Vad kostar en aga spis?

En ny tvåugnars AGA kostar 109 000 kronor, en treugnars 117 000 kr och fyraugnarsmodellen av denna übervärmekälla går lös på 129 000 kr. Spisen byggs på plats – om det är en nyinstallation helst innan övrig köksutrustning kommer på plats – men montering ingår i priset liksom kontroll av bjälklaget.

Hur fungerar en AGA spis?

Alla Agaspisar har en kokplatta, som håller 400 °C och en sjudningsplatta på 200 °C. Det finns tvåugns, treugns och fyraugns Agaspisar och ugnarna värms upp av indirekt strålningsvärme runt om. 1948 hade 100 000 spisar sålts och ett tiotal länder tillverkade spisarna på licens. Tillverkningen i Sverige upphörde 1957.

Var tillverkas Aga spisen idag?

Dalén och AGA

Fördelen med denna innovativa spis var den kunde brinna dygnet runt på väldigt lite bränsle. Idag tillverkas den klassiska AGAspisen i England och kan drivas med olja, gas eller elektricitet.

När kom spisen till Sverige?

De första elspisarna utvecklades under sent 1800-tal i Nordamerika. År 1920 tillverkade Elektriska Aktiebolaget Helios ( EAH ) den första svenska elektriska spisen.

Vad står förkortningen AGA för?

Gustav Dalén utsågs till VD i det rekonstruerade bolaget som i samband med detta bytte namn till Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator, förkortat till AGA i betydelsen Aktiebolaget Gas Accumulator. Med Daléns och andra Aga-ingenjörers uppfinningar växte Aga snabbt.

AGA Gasol kort

Att svärta en spis

Tänd spisen – Bekanta dig med gas

Lämna en kommentar