Vad kan man bli efter naturvetenskapsprogrammet?

Vad kan man bli efter naturkunskap?

Vad kan man bli efter Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet?
  • Advokat. Agronom. Apotekare. Apotekstekniker. Arbetsmiljöingenjör. Arbetsmiljöinspektör. Arbetsterapeut. …
  • Fysiker. Fysioterapeut. Geolog. GIS-ingenjör. Grundskollärare. Gymnasielärare. Gynekolog. …
  • Nationalekonom. Nätverkstekniker. Optiker. Pilot. Polis. Projektledare. Psykolog.
7 apr. 2022

Vad ska jag bli efter natur?

Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen naturvetenskap och samhälle kan vara: arbetsterapeut, audionom, dietist, fysioterapeut, agronom, arkitekt, landskapsarkitekt, studie- och yrkesvägledare, psykolog, socionom, biomedicinsk analytiker, forskare, arkeolog, journalist, farmakolog , förskollärare eller …

Kan jag bli en advokat om jag går natur?

1 Svar. Hej Jo, det spelar ingen roll om du läser på naturvetenskapsprogrammet, på samhällsvet-, på ekonomi eller på ett yrkesprogram… du kan i alla de fallen komma in på juristprogrammet på högskolenivå.

Vilka ämnen har man om man går natur?

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Vad jobbar man i naturvetenskap?

Man kan forska, utveckla nya produkter och metoder, utbilda eller göra utredningar. Ofta samarbetar man med andra specialister på olika områden. Naturvetare hittar man som forskare och lärare på många olika platser i samhället, både på universitet och på företag.

Kan man bli ingenjör om man läser natur?

Man kan bli ingenjör om man läser på Naturvetenskapsprogrammet. Man kan bli ingenjör om man läser på vilket som helst gymnasieprogram, men då måste man bara komplettera på komvux efter gymnasiet. På Naturvetenskapsprogrammet läser man lika mycket matte som på Teknikprogrammet. Man läser också kemi och fysik.

Är det svårt att plugga natur?

Så sammanfattningsvis är allt relativt. Om du satsar på höga betyg kommer du behöva plugga. Jag känner iallafall personligen att jag har tid att träffa kompisar även fast det blir sena kvällar ibland. Alla linjer är stressiga på sitt sätt.

Är natur samhälle bra?

Den största skillnaden på Naturnatur och Natursamhälle är att på Nat-nat blir man behörig till att söka högskoleutbildningar Läkare, tandläkare, veterinär, civilingenjör och marinbiolog. På Nat-sam blir man inte det för att man läser inte Matte 4, Fysik 2, Kemi 2 och biologi 2.

Vad läser man för matte på natur?

När man läser Naturvetenskapsprogrammet, oavsett inriktning, läser man Matte 1c, Matte 2c och Matte 3c. Sedan finns det en till Matte kurs på Naturvetenskaps inriktningen men för att du vill läsa inriktning Naturvetenskap och samhälle läser du endast upp till Matte 3c.

Hur många ämnen läser man på natur?

Läser man natur läser man istället fler kurser inom matematik och naturkunskap (som istället är indelade i ämnena fysik, kemi och biologi). Däremot läser alla, oavsett vilket program man läser, de tre kurser Svenska 1, 2 och 3 samt de två kurserna Engelska 5 och 6.

Hur många Mattekurser läser man på natur?

På Naturvetenskapsprogrammet läser man alltid tre mattekurser.

Vilka ämnen läser man första året på natur?

Vi kan ta Idrott och hälsa 1 som exempel. Det är en obligatorisk kurs som BRUKAR läsas under åk1 och betyg brukar sättas till sommaren efter åk1. Men på vissa skolor läggs den upp på 2 år i låg takt och de åren kan vara åk1 och 2 ELLER åk2 och 3.

Naturvetenskapsprogrammet

Q&A: ATT GÅ NATUR PÅ GYMNASIET

ALLT OM ATT GÅ NATURVETENSKAPSPROGRAMMET │ LINN FLODIN

Lämna en kommentar