Vad kan man bli om man går handel?

Vad kan man jobba som om man går handel?

Handel och service inriktning

Inriktningen är ämnad att ge större möjligheter till jobb inom butikskommunikation, butikssäljare, företagssäljare, inköp, marknadsföring och arbete inom logistik och kundservice.

Vad kan bli efter handelsprogrammet?

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör.

Vad kan man bli efter försäljnings och serviceprogrammet?

Vad kan man bli efter försäljnings- och serviceprogrammet? Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesförberedande program och efter att du gått programmet kan du börja jobba inom yrken som markandsassistent, butikssäljare och inköpsassistent. Du kan även välja att studera vidare på yrkeshögskola.

Vad lär man sig på handel?

Du lär dig om försäljning och kundservice, marknadsföring / kommunikation, inköp och varuflöden, service och affärsutveckling samt entreprenörskap. Du lär dig även om administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning, kommunikation samt konferens- och receptionsarbete.

Vilken matte har man i handel?

Kurser med betyg F

För högskoleförberedande program är dessa kurser Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1b/c och Gymnasiearbete.

Vad krävs för att bli butikssäljare?

Ingen speciell utbildning krävs för att arbeta som säljare. Vanligtvis får du utbildning under anställning. Arbetsgivaren ställer ibland krav för att du har gymnasiekompetens och då rekommenderas Handels- och administrationsprogrammet, inriktningen Handel och service.

Kan man bli mäklare genom handel?

Det kan, alltså, inte garanteras att bli behörig till Fastighetsmäklare på HA. Dock fattas det bara 50 poäng – Samhällskunskap 1a2. Den kursen skulle du kunna läsa på komvux efter gymnasiet på 2,5 veckor på heltid. När du söker till gymnasiet, fråga på skolan, om det skulle bli möjligt att läsa 50 poäng utökat.

Är handel högskoleförberedande?

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program medan Handels– och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. På Ekonomiprogrammet läser du ämnen som företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, psykologi samt ledarskap och organisation. Efter programmet kan det pass att läsa vidare inom juridik och ekonomi.

Kan man gå handel för att bli mäklare?

Vill du hellre en mer praktisk utbildning på gymnasiet kan Handels– och administrationsprogrammet (HA) vara en bra grund inför en framtida karriär som mäklare. Tänk bara på att välja till kurser så du får högskolebehörighet om du väljer ett yrkesförberedande gymnasieprogram.

Hur många poäng behövs för att komma in på handel?

År 2019 hade NTI Ekonomi en medelpoäng på 240 och antagningsgränsen låg på 225 poäng. För NTI Handel var medelpoängen 223.8 och inriktningen hade en antagningsgräns på 207.5 poäng. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Vilka kurser läser man på Sam?

samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svens- ka som andraspråk.

Vad är försäljning och service?

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) passar dig som är intresserad av handel, försäljning, marknadsföring eller varuhantering samt hur man startar eget. Du läser bland annat entreprenörskap, försäljning och kundservice, handel, information och kommunikation.

Vad är en handel?

I Nationalencyklopedins ordbok definieras handel som organiserad köpenskap med försäljning av varor eller tjänster; vanligen i större skala och under längre tid. Ordet kommer från tyskan, där det ursprungligen betyder ”hantera” eller ”handskas med”.

Vad kan man bli om man går i samhälle?

Vad kan man ha för yrken efter Samhällsprogrammet på gymnasiet?
  • Advokat. Arbetsmiljöinspektör. Arkeolog. Art director. Banktjänsteman. Behandlingsassistent. Bibliotekarie. …
  • Influencer. Innovatör. IT-arkitekt. Journalist. Jurist. Kommunikatör. …
  • Psykolog. Präst. Rektor. Skötare inom psykiatrisk vård. Social media manager. Socialsekreterare.

Handels och administrationsprogrammet (HA)

Vilka arbeten kan du få om du går handel och administrationsprogrammet?

Vilket Gymansieprogram som passar dig bäst!

Lämna en kommentar