Vad heter kulturhuset i skellefteå?

Sara Kulturhus är Skellefteås nya mötesplats. Konst, uppträdanden och litteratur tillsammans med hotell i ett av världens högsta trähus. Här kombineras stadens arv av att bygga i trä med den senaste ingenjörskonsten, vilket gjort projektet till en förebild inom hållbar design och konstruktion.

Vad har Sara kulturhus kostat?

Sara Kulturhuset i Skellefteå väntas stå klart om ett och ett halvt år och kommer att kosta strax över 600 miljoner kronor att bygga. För ett år sedan startade bygget av det tjugo våningar höga Sara Kulturhus i Skellefteå. Nu visar beräkningar att bygget avviker från budget med nio miljoner kronor.

Vad heter kulturhuset i Sollefteå?

Sara Kulturhus, juli 2021. Kulturhuset ligger i stadens centrum, mellan Torget och ett planerat framtida resecentrum.

Vilka har byggt Sara kulturhus?

Förutom Martinsons och Derome finns en rad andra lokala aktörer med i projektet. Burträskföretaget TK Botnia har varit konstruktör och projekterat. Skellefteå Kraft samarbetar med ABB kring en helhetslösning av energiaspekterna i huset. Bygghissar från Alimak används vid bygget.

När invigning Sara kulturhus?

Kulturhuset öppnade hösten 2021. Sara kulturhus ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.

Hur hög är Sara kulturhus?

Med sina 20 våningar sträcker sig Sara kulturhus ca 80 meter upp från marken. Råvaran till byggnaden kommer från skog i regionen och trästommen har producerats i Bygdsiljum, ca 6 mil från Skellefteå.

Vem har ritat Skellefteå kulturhus?

Robert Schmitz och Oskar Norelius på White arkitekter vann tävlingen om Sara kulturhus 2016. Nu ser de att programmet och gestaltningen från vinnarförslaget har stått sig hela vägen. – Vi har lyckats bevisa att det gick att bygga i trä, säger Robert Schmitz.

Hur mycket kostar Kulturhuset i Skellefteå?

Den årliga hyran är 44,5 mnkr per år. Denna kostnad kommer att täckas av hyresintäkter då lokaler hyrs ut i andra hand. Till vem hyr Skellefteå Kulturhus AB ut fastigheten i andra hand? Den hyrs ut i andra hand till två aktörer, Skellefteå kommun och Elite Hotell.

Hur högt är Kulturhuset i Skellefteå?

I Skellefteå har nyligen det nya kulturhuset invigts, nära 80 meter högt och byggt i trä. Men det finns fler höga trähus i världen. Här är listan på de fem högsta.

Hur många platser Sara kulturhus?

Sittplatser hel lokal: 1 200 personer, eller med stående publik 1 500 personer.

Kulturhuset i Skellefteå

Elmiadalen – Blir kulturhuset i Skellefteå världens högsta träbyggnad? (T12)

Sara Kulturhus i Skellefteå

Lämna en kommentar