Vad kan man göra med andras personnummer?

Med personnummer kan du få reda på väldigt många saker. Innehav av fordon, körkort, skattebesked, adress, telefonnummer, ev. skulder, foto på vederbörande, skolbetyg, osv osv. Allt bygger på offentlighetsprincipen.

Vad kan man göra med någons personnummer 2021?

Med ett personnummer som hamnat i fel händer kan en bedragare idag göra mycket skada. Bedragaren kan exemeplvis utföra handlingar så som adressändring, ta lån eller genomföra köp av produkter på avbetalning i någon annans namn. Det är därför väldigt viktigt att man är försiktigt med att lämna ut dessa uppgifter.

Vad gör jag om någon använder mitt personnummer?

Var vaksam om någon tar en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt. Id-kapning handlar om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet.

Kan någon annan använda mitt personnummer?

Identitetsintrång är när någon obehörig använder din legitimation, dina lösenord, ditt personnummer eller ditt mobila Bank-id för att till exempel beställa varor eller ta lån i ditt namn. Det kallas också för identitetsstöld, id-kapning eller identitetskapning och är en form av bedrägeri.

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

De sex första siffrorna anger vilket datum personen är född. De fyra sista siffrorna kallas födelsenummer. Den tredje siffran markerar personens juridiska kön – kvinnor har en jämn siffra, män en ojämn. Den sista siffran är en kontrollsiffra som går att räkna ut med hjälp av de andra siffrorna i personnumret.

Hur kan man skydda sig mot identitetsstöld?

Så förebygger du IDkapning
 1. Riv sönder. …
 2. Lås brevlådan. …
 3. Kontrollera kontoutskrifter. …
 4. Säkra datorn. …
 5. Skydda personnumret och adressuppgifter. …
 6. Lämna aldrig ut lösenord eller koder. …
 7. Försäljning. …
 8. Adressändring.

Kan man ta lån med personnummer?

Alla långivare av smslån och andra typer av lån är skyldiga att på begäran spärra personnummer för befintliga. När långivaren har gjort detta finns inte längre någon möjlighet att ta ett lån hos långivaren med dina uppgifter.

Har polisen rätt att fråga efter personnummer?

De personuppgifter som behandlas i registren är, förutom fingeravtryck och signalement, fotografi, namn och personnummer (eller födelsedatum) och i vilket ärende uppgifterna samlats in. I fingeravtrycks- och signalementsregistret finns uppgifter om personer som är misstänkt eller dömd för ett brott.

Kan man lämna ut personnummer?

Nej, det får man inte. Ett personnummer anses vara en extra skyddsvärd personuppgift. IMY anser därför att personnummer bör exponeras så lite som möjligt. Det ska därför inte synas på adressetiketter, i kuvertfönster eller i försändelser som sänds utan kuvert så att de är synliga för vem som helst.

Är mitt personnummer offentligt?

Ditt personnummer är en offentlig handling under offentlighetsprincipen. Det betyder att det ligger ute på internet och att man även kan ringa till Skatteverket för att få reda på ditt personnummer.

Kan vem som helst få tag i mitt personnummer?

Det svenska personnumret är en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst med enkla medel kan komma över ditt personnummer. Detta är en bidragande faktor till varför ID-kapningar är ett så utbrett problem.

Är det säkert att skicka personnummer via mail?

Personnummer räknas inte som en känslig personuppgift men däremot får personnummer bara behandlas (t ex skickas med e-post) om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Vad händer om polisen tar ditt personnummer?

Underrättelseverksamhet. Polisen behandlar även personuppgifter när någon är misstänkt för att ha utövat eller kan komma att utöva misstänkt brottslig verksamhet eller när någon som inte är misstänkt för brott på annat sätt har samband med sådan verksamhet.

Vad säger ditt personnummer om dig?

De sex första siffrorna består av personens födelsedatum noterat som år (utan sekelangivning), månad och dag. De tre första siffrorna efter skiljetecknet är personnumrets födelsenummer, som består av ett löpnummer där tredje siffran anger personens kön – jämn siffra för kvinnor och udda för män.

Hur ser ett tillfälligt personnummer ut?

De som har ett personnummer eller ett samordningsnummer behåller det även om de flyttar utomlands. Numret ser ut som ett personnummer men har talet 60 adderat till födelsedatumet. Om personen exempelvis är född den 1 januari 1970 så är samordningsnumret på formen 700161-XXXX.

Hur hittar man någons adress?

I fliken ”Privat” på Skatteverkets Mina Sidor hittar du dessa folkbokföringsuppgifter:
 1. namn, adress, särskild postadress, civilstånd med datum,
 2. personnummer och namn för make/maka/partner,
 3. barn under 18 år som du är vårdnadshavare för (då visas personnummer, namn och adress),

Telefonsupporten – Personnummer

10 Inställningar du MÅSTE stänga av på din telefon!!!!!

Anpassade talformat i Excel (in Swedish)

Lämna en kommentar