Vad kan man bli om man går natur?

Vad kan man bli om man går i natur?

Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen naturvetenskap och samhälle kan vara: arbetsterapeut, audionom, dietist, fysioterapeut, agronom, arkitekt, landskapsarkitekt, studie- och yrkesvägledare, psykolog, socionom, biomedicinsk analytiker, forskare, arkeolog, journalist, farmakolog , förskollärare eller …

Är det svårt att gå natur?

Så sammanfattningsvis är allt relativt. Om du satsar på höga betyg kommer du behöva plugga. Jag känner iallafall personligen att jag har tid att träffa kompisar även fast det blir sena kvällar ibland. Alla linjer är stressiga på sitt sätt.

Hur mycket merit måste man ha för natur?

När det gäller hur många poäng du behöver för att komma in på Naturvetenskapsprogrammet beror det på vilken skola du vill gå på och det varierar också från år till år. Riknssnittet för Naturvetenskapsprogrammet år 2016/2017 var 272,3 poäng. Men det betyder inte att det kommer vara det i skolan du söker.

Vad kan man läsa efter naturvetenskap?

Vad kan man bli efter Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet?
  • Advokat. Agronom. Apotekare. Apotekstekniker. Arbetsmiljöingenjör. Arbetsmiljöinspektör. Arbetsterapeut. …
  • Fysiker. Fysioterapeut. Geolog. GIS-ingenjör. Grundskollärare. Gymnasielärare. Gynekolog. …
  • Nationalekonom. Nätverkstekniker. Optiker. Pilot. Polis. Projektledare. Psykolog.
22 apr. 2022

Kan man bli psykolog om man går natur?

Hej, För att bli behörig till psykologutbildningen på universitet/högskola krävs det grundläggande behörighet, Matte 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Du får den behörigheten direkt av Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Är natur samhälle bra?

Den största skillnaden på Naturnatur och Natursamhälle är att på Nat-nat blir man behörig till att söka högskoleutbildningar Läkare, tandläkare, veterinär, civilingenjör och marinbiolog. På Nat-sam blir man inte det för att man läser inte Matte 4, Fysik 2, Kemi 2 och biologi 2.

Är det mycket plugg i natur?

Om du gillar matematik och naturvetenskap är natur rätt linje. Du behöver inte oroa dig för studiebelastningen och det kommer inte bara vara en massa genier med högsta betyg i allt. Däremot kräver natur att du är motiverad och lägger ner den tid som krävs. Vissa personer behöver lägga ner mycket mer tid än andra.

Är det mycket matte på natur?

Hur mycket matte är det? Det är matte i de flesta naturvetenskapliga ämnena. Eleverna räknar i matte, fysik och kemi. Det är mycket matte, men ju mer du arbetar med matten desto roligare blir det.

Är natur mycket svårare än ekonomi?

Naturprogrammet är samma tempo som alla andra gymnasieprogram. Om man upplever att det är svårare än andra program så beror det ofta på att man har svårt för ämnen som matte, bilogi, fysik och kemi.

Hur mycket merit behöver man för Natur 2021?

Det genomsnittliga poängen för Naturvetenskapsprogrammet var förra antagningen 272,3 poäng om man räknar i hela Sverige. Men detta kan ändra mycket beroende på vilken skola man väljer.

Hur mycket merit för Natur 2022?

Naturkunskap eller andra kurser kan du dock inte få meritpoäng för om du inte söker till utbildningar som startar före maj 2022. Meritpoäng för andra kurser än moderna språk, engelska och matematik kallas för områdeskurser men dessa tas bort i maj 2022.

Hur många poäng för naturvetenskap 2021?

Naturvetenskapsprogrammet – NA: Naturvetenskap

På Naturvetenskapsprogrammet var antagningsgränsen 233 och medelpoängen var 266,08.

Vad läser man i naturvetenskap?

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar. Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Vad kan man bli med naturkunskap 2?

Djursjukskötare – Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1. Farmaceut – Biologi B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Kemi 2, Matematik 3c.

Vad läser man för matte på natur?

När man läser Naturvetenskapsprogrammet, oavsett inriktning, läser man Matte 1c, Matte 2c och Matte 3c. Sedan finns det en till Matte kurs på Naturvetenskaps inriktningen men för att du vill läsa inriktning Naturvetenskap och samhälle läser du endast upp till Matte 3c.

Naturvetenskapsprogrammet

Q&A: ATT GÅ NATUR PÅ GYMNASIET

Vilket Gymansieprogram som passar dig bäst!

Lämna en kommentar