Vad kallas upproret i tunisien?

Startskottet för den arabiska våren brukar sättas till den 17 december 2010, med en tragedi som inträffade i Tunisien. En ung grönsakshandlare, Mohammed Bouazizi, tände eld på sig själv och brann till döds i protest mot den styrande makten. Många tunisier kände igen sig i Bouazizis livssituation.

Vilka länder är inblandade i arabiska våren?

Den så kallade arabiska våren 2011 förbyttes snart till politisk vinter i nästan alla de länder där spontana folkliga resningar utmanade auktoritära regimer: Egypten, Libyen, Syrien, Bahrain och Jemen.

När är den arabiska våren?

18 december 2010

Vad menas med den arabiska våren?

Arabiska våren var en motreaktion mot orättvisor. De politiska protesterna inleddes 2010 i olika länder, med krav på bland annat regeringsavgångar, regimbyten och demokratiska reformer. Det började som en gnista och spred sig sedan som en löpeld.

Vilket land inleddes Jasminrevolutionen?

Demonstrationer i Tunisien 2010-2011 som ledde till regeringsskifte och startade den Arabiska våren. Jasminrevolutionen var demonstrationerna och kravallerna i flera städer i Tunisien som pågick från den 17 december 2010 till den 14 januari 2011.

Vilka länder är inblandade i Syrien kriget?

Det pågår även strider mellan de olika oppositionsgrupperna. Ryssland och Iran stöttar Assad-regimen medan USA och allierade, såsom Frankrike, Turkiet, och Saudi-Arabien, bistår några av oppositionsgrupperna och kämpar mot bland annat den Islamiska Staten (IS).

Varför blev det revolution i arabiska våren?

Våren 2011 bröt stora folkliga uppror ut i flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Proteströrelserna syftade till att ändra regeringssystemet i varje land, ofta med fokus på mänskliga rättigheter, och hade som främsta krav att den regerande diktatorn i de olika länderna skulle avgå.

Vad hände efter den arabiska våren?

Revolutionen var en konsekvens av fattigdom, hög arbetslöshet och korruption och spreds sedan till flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Jasminrevolutionen ledde till många positiva saker som en ökad demokratiutveckling och ett välfungerande presidentval i Tunisien.

Hur har arabiska våren påverkat oss?

48 procent av kvinnorna i studien saknar jobb, jämfört med 23 procent av männen. Det betyder att Nordafrika och Mellanöstern har världens lägsta andel av förvärvsarbetande kvinnor. Upproret 2011 ledde i flera länder till ökat genomslag för islamistiska krafter, som har en reaktionär syn på könsroller och kvinnlighet.

Vilken roll har medier i samband med den arabiska våren?

Under den arabiska våren introducerades sociala medier som ett helt nytt verktyg i den psykologiska krigföringen. Ser vi på blodbadet i Gaza i dag och den Islamiska Statens (IS) våldsamma framfart i Irak, så är sociala medier det absolut viktigaste medlet i kampen om informationsövertaget.

Vad hände efter arabiska våren i Egypten?

I Tunisien, Libyen och Egypten föll regimerna och demokratiska val genomfördes. Trots ländernas stora utmaningar så tändes mångas hopp om en ljusare framtid. Idag, tio år efter den arabiska våren, har vi sett en demokratisk utveckling i Tunisien.

Hur många dialekter finns det på arabiska?

Arabiskan uppdelas främst i tre huvudvarieteter: modern standardarabiska, klassisk arabiska samt dialekterna. Modern standardarabiska skiljer sig framför allt i ordförrådet från klassisk arabiska, medan de olika dialekterna uppvisar stora olikheter både inbördes och mot klassisk och modern standardarabiska.

Vilka länder kommer man ifrån om man är arab?

Mellanöstern och Nordafrikas länder
  • Algeriet.
  • Bahrain.
  • Egypten.
  • Förenade arabemiraten.
  • Irak.
  • Iran.
  • Israel.
  • Jemen.

Hur blev Tunisien självständigt?

Huvuddelen av den brittiska armén drog in i Tunisien söderifrån. USA och andra allierade invaderade landet från väst. Invasionen resulterade, efter hårda strider, i en av de allierades största segrar under kriget. 20 mars 1956 blev Tunisien självständigt som kungadöme.

Är det demokrati i Tunisien?

Tunisien har ett välutvecklat och rotfäst civilsamhälle som spelat en grundläggande roll för att utforma och stärka Tunisiens övergång till demokrati sedan 2011, med talrika aktivister som yrkat på brådskande reformer, bland annat åtgärder mot korruptionen, och den nationella dialogen är ett av landets särdrag.

Hon följde Tunisiens kvinnor in i framtiden – Nyhetsmorgon (TV4)

Den arabiska våren tio år senare: Egypten, Tunisien, Turkiet

Upplevelser – Resmålsfilm från Tunisien – Resor hos Ving

Lämna en kommentar