Vad kallas törelväxten trekantseuforbia i folkmun?

Trekantseuforbia (Euphorbia trigona) är en kaktusliknande växt inom törelsläktet. Därmed är den egentligen inte någon riktig kaktus. Den kallas för High Chaparral i folkmun.

Vad kallas Törelväxt en i folkmun?

Euphorbia tirucalli, kallas på engelska bland annat för ”pencil tree”, ”blyertsträd”, men i Svensk Kulturväxtdatabas kallas den ”gummieuforbia”. Julstjärnan, E. pulcerrima, är en buske eller ett litet träd som förekommer naturligt i Mexiko.

Vad kallas Trekantseuforbia i folkmun?

I folkmun kallas denna växt High Chaparral. Tål full sol, torr luft och att torka någon gång. Förgrenar sig själv. Blir hög men inte omfångsrik.

Vad kallas Euphorbia obesa på svenska?

Kloteuforbia (Euphorbia obesa) är en törelväxtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Euphorbia obesa ingår i släktet törlar, och familjen törelväxter.

Vad kallas törelväxter?

Törelväxter (Euphorbiaceae) är en växtfamilj. Juss. Utmärkande drag är skildkönade blommor (antingen flera nästan nakna blommor i ett foder-likt gemensamt svepe eller var och en med foder och krona), en eller många ståndare, vanligen tre stift och en i tre delfrukter sönderfallande kapsel.

Har giftig Mjölksaft?

Vargtöreln är en kulturinförd (hemerokor) växt, som kommit hit med ryskt utsäde och trupper till bangårdar. Dess mjölksaft är giftig. Den är en perenn växt som bildar täta bestånd med hjälp av rotskott. Dess mogna frukter kan slunga ut fröna till några meters håll.

Vad kallas törelväxter Trekantseuforbia?

Trekantseuforbia (Euphorbia trigona) är en kaktusliknande växt inom törelsläktet. Därmed är den egentligen inte någon riktig kaktus. Den kallas för High Chaparral i folkmun.

Hur ofta vattnar man en High Chaparall?

Vattning; Vattna växten sparsamt varannan vecka. Plantering: Plantera om vartannat år med kaktusjord. Euphorbia Ingens, eller High Chaparral, ingår i släktet törlar och familjen törelväxter. Den har kaktusliknande, segmenterade armar som växer från en enda lång stam är karaktäristiska drag för växten.

Kan man beskära High Chaparall?

Egentligen behöver den inte beskäras, men regelbunden beskärning gör att den håller en mer kompakt form. Det är lätt att ta sticklingar från trekantseuforbia. Viktigt är att använda skyddshandskar, både som skydd mot taggar och som skydd mot växtsaften.

Hur sköter man Höstglöd?

Höstglöden trivs nämligen inte med att stå i blöt jord, vilket i sin tur betyder att vattning inte ska ske speciellt ofta, och det är viktigt att låta jorden torka upp innan man tillför nytt vatten. Den jordmån som höstglöden föredrar är vanlig planteringsjord eller yrkesodlarjord.

Att källhänvisa – en introduktion

Gör en träslev

V75 tips Gävle | Äntligen V75 – Ulf Ohlsson: ”Kändes riktigt fin”

Lämna en kommentar