Vad kostar en begravning med kremering?

Den avlidnes kropp kan kremeras, sedan gravsätts askan eller strös i en minneslund. Kostnaden för detta är cirka 5 000 kronor. Men för de flesta känns säkert en begravning viktig; det är en samling för att ta avsked och hedra minnet av en avliden person.

Vad kostar en kistbegravning?

Enligt Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer kostar en begravning i snitt mellan 18 000 och 27 000 kronor, men den kan vara både billigare och dyrare.

Vad kostar en kista för kremering?

Priset på en normalstor kista brukar ligga mellan 6 000 – 10 000 kr. Man kan dock hitta enklare kistor för från ca 3 000 kr. Sedan kan priset stiga i princip hur mycket som helst. Valet av träslag, kistans inredning och utsmyckning är de främsta faktorerna som påverkar priset på kistan.

Vad tar begravningsbyrån betalt för?

En begravningsbyrå tar alltid ut arbetskostnad samt att de utför en hel del arbete. Bland annat tar de betalt för all tid det tar att kontakta kyrkor, Skatteverket och annan koordinering. Även transportkostnader samt hantering av den avlidna läggs till arbetskostnaderna.

Hur mycket kostar en borgerlig begravning?

Grunden är att det inte är någon skillnad i priserna för en begravning på grund av trosuppfattning eller religiös ordning. För borgerlig begravning är det är samma pris för begravningsbyråns tjänster. 2020 kostade en genomsnittlig begravning mellan 18.000 – 26.000 kr.

Vad kostar en vit kista?

Detta för att kistan hjälper till vid kremeringen. Vi leverar prisvärda och billiga begravningskistor. En billig begravningskista i furu kostar hos oss 2.990 kr under förutsättning att man beställer eller bokar en begravning hos oss. Vill du endast köpa en billig begravningskista kostar den 3.990 kr.

Hur mycket kostar en kista?

En normal kista kostar vanligtvis mellan 6 000 och 10 000 kronor. Men det finns billigare enkla kistor, och en enkel direktkremationskista hamnar på ca 2 500 kronor.

Måste man ha en kista om man ska kremering?

Enligt lag måste du alltid ha en kista

Enligt begravningslagen måste alltid den avlidna ligga i en kista vid kremering på grund av arbetsmiljömässiga och etiska skäl. Detta gäller oavsett om gravsättningen ska ske i form av en jordbegravning eller om den avlidna ska kremeras.

Vad kostar kremeras?

Den avlidnes kropp kan kremeras, sedan gravsätts askan eller strös i en minneslund. Kostnaden för detta är cirka 5 000 kronor. Men för de flesta känns säkert en begravning viktig; det är en samling för att ta avsked och hedra minnet av en avliden person.

Vad kostar en kista i wellpapp?

När hon kollade upptäckte hon att det finns kistor av wellpapp, som kostar under 2.000 kronor – mindre än hälften så mycket som billigaste träkistan på Gotland som kostar omkring 4.500.

Vem är betalningsansvarig för begravning?

Det är vanligtvis kommunen eller landstinget som står för kostnaden av omhändertagandet och förvaring fram till dess att begravningsbyrån hämtar den avlidna för kistläggning och svepning. Men ibland kan transportavgifter tillkomma och det gäller främst transporter från äldreboenden och sjukhem.

Vilken försäkring täcker begravningskostnader?

En begravningsförsäkring garanterar att det finns pengar avsatta till hela eller delar av kostnaden vid din begravning. Försäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. När du väljer Memento Begravningsförsäkring öronmärks dina pengar för detta ändamål.

Vad kan en begravningsbyrå hjälpa till med?

Det här kan begravningsbyrån hjälpa till med:
 • Rådgivning.
 • Kontakt med till exempel myndigheter, sjukhus och äldreboende.
 • Hämtning av den som avlidit.
 • Kistläggning.
 • Tömning och städning av bostad.
 • Transporter.
 • Val av gravsättning och hjälp med gravstenen.
 • Val av urna och kista.

Vem betalar borgerlig begravning?

Plats för den borgerliga begravningsceremonin

Det finns kapell och församlingshem utan religiösa symboler där man kan hålla borgerliga begravningar. En sådan lokal kostar ingenting, utan kostnaden ingår i den begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar.

Hur börjar man ett begravningstal?

Nedan följer några tips om vad man kan tänka på när man utformar ett begravningstal:
 1. Använd citat. Det kan vara smidigt att lägga fokus på ett citat och ha det som utgångspunkt för talet. …
 2. Fokus på den avlidne. Den avlidne ska vara i fokus. …
 3. Tretal. Tre är ofta lagom. …
 4. Positivt. …
 5. Inte för långt eller kort.

Vad kostar den billigaste begravningen?

En begravning utan ceremoni kostar inte lika mycket som en kyrklig begravning eller en borgerlig begravning. En enkel begravning kan kosta från ca 10 000 kr. Då tar ni viss hjälp av er begravningsrådgivare men ni kanske gör en del arbete själva. En begravning med ceremoni kostar i regel mellan 18 000 – 30 000 kr.

Vad händer med kroppen efter begravningen? | Meltzer & Döden

Begravning Anders Davidsson 10/3 2021 (gravsättning Slöta kg)

Begravningsceremonin

Lämna en kommentar