Vad kan man bli om man går ekonomi juridik?

Vad kan man bli om man går ekonomi och juridik?

Efter gymnasiet har du högskolebehörighet och är väl förberedd för utbildningar inom juridik, ekonomi och samhällsvetenskap. Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen juridik kan vara frivårdsinspektör, jurist, advokat, polis, åklagare, ombudsman, lärare eller socionom.

Är det mycket matte i ekonomi juridik?

Ekonomijuridik har två kurser i matte, samma som Samhällsprogrammet, så jag skulle inte säga att det är mycket matte där. Men har du svårt med matten så är det naturligtvis bra om du kan fokusera lite extra på det nu och försöka förbättra dig.

Vad har man för ämnen i ekonomi juridik?

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem.

Vad kan man bli om man går i ekonomi?

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen ekonomi kan vara ekonom, jurist, marknadsförare, projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Vad är skillnaden mellan ekonomi och juridik?

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används bästa sätt, företagsekonomi handlar om hur man startar och driver ett företag och juridik handlar om hur Sveriges lagar påverkar företag och privatpersoner. I utbildningen läser du ämnen som Företagsekonomi, Privatjuridik och Psykologi.

Hur mycket tjänar man på ekonomi?

Marknadslön för Ekonom. Marknadslönen 2022 ligger mellan 34 000 och 42 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 42 000 kronor och uppåt. Benämningen ”ekonom” omfattar många olika befattningar med skilda inriktningar inom främst det företagsekonomiska området.

Är ekonomi svårt?

Det finns många fördelar med att plugga ekonomi. Dels är det en bred och allmänbildande utbildning som ger många jobbmöjligheter inom privat såväl som offentlig sektor. Även du som planerar att starta eget bolag har nytta av en ekonomiutbildning. Att välja utbildning kan vara riktigt svårt.

Hur mycket matte är det på natur?

När man läser Naturvetenskapsprogrammet, oavsett inriktning, läser man Matte 1c, Matte 2c och Matte 3c. Sedan finns det en till Matte kurs på Naturvetenskaps inriktningen men för att du vill läsa inriktning Naturvetenskap och samhälle läser du endast upp till Matte 3c.

Är Ekonomiprogrammet svårt högskolan?

Till Ekonomiprogrammet på Universitetet krävs det, mycket riktigt, Matte 3 godkänt. Du kan även fråga på det kommunala biblioteket om det finns gratis läxhjälp att tillgå.

Vilka kurser läser man på juristprogrammet?

Du kommer läsa förvaltningsrätt och miljörätt. Som sedan följs av Straff- och processrätt. Under år tre läser du kursen Kredit- och exekutionsrätt som innehåller krediträtt, associationsrätt, exekutionsrätt samt kursen Arbetsrätt med mera.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad ekonom?

Månadslönen (median) för nyutexaminerade civilekonomer/ekonomer år 2019 var 31 000 kr. Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat.

Är det svårt att få jobb som ekonom?

Det råder liten konkurrens bland de ekonomer som vill arbeta inom redovisning och revision på fem års sikt. Arbetsmarknaden för erfarna ekonomer bedöms om fem år präglas av liten konkurrens om jobben. Arbetsgivarna spår att efterfrågan på erfarna ekonomer kommer att öka under de närmaste åren.

Vilket Gymansieprogram som passar dig bäst!

Ekonomi/Juridik

Plugga ekonomi men vad händer sedan?

Lämna en kommentar