du inte hittar det du söker i din mejlkorg kan du gå in på Transportstyrelsens webbplats och ta reda på vilket försäkringsbolag du har. Därefter kan du ringa till försäkringsbolaget, och ange ditt namn och personnummer. Då kommer försäkringsbolaget kunna ta fram den information du söker.

Hur vet man att man är försäkrad?

Hos många försäkringsbolag kan du logga in och se vilka försäkringar du har hos dem. Titta i sparade brev eller mejl efter avtal eller kontoutdrag senaste året, i fall du inte kommer ihåg vilka försäkringar du själv tecknat. De kan ha skickats som vanlig fysisk post, mejl eller till en digital brevlåda, som Kivra.

Vilken ersättning har jag rätt till?

För att ha rätt till följande ersättningar från Försäkringskassan ska du arbeta eller ha arbetat i Sverige:
 • arbetsskadeersättning.
 • föräldrapenning på sjukpenningnivå och grundnivå
 • graviditetspenning.
 • inkomstrelaterad aktivitetsersättning och sjukersättning.
 • närståendepenning.

Vilka försäkringar har jag som anställd?

Genom arbetsgivaravgiften betalar du till det grundläggande försäkringsskyddet för dina anställda.

Avtalsförsäkringar för arbetare
 • avtalspension SAF-LO.
 • avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
 • trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • omställningsförsäkring (AGB och omställningsförsäkring).
26 jan. 2022

Vilka försäkringar har alla?

Olika försäkringar
 • Hemförsäkringar. En hemförsäkring skyddar dina tillhörigheter. …
 • Villa- eller bostadsrättstillägg. …
 • Bilförsäkringar. …
 • Barnförsäkringar. …
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkringar. …
 • Livförsäkringar. …
 • Inkomstförsäkringar. …
 • Sjukvårdsförsäkringar.

Är jag försäkrad via jobbet?

Svar: Den som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal är försäkrad via sina avtalsförsäkringar. När det gäller på väg till och från jobbet är det TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som träder in.

Måste man vara försäkrad?

Krav enligt lag. En trafikförsäkring är den enda försäkring som du måste ha enligt lag (om du har bil förstås). Oftast behöver ni en hel- eller halvförsäkring, utöver trafikförsäkringen. En trafikförsäkring är den enda försäkring som du måste ha enligt lag (om du har bil förstås).

Hur mycket pengar kan man få för arbetsskada?

Hur mycket får jag? Du får ersättning för din inkomstförlust från och med det datum läkaren har bedömt att din arbetsskada kommer att påverka din förmåga att arbeta under minst ett år. Du kan som mest få livränta med 7,5 prisbasbelopp, vilket motsvarar 362 250 kronor för år 2022.

Hur mycket ersättning för felbehandling?

10 § Patientskadeersättning är för varje skadehändelse begränsad till högst 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ersättningen bestäms. För varje skadad patient lämnas dock för varje skadehändelse patientskadeersättning med högst 200 gånger detta prisbasbelopp.

Vad är en socialförsäkring?

I socialförsäkringen ingår därför försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka, till personer med funktionsnedsättning och till de äldre. Försäkringskassan administrerar socialförsäkringen och ser till att medborgarna får de ersättningar och bidrag de har rätt till.

Vad är en Avtalsförsäkring?

Avtalsförsäkring är ett annat ord för arbetsmarknadsförsäkring, som är en försäkring för arbetstagare som ingåtts genom kollektivavtalsförhandlingar mellan parter på arbetsmarknaden, i Sverige till exempel Svenskt Näringsliv och LO. Avtalsförsäkringarna finansieras genom avgifter som betalas av arbetsgivaren.

Har man olycksfallsförsäkring genom jobbet?

Olycksfall på arbetet

Den lagstadgade försäkringen gäller då, men om din arbetsgivare har kollektivavtal gäller även Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA . Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller arbetsskada.

Hur bokför man tjänstegrupplivförsäkring?

En kostnad för en skattefri förmån av livförsäkringar bokförs normalt i kontogrupp 75 för anställda och i kontogrupp 63 för delägare som inte är anställda. En kostnad för en skattepliktig förmån av livförsäkringar bokförs normalt i kontogrupp 75 för anställda och i kontogrupp 69 för delägare som inte är anställda.

Hur många försäkringar kan man ha?

Nej. När det gäller ditt liv och hälsa kan det faktiskt vara vettigt att betala för flera försäkringar. – Det finns ingen begränsning för hur många livförsäkringar du får ha. Att ha flera ger mer ersättning till dina anhöriga om du skulle avlida.

Måste man ha Jägarförsäkring?

I försäkringen ingår också en ansvarsförsäkring som kan ersätta om du skulle bli skadeståndsskyldig under jakt, jaktskytte eller jaktstig och saknar ansvarsförsäkring i din hemförsäkring. Ansvarsförsäkringen gäller för person– och sakskada som du orsakar och gäller i hela världen förutom i USA och Kanada.

Hur många försäkringar behöver man?

5 försäkringar du verkligen bör ha

Paketlösning som inkluderar mycket, utöver skydd för din egendom även ansvarsskydd, rättsskydd och reseförsäkring.

Försäkra dig om rätt försäkring

Trafikförsäkring, Halvförsäkring & Helförsäkring Förklarade (Körkortsteori)

Bilförsäkring

Lämna en kommentar