Vad heter den grekiska motsvarigheten till den romerska guden merkurius?

Mercurius var i romersk mytologi en gud som främst var beskyddare för handel och köpmän. Detta framgår av hans namn: latinets merx, ”handelsvara”, mercari, ”idka handel”, och mercator ”köpman”. För den grekiska motsvarigheten, se Hermes.

Vad heter Ödesgudinnorna?

Urd är en av nornorna som bor under trädets rötter. Nornorna är ödesgudinnor och heter Urd, Verdandi och Skuld – det som varit, det som är och det som ska bli. Det finns flera djur som lever av och i Yggdrasil.

Vem är den tredje Ödesgudinnan?

Moirerna eller moirorna (av grekiska μοῖρα, moira med betydelsen ”del”, ”lott”) är ödesgudinnor i den grekiska mytologin. De är tre gudinnor som bestämmer alla människors öden: Klotho, Lachesis och Atropos.

Vem är Merkurius döpt efter?

Planetens namn kommer från romarna, som namngav den efter den romerske guden Mercurius.

Vad heter den romerska gudinnan?

Minerva Roms beskyddarinna på samma sätt som Athena är Atens. Mithras gud som dyrkades under den sena perioden av det romerska riket och vars drag gick tillbaka på den persiske guden Mithra.

Vad heter den romerska kärleksgudinnan?

Venus i romersk mytologi

Först sedan romarna stiftat bekantskap med grekiska tankar uppgick hennes väsen i den grekiska kärleksgudinnan Afrodites, med vilken hon hade så mycket gemensamt.

Vad heter Odens häst?

Oden har även flera djur. Hans två korpar, Hugin och Munin, minne och hågkomst, flyger över världen och rapporterar vad de sett. Sleipner, den åttafotade hästen, kan springa genom alla världar.

Vem var hämndens gudinna?

Nemesis (grekiska Νέμεσις) är i grekisk mytologi vedergällningens, företrädesvis den straffande vedergällningens eller hämndens gudinna. Hon framställdes som en sträng, allvarlig jungfru, ofta bevingad, med sänkt, självprövande blick. Hennes attribut var väsentligen svärd och gissel.

Vem var den förste kungen i Aten?

Kekrops (latin: Cecrops) var i grekisk mytologi den förste kungen av Aten och den andre kungen av Attika. Enligt sagan var han en autokton, det vill säga född ur jorden.

Vad heter havets gud i romersk respektive grekisk mytologi?

I den romerska mytologin var Jupiter, himlens och ljusets härskare, den högsta guden. Andra viktiga gudar var krigsguden Mars, havets gud Neptunus, underjordens härskare Pluto och kärlekens gudinna Venus.

Vem hittade Merkurius?

Den första observationen av Merkurius från teleskop gjordes av Galileo Galilei under det tidiga 1600-talet.

Vem namngav Jupiter?

Jupiter (gud)
Marmorstaty av Jupiter från ca 200 f.Kr.
Del av Romersk religion
Syskon Vesta, Neptunus, Pluto (bror), Ceres
Barn (se listning)
Motsvarighet Zeus (grekisk mytologi)

5 rader till

Vem döpte planeterna?

Grekland är ett undantag från resten av västvärlden, då de naturligtvis namngett planeterna efter motsvarigheterna till de romerska gudarna: Hermes (Merkurius), Afrodite (Venus), Gaia (jorden), Ares (Mars), Kronos (Saturnus) , Uranos (Uranus) och Poseidon (Neptunus) – dock heter inte Jupiter Zeus, som man skulle kunna …

Vad är en Adonis?

Adonis är en synnerligen tilldragande yngling i grekisk mytologi. En gud som symboliserade årstidernas växlingar, och inlånad från syrisk-fenicisk religion, möjligtvis via den feniciska kolonin Cypern.

Vad är Minerva?

Förutom krigets gudinna betraktades Minerva även som läkekonstens gudinna, konsternas och hantverkets beskyddarinna, och, främst av allt, vishetens gudinna. Skulpturen finns att se i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga slottet, öppet maj till september.

Vilken gud skyddade säden?

Ceres var åkerbrukets gudinna och en av de tre romerska jordbruksgudarna, de andra två var hennes make Liber och dotter Libera. Den senare förknippades främst med vinodling. Gudinnans namn kommer från det latinska cerealis för det som hör till säden.

200 fraser – Grekiska – Svenska

Antikens Grekland

Jämförelse – Antikens Grekland och Romarriket

Lämna en kommentar