Vad kostar bergvärme?

Den exakta kostnaden för att installera bergvärme varierar beroende på hur ditt energibehov ser ut och hur marken ser ut under din tomt. Det totala priset för bergvärme inklusive borrning hamnar mellan 105 000-195 000 kr efter ROT-avdrag.

När är det lönsamt med bergvärme?

För att få bästa möjliga lönsamhet med bergvärme är det lämpligt om ditt hushåll: Har ett högt energibehov. Lönsamheten ökar om behovet av värme är högt, vilket ofta gäller för större villor eller i hushåll med många personer. Har ett vattenburet uppvärmningssystem.

Vad kostar det i månaden med bergvärme?

Månadskostnaden för bergvärme kan ligga mellan 375 och 625 kronor, beroende på ditt värmebehov. Detta enligt beräkningar från bergvarme-pris.se. Bergvärmeanläggningen drivs på el så desto mera värmeenergi den måste producera desto mera el förbrukar den.

Vad kostar bergvärme 2022?

Den totala kostnaden för bergvärme ligger vanligtvis mellan 110 000 och 160 000 kronor, varav en bergvärmepump omfattar ungefär 55 procent och borrning omfattar ytterligare 35 procent. Installationen omfattar därmed endast 10 procent av totalkostnaden.

Vad är den billigaste uppvärmningen?

Vi kan direkt konstatera att bergvärme är mindre än hälften så dyrt som fjärrvärme. I ett strikt ekonomiskt perspektiv är det pellets som är den främsta utmanaren, men det alternativet innebär också en hel del arbete i form av beställning, förvaring och inmatning av bränsle.

Är det värt med bergvärme?

Människor sparar in så mycket pengar på att installera bergvärme att de efter ett par år har sparat in hela det bergvärme pris de fick lägga på själva installationen. Ofta tar det mellan fem och tio år att spara in totalkostnaden. Det kan givetvis även höja värdet av en bostad om det finns bergvärme.

Hur mycket sparar man på bergvärme?

Energiförbrukning på 26 000 kWh per år kan minskas till 24 700 kWh. Ju mer energi du idag förbrukar, desto mer pengar sparar du genom denna enkla åtgärd. Om du har bergvärme med en effekt på 2,5 SCOP och ett elpris på 1,20 kronor per kWh, kan du spara över 900 kronor per år bara genom att sänka värmen inomhus.

Vad är bäst bergvärme eller solceller?

Fördelar. Återbetalningstiden för en värmepump är något kortare än solceller, kostnaden för en komplett värmepumpsinstallation är även något billigare jämfört mot kostnaden för solceller. Uppskattningsvis så är återbetalningstiden för investeringen 5 till 7 år för en värmepump.

Är bergvärme ekonomiskt?

Ekonomiskt: I de allra flesta fall så är bergvärme en mycket ekonomisk energiform. Ofta kan du börja spara pengar redan från första dagen. Dessutom höjer bergvärme värdet på ditt hus. Miljövänligt: Den enda miljöpåverkan utgörs av den el som förbrukas i samband med att värmepumpen hämtar upp energi från borrhållet.

Hur mycket el drar en villa med bergvärme?

Ditt val av uppvärmning: Med en villa som värms upp med direktverkande el förbrukar din bostad 80 kilowattimmar per kvadratmeter, medan en villa som värms upp med hjälp av bergvärme endast förbrukar cirka 60 kilowattimmar per kvadratmeter.

Hur lång livslängd har en bergvärmepump?

Visste du att livslängden på en äldre bergvärmepump beräknas till 15-20 år? Förutom att den riskerar att gå sönder helt är en äldre värmepump inte lika effektiv som en ny. Den mest betydelsefulla skillnaden är effektiviteten. Tekniken utvecklas hela tiden för att ge så stor besparing som möjligt.

Vad kostar det att byta från direktverkande el till bergvärme?

En genomsnittlig bergvärmepump med installation kostar ungefär mellan 80 000 och 120 000 kr. Besparingen per år med bergvärme ligger för ett hus med standardförbrukning av el på mellan 10 000 – 12 000 kr.

Vad kostar bergvärme per kwh?

Totalt pris per kwh för bergvärme: 95 öre (elpris) * 0,286 (värmefaktor) = cirka 27 öre/kwh. För ett hus med ett värmebehov på 24 000 kwh blir årskostnaden 6 480 kr kr med bergvärme.

Vad är billigast luftvärmepump eller fjärrvärme?

Luft-vattenvärmepump kostar mindre än fjärrvärme i vissa kommuner. I många kommuner är det ett mycket billigt alternativ med fjärrvärme som värmekälla när det kommer till flerbostadshus. Dock bara om det redan finns ett fjärrvärmesystem i närheten, detta gäller även för småhus.

Vad är billigast fjärrvärme eller bergvärme?

Som det framgår i uträkningarna kan vi dra slutsatsen att bergvärme är det billigaste uppvärmningsalternativet, när vi undersöker driftskostnaden. Utgående från beräkningarna ovan blir bergvärmens kostnad per år 13 774 kronor billigare jämfört med fjärrvärme.

Vad kostar det att byta värmesystem?

Vilken värmekälla du väljer har i regel stor inverkan på totalkostnaden. Väljer du en luft-till-vatten-värmepump kan du räkna med en kostnad mellan 60.000 och 130.000 kronor. En luft-till-luft-värmepump är något dyrare och kostar från 120.000 kronor och uppåt. En biopanna kostar mellan 50.000 och 150.000 kronor.

Bergvärme & bergvärmepump | Så funkar det | Kostnad och frikyla

Hur funkar bergvärme

Spara pengar och höj värdet på ditt hus med bergvärme

Lämna en kommentar