Vad kostar betong per kubik?

Mottagningsavgifter
Produkt Pris (kr/ton)
Produkt: Ren betong med armering Pris (kr/ton): 280 kr
Produkt: Ren betong utan armering Pris (kr/ton): 120 kr
Produkt: Betongslipers Pris (kr/ton): 315 kr
Produkt: Obrunnen betong Pris (kr/ton): 110 kr

14 rader till

Vad kostar betong 2022?

Platta (80 mm betong med 300 mm isolering): 70.000 kr. Radonspärr: 25.000 kr. Totalt: 135.000 kr.

Vad kostar betong per kvadratmeter?

En bra betongplatta på mark hamnar oftast i prisintervallet 1000 – 1500: -/kvm beroende på storlek, tjocklek och laster. En pålad fribärande betongplatta hamnar oftast i prisintervallet 1300 – 1900: -/kvm beroende på storlek, tjocklek och laster. Priserna är endast ett cirka pris och gäller från ovankant singel, dvs.

Vad kostar betongbil med pump?

Ligger tomten dåligt till kan man dock bli tvungen att ta ut en bil med pump och lång slang. Kostnaden för betong till poolgrunden kostar mellan 10 000 och 20 000 kr beroende på tjocklek och storlek.

Vad kostar 1 ton cement?

Mottagningsavgifter
Produkt Pris (kr/ton)
Produkt: Ren betong med armering Pris (kr/ton): 280 kr
Produkt: Ren betong utan armering Pris (kr/ton): 120 kr
Produkt: Betongslipers Pris (kr/ton): 315 kr
Produkt: Obrunnen betong Pris (kr/ton): 110 kr

14 rader till

Vad kostar en Betongsula?

En betongbil inklusive betong för en normal villagrund kostar cirka 20 000 – 30 000 kr beroende på storleken på betongplattan.

Vad kostar en grundplatta?

Kostnad för betongplatta

Varje jobb är unikt, men utgå i första hand från en materialkostnad för platta på mark på 900-1400 kr/kvadratmeter. Materialpriser varierar mycket, och precis som när du anlitar hantverkare är det t. ex. något dyrare i storstäder än på landsort.

Hur många kubik betong per kvadratmeter?

Det går generellt åt ca 2 kg betong/m²/mm. Det blir ca 12,8 liter färdigblandad betong av en säck.

Vad kostar det att gjuta en platta 100 kvm?

11 500 kr ex moms för cirka 100 kvadratmeter ger ungefär 150 kr per kvadratmeter inklusive moms. I detta ingår det kostnader för golvvärmerör, shuntar och liknande men är inte på något sätt heltäckande för alla tänkbara projekt.

Vad kostar en betongplatta med golvvärme?

100 kvm betongplatta med golvvärme och samtliga avloppsrör, byggd på en helt plan tomt kostar ca 270 000 kr inkl moms. I detta ingår grävmaskinskostnader, dränering, vattenledningar, avloppsledningar, 30 cm cellplastisolering mot mark, vattenburen golvvärme inkl.

Varför Glättar man betong?

Betong är en färskvara som kräver utläggning och vibrering inom 1-2 timmar efter blandning. Efter utläggning och vibrering ska ytan behandlas genom rivning och om man vill ha en väldigt slät yta, även glättning. Rivning sker antingen för hand med en rivbräda eller med en maskin.

Hur många kubik betong tar en betongbil?

Varje timme levereras 800-1000 kubikmeter. Ett jämförmått är att en betongbil rymmer 7 kubik.

Hur långt kan man pumpa betong?

Betong kan pumpas över 100 meter vertikalt och 200-300 meter horisontellt.

Är betong billigt?

Resultaten visade att hus med trästommar är ca 20 procent billigare än hus med betongstommar. I rena siffror var byggkostnaden för ett trähus i snitt 29 675 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta – för betong var motsvarande siffra 36 550 kronor. Vad skillnaden beror på är lite svårare att svara på.

Produktguide – Gjuta – Björn bygger bo

Björn bygger bo – Gjuta möbler i betong

Betongfigurer – Carro och Karin Hemmafixarna – program 9

Lämna en kommentar