Vad kan man bli efter barn och fritid?

Vad kan man bli efter att ha gått Barn och fritid?

Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

Vad får man för lön när man jobbar som barn och fritid?

En genomsnittlig lön för en utbildad barnskötare ligger på cirka 23 000 kr/månad medan en elevassistent tjänar cirka 24 000 kr/månad. För den personliga assistenten är genomsnittslönen på drygt 26 500 kr/månad.

Vad kan man bli efter fritid och hälsa?

Efter inriktningen Fritid och hälsa kan du t. ex. arbeta som personlig tränare eller personal inom idrott och fritidsanläggningar. Inriktningen Pedagogiskt arbete fokuserar på barn och ungas utveckling, rättigheter och pedagogiska arbeten.

Är barn och fritid en bra linje?

Du lär dig att möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Utbildningen passar dig som har ett stort intresse för hälsa, samarbete och kommunikation och gärna vill arbeta inom pedagogiska och sociala yrken eller inom fritids– och friskvårdssektorn.

Vad lär man sig i Barn- och fritidsprogrammet?

Barn- och fritidsprogrammet har två inriktningar. Inriktningen fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Den ska förbereda eleverna för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna.

Är barn och fritid svårt?

Vilka egenskaper ska jag ha om jag ska läsa barn- och fritidsprogrammet? – Det krävs att du som person är intresserad av psykologi och har en vilja att jobba med människor. Du bör vara utåtriktad, tålmodig och inte ha några svårigheter att lösa konflikter och problem.

Hur många poäng för att komma in på barn och fritid?

Barn- och fritidsprogrammet består av:

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng. Programgemensamma ämnen, 700 poäng. Inriktningsämnen, 300 poäng. Individuellt val, 200 poäng.

Vilka ämnen läser man på barn och fritid?

  • Gymnasiegemensamma ämnen. 600 p. Engelska 5. 100. Historia 1a1. Idrott och hälsa 1. 100. Matematik 1a. 100. Naturkunskap 1a1. …
  • Svenska som andraspråk 1. 100. Programgemensamma ämnen. 700 p. Hälsopedagogik. 100. Naturkunskap 1a2. Kommunikation. 100. …
  • GYMNASIE- GEMENSAMMA. ÄMNEN. PROGRAM- GEMENSAMMA. ÄMNEN. INRIKTNING. PROGRAM- FÖRDJUPNING.

Hur mycket tjänar vård och omsorg?

25 700 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Kan man bli lärare efter barn och fritid?

Efter utbildningens slut kan du arbeta som assistent inom olika typer av boenden, personlig assistent eller inom daglig verksamhet. Inriktningen ger dig även en bra grund för studera vidare till lärare, socialpedagog eller socionom.

Kan man bli socionom om man går barn och fritid?

För att blir behörig till socionomprogrammet behövs följande kurser: Matte 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Sedan krävs också den grundläggande högskolebehörigheten. Så prata med din Studie- och yrkesvägledare på din skola om möjligheten att lägga till de kurserna om du redan gårBarn och fritids programmet.

Vad kan man bli om man går i samhälle?

Vad kan man ha för yrken efter Samhällsprogrammet på gymnasiet?
  • Advokat. Arbetsmiljöinspektör. Arkeolog. Art director. Banktjänsteman. Behandlingsassistent. Bibliotekarie. …
  • Influencer. Innovatör. IT-arkitekt. Journalist. Jurist. Kommunikatör. …
  • Psykolog. Präst. Rektor. Skötare inom psykiatrisk vård. Social media manager. Socialsekreterare.

Är barn och fritid en pedagogisk utbildning?

Barn- och fritidsprogrammet utvecklar dina kunskaper i pedagogik och du specialiserar dig inom din inriktning; Pedagogiskt och socialt arbete eller fritid och hälsa. Du kommer få lära dig att kunna möta, hjälpa och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling.

Varför barn och fritid?

Fakta om barn- och fritidsprogrammet

Du får kunskaper om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Du får en yrkesexamen och kan sedan få anställning som barnskötare, personlig assistent eller väktare.

Vad är det för skillnad på barnskötare och förskollärare?

En barnskötare utbildar sig genom att gå Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, och har således en gymnasieutbildning i bagaget. En förskollärare har studerat på högskola, och i dessa studier ingår pedagogiska och teoretiska element som en barnskötare inte läser under sin utbildning.

⭐ Häng med oss ⭐ BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Barn och fritidsprogrammet – ” Att vara barnskötare, hur är det”

Barn- och fritidsprogrammet

Lämna en kommentar