Vad kostar det att asfaltera?

Ett generellt pris för asfaltering per m2 år 2022 ligger på 350 – 500 kronor och uppåt, det är endast själva asfalten. Vill du ha hjälp med alla moment (förarbete, maskiner och arbetskraft) hamnar priset per m2 på cirka 1 250 kronor och uppåt.

Vad kostar 1 km asfalt?

1 m motorväg kostar i snitt 30 000 kr att lägga. 1 km, 30 000 000 kr.

Kan man lägga asfalt själv?

Mindre lagningar av befintlig asfalt kan man göra själv. Är det en större yta eller garageuppfart som ska asfalteras behöver man en ordentlig asfaltsläggare samt vält. För att lägga asfalt själv kan man med fördel använd kall asfalt, som finns att köpa i välsorterade butiker.

Hur länge håller en asfaltering?

Hur länge håller asfalten? En större landsväg, Europaväg eller riksväg, behöver ett nytt slitlager (de översta tre centimetrarna av beläggningen) ungefär vart sjätte till vart tionde år, beroende på trafikmängd. För kommunala gator med mindre trafik, och lägre hastigheter, kan tiden mellan åtgärderna vara cirka 20 år.

Hur tjock asfalt uppfart?

Schaktning: Om det är en helt ny uppfart som ska anläggas på en tomtyta brukar arbetet börja med att vi schaktar bort all jord ner till frostfritt djup från ytan som ska asfalteras. Det brukar handla om 25-50 cm, vilket motsvarar tre till fyra lastbilsflak med schaktmassa.

Hur mycket väger en kvadratmeter asfalt?

Mängd: 100 kg asfalt/m2 ger en tjocklek på ca 4 cm, vilket lämpar sig för normala gårdsplaner. Ytor som är utsatta för mer slitage och belastning kräver 120 kg/m2, vilket ger en tjocklek på ca 5 cm.

Hur mycket kostar 1 mil järnväg?

Normalpriset för dubbelspårig bana för kategori B250 i medelsvår terräng ligger väl kring 100 miljoner kr per km.

Hur mycket tjänar man på att lägga asfalt?

33 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur gör man med kallasfalt?

Hur lägger man kallasfalt?
  1. Utvidga sprickan eller hålet med hjälp av hammare och brytjärn för att asfaltmassan ska kunna tränga in ordentligt. …
  2. Sopa noga rent håligheten för att avlägsna allt skräp som kan göra att asfaltmassan inte fäster som den ska.

Hur tjockt lager asfalt?

Vi rekommenderar att man lägger ett lager på minst 8–10 cm. Det är viktigt att ytan blir helt jämn så använd gärna en lång bräda eller dylikt för att raka ut materialet med.

Vad är Asfaltgrus?

Asfaltgrus (AG): Är en asfaltsblandning med mycket sten och lite bindemedel som ofta utgör bärlagret. Asfaltbundet bindlager (ABB): Används oftast som mellanliggande lager mellan AG och slitlager. Tät asfaltbetong (ABT): Används till allt från garageuppfarter till vägar och gator.

Vad betyder asfalterad?

Asfaltera betyder ungefär detsamma som permanentbelägga.

Vem Asfalterar?

Asfaltera din garageuppfart, gångstråk eller andra ytor

NCC hjälper såväl företag som privatpersoner med alla typer av asfalteringsarbeten.

Hur brant får en uppfart vara?

En garageuppfart bör inte vara brantare än 1:10. Föreslagen sockelhöjd ska anges och ingå i bygglovsansökan. Murar och utfyllnader i närhet av tomtgränser påverkar grannars möjligheter att utnyttja sina tomter då de kan dominera och skugga och är därför ofta en källa till konflikter grannar emellan.

Hur mycket kostar det att asfaltera en uppfart?

Asfaltering pris – så mycket kostar det

Ett generellt pris för asfaltering per m2 år 2022 ligger på 350 – 500 kronor och uppåt, det är endast själva asfalten. Vill du ha hjälp med alla moment (förarbete, maskiner och arbetskraft) hamnar priset per m2 på cirka 1 250 kronor och uppåt.

Får man asfaltera utan bygglov?

Krävs det marklov om jag ska asfaltera? Det krävs bygglov om du anlägger en ny parkeringsplats. Skall du endast asfaltera så kan det krävas marklov för att du påverkar markens genomsläpplighet. Ta kontakt med er kommun och berätta vad du har för planer.

Asfaltering del 1

NCC Repasfalt

Asfaltera uppfart | Vårfix

Lämna en kommentar