Vad kan man bli efter ekonomi?

Vad kan man bli direkt efter ekonomi?

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen ekonomi kan vara ekonom, jurist, marknadsförare, projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Vad finns det för yrken inom ekonomi?

Vanliga yrkesområden
  • Affärsutvecklare. Som affärsutvecklare jobbar du med utveckling av ett företags eller en organisations affärsdrivande verksamhetsprocesser. …
  • Banktjänsteman. En banktjänsteman kan arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter. …
  • Controller. …
  • Ekonomichef. …
  • Finansekonom. …
  • Hälsoekonom. …
  • Inköpare. …
  • IT-ekonom.

Kan man bli sjuksköterska efter ekonomi?

Behörighetskraven för att bli sjuksköterska är följande: grundläggande behörighet, Matte 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. För att Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande får du grundläggande behörighet direkt.

Vad läser man om man går ekonomi?

Ekonomiprogrammet har två inriktningar. Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Kan man jobba direkt efter Ekonomiprogrammet?

Efter Ekonomiprogrammet blir man behörig till en rad olika eftergymnasiala utbildningar och du har många möjligheter att plugga vidare ifall du vill det. Du kan också välja att börja jobba direkt.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad ekonom?

Månadslönen (median) för nyutexaminerade civilekonomer/ekonomer år 2019 var 31 000 kr. Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat.

Är det svårt att få jobb som ekonom?

Det råder liten konkurrens bland de ekonomer som vill arbeta inom redovisning och revision på fem års sikt. Arbetsmarknaden för erfarna ekonomer bedöms om fem år präglas av liten konkurrens om jobben. Arbetsgivarna spår att efterfrågan på erfarna ekonomer kommer att öka under de närmaste åren.

Vilka ekonomer tjänar bäst?

Det visar Civilekonomernas årliga löneenkät där 11 000 medlemmar svarat. Medellönen är nu uppe i hela 53 977 kr. Ekonomtitlar som ger bäst betalt är vd och kommunchef, CFO, affärsområdeschef och försäljningschef. Lägst betalt ger titeln ekonomiassistent, revisorsassistent och skattehandläggare.

Hur blir man Hälsoekonom?

Hälsoekonomer har en utbildning inom ekonomi i kombination med någon form av utbildning inom hälso- och sjukvård. Så efter din ekonomiutbildning kan du titta på utbildningar inom området hälso- och sjukvård.

Vad ska man ha för betyg för att bli sjuksköterska?

Godkänt i minst 2250 av 2500 gymnasiepoäng, ett godkänt gymnasiearbete samt godkänt i svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1.

Kan man läsa till sjuksköterska efter vård och omsorg?

Ja! Det är möjligt att bli behörig att söka till Sjuksköterskeprogrammet direkt efter Vård– och omsorgsprogrammet på gymnasiet men den behörigheten får man inte automatiskt. Det gäller att välja de rätta valbara kurserna.

Måste man vara utbildad undersköterska för att bli sjuksköterska?

Det är något som regeringen har förstått och i september 2020 föreslog de att undersköterskor ska kunna ta en förkortad utbildning för att ta steget till sjuksköterska. Ett alternativ för undersköterskor som vill utveckla ny kompetens för att bli än mer attraktiva på arbetsmarknaden är att bli specialistundersköterska.

Vad är ekonomi ekonomi?

Väljer du att gå ekonomiprogrammet kommer du få lära dig om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar. Du lär dig även att söka, analysera och värdera information utifrån samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar.

Hur mycket tjänar man på ekonomi?

Marknadslön för Ekonom. Marknadslönen 2022 ligger mellan 34 000 och 42 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 42 000 kronor och uppåt. Benämningen ”ekonom” omfattar många olika befattningar med skilda inriktningar inom främst det företagsekonomiska området.

Är det mycket matte i ekonomi universitet?

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi har upp till matte 3. Med tre kurser i matte kan man nog inte påstå att det ” bara är matteekonomi”. Det är en kurs mer än juridikinriktningen och Samhällsprogrammet som har upp till matte 2 (om man inte väljer till mer).

Plugga ekonomi men vad händer sedan?

Vilket Gymansieprogram som passar dig bäst!

Hur är det att plugga ekonomi? – allt om antagning, studietid, jobb och lön!

Lämna en kommentar