Vad heter sveriges längsta flod?

Vad heter Sveriges största åar?

Inre vattendrag
Nr Namn Avrinnings- område (km2)
1 Vindelälven 12 650
2 Lilla Luleälven 9 800
3 Klarälven 11 848

Varför heter det inte flod i Sverige?

Det finns inte någon entydig indelning av vattendrag, men man kan göra en viss indelning i fråga om storlek och strömhastighet. Flod brukar beteckna de största vattendragen. Älv används om floder i Sverige, Norge och Finland som oftast är större än en bäck eller å.

Vilka floder finns det i Sverige?

Sveriges största vattendrag
Vattendrag Medelflöde* Årsmax**
Göta älv 611 1060
Ångermanälven 536 1390
Luleälven 533 1050
Indalsälven 475 1160

5 rader till

8 jan. 2021

Vilka är jordens fem största floder?

Jordens tio längsta floder
 • Amazonfloden (7025 km)
 • Nilen (6670 km)
 • Mississippifloden-Missourifloden (6270 km)
 • Yangtzefloden (Changjiang) (6211 km)
 • Jenisej-Angara (5550 km)
 • Huanghe (Gula floden) (5464 km)
 • Ob-Irtysj (5410 km)
 • Amur (4410 km)

Hur många åar finns i Sverige?

Sverige är ett av världens sjörikaste länder med uppåt hundra tusen sjöar. Sjöarna täcker nästan tio procent av landets yta. Vi har också mer än 50 000 mil vattendrag, som utgör länken mellan landskapet och havet.

Vilka älvar är inte utbyggda i Sverige?

De fyra i dag outbyggda älvarna, Vindelälven, Pite älv, Kalix älv och Torne älv, har tillsammans en kraftpotential på 14 TWh per år. De är skyddade från utbyggnad enligt ett riksdagsbeslut.

Vad är det för skillnad på en kanal och en flod?

Riktningen eller utsträckningen av ett vattendrag kallas vattendragets lopp, fördjupningen eller fåran där vattendraget flyter fram och vilken den oftast själv urholkat, benämns bädd eller kanal, och de vanligen sluttande stränderna eller sidorna kallas bank.

Vad heter det där sjöar möts?

Den punkt där vattendraget når ett större vattendrag, en stor sjö eller havet, kallas för vattendraget mynning. Där två vattendrag möts, kallas det största av dem för huvudgren och det mindre för biflöde.

Vad är en älv för någonting?

En älv är ett vattendrag.

Hur många floder finns det i världen?

Utsikt över Nilen, från en kryssningsbåt, mellan Luxor och Assuan i Egypten.

Lista över floder efter längd.
Flod Amur–Argun (Heilong Jiang)
Avrinningsområde (km²) 1 855 000
Genomsnittlig vattenföring (m³/s) 11 400
Utflöde Ochotska havet
Länder i avrinningsområdet Ryssland, Kina, Mongoliet

9 kolumner till

Är Lagan en å?

Lagan är med sina 244 km den största ån på det sydsvenska höglandet. Avrinningsområdet är 6 440 km2 och avvattnar områden som ligger 220 meter över havet. Lagan rinner ut i Laholmsbukten och har sitt ursprung i trakterna kring Jönköping och Nässjö. Ända sedan slutet av 1800-talet har Lagan utnyttjats för kraftändamål.

Hur djup är Ljungan?

Stödesjön är en sjö i Stöde församling i Sundsvalls kommun i Medelpad som ingår i Ljungans huvudavrinningsområde. Sjön är 66 meter djup, har en yta på 16,3 kvadratkilometer och befinner sig 51 meter över havet.

Vilka floder finns i Europa?

Vattendrag
 • Volga (3 531 km)
 • Donau (2 850 km)
 • Ural (2 428 km) (vid gränsen mot Asien)
 • Dnepr (2 200 km)
 • Don (1 870 km)
 • Petjora (1809 km)
 • Kama (1 805 km, biflod till Volga)
 • Norra Dvina-Vytjegda (1 780 km)

Vilken är längst Nilen eller Amazonas?

Naturgeografer i Brasilien och Peru hävdar att de nu har bevis för att Amazonfloden är världens längsta flod. Den är till volymen världens i särklass största flod, men har allmänt ansetts vara den näst längsta efter Nilen i Egypten.

Vilka är de tre största sjöarna i Europa?

Europas Största Sjöar efter yta
 1. Ladoga. Ladogasjön är överlägset Europas största sjö med en total yta på 17 700 kvadratkilometer.
 2. Onega. Onegasjön i Ryssland är strax under 10 000 kvadratkilometer stor och är därmed Europas näst största sjö. …
 3. Vänern. …
 4. Saimen. …
 5. Peipus. …
 6. Vättern. …
 7. Mälaren. …
 8. Beloje ozero. …
30 mars 2019

Vi lär oss om: Världens längsta floder Trailer (Sol7502)

Storforsen, Sveriges största fors – Norrbotten, Sweden

Sveriges längsta stenbro i Karlstad. HD 1080p

Lämna en kommentar