Vad kan man bli efter teknik?

Vad man kan bli efter teknik?

Inriktningen ger dig särskild behörighet till teknisk högskola och du kan t. ex söka någon typ av ingenjörsutbildning. Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen teknikvetenskap kan vara: civilingenjör, programmerare, matematiker eller andra yrken inom en teknisk bransch.

Vad kan man lära sig inom teknik?

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Vad kan man jobba med direkt efter Teknikprogrammet?

Efter teknikprogrammet är det naturligt att studera vidare men du kan också börja jobba direkt om du vill. Efterfrågan på arbetsmarknaden är stor efter personer med din kunskap, framförallt om du läst ett nischat program på LBS som till exempel systemutveckling.

Vad är te4?

Både praktik och teori

Efter fjärde året på TE blir du Gymnasieingenjör. Du har en mycket bra grund för universitets- och högskoleutbildningar och särskild behörighet till teknisk högskola och kan utbilda dig till civilingenjör eller ett annat yrke inom tekniska branscher.

Vad menas med produktionsteknik?

Länken mellan konstruktion och produktion

Ämnet produktionsteknik binder ihop konstruktion och produktion och du kommer få lära dig många olika arbetsuppgifter som förekommer i ett tillverkande företag. Allt från att använda olika sorters datorstyrd utrustning till planering.

Hur svårt är det att komma in på Teknikprogrammet?

Re: Är teknikprogrammet svårt? Det är mycket matte, fysik och kemi på teknikprogrammet. har du inte hyfsade kunskaper från grundskolan kan det bli tufft – inte omöjligt, men jobbigt. Det kan nog funka om du lägger manken till, och om du får lärare sominte suger.

Vilka inriktningar finns inom teknik?

Det finns fem inriktningar på teknikprogrammet: design och produktutveckling, informations- och medieteknik, produktionsteknik, samhällsbyggande och miljö eller teknikvetenskap.

Vad ingår i ämnet teknik?

Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system.

Vad gör man som tekniker?

Arbetsuppgifterna består av att övervaka och styra driften i anläggningen och eftersom de ofta är i drift dygnet runt förekommer skiftarbete och jourberedskap. Här är det viktigt med ett gediget säkerhetstänk och en förmåga att snabbt kunna lösa problem som uppstår.

Är Teknikprogrammet jobbigt?

Tre år på Teknikprogrammet kan vara en berg- och dalbana men det viktigaste är att du själv vet att du kan klara av det. Det jobbigaste ämnet är de ämnen man prokrastinerar fram, annars är alla ämnen i sin helhet lika svåra/lätta beroende på hur du ser på det.

Vilka gymnasium har teknik?

Teknikprogrammet på Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra med inriktning teknikvetenskap handlar hos oss om teknik, design och hållbar utveckling.

Hur mycket tjänar en gymnasieingenjör?

Dela
Lön Andel
28-29.999 kr 11,11 %
30-32.999 kr 14,81 %
33-35.999 kr 14,81 %
36-38.999 kr 18,52 %

16 rader till

Vilket gymnasium ska jag välja om jag vill bli civilingenjör?

För att bli civilingenjör är det bra att läsa Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap eftersom du måste ha grundläggande behörighet plus vissa fördjupade kunskaper i matte, fysik och kemi.

Vad gör man som gymnasieingenjör?

Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt men några av de jobb som kan vara aktuella är projektledare, produktionstekniker, designer eller arbetsledare. Utbildningen har fyra profiler: Design och produktutveckling. Informationsteknik.

Teknikprogrammet

Vilket Gymansieprogram som passar dig bäst!

TEKNIK? Vad är teknik?

Lämna en kommentar