Vad kostar en ombesiktning?

Pris Kontrollbesiktning Personbil
Fordon Totalvikt Efterkontroll
Personbil förbokad och förbetald Max 3500 kg 319 kr**
Personbil förbokad, betala på station Max 3500 kg 319 kr**
Personbil Drop-In Max 3500 kg 319 kr**
Personbil 3 501 kg – 499 kr

3 rader till

Vad kostar en ombesiktning på Bilprovningen?

Pris kontrollbesiktning och efterkontroll
Fordon och totalvikt Kontrollbesiktning Efterkontroll
Personbil (max totalvikt 3500 kg) Pris från 699 kr Pris från 300 kr
Lätt lastbil (max totalvikt 3500 kg) Pris från 699 kr Pris från 419 kr
MC- och mopedbesiktning
Motorcykel Pris från 579 kr Pris från 279 kr

50 rader till

Vad kostar en efterkontroll på besikta?

Ordinarie pris 319 kr.

Hur lång tid har man på sig för efterkontroll?

Om du inte har varit på efterkontroll inom 30 dagar får ditt fordon körförbud. Efter ytterligare 30 dagar måste du dessutom göra en ny kontrollbesiktning. Efter tre underkända kontroller i rad måste du återkomma för en efterkontroll inom en vecka, annars inträder körförbud, oavsett var i perioden du befinner dig.

Kan man få nya tvåor på efterkontroll?

Ja, den som utför efterkontrollen får ändra bedömningen om den föregående visar sig vara fel.

Vad kostar en ombesiktning av personbil?

Pris Kontrollbesiktning Personbil
Fordon Totalvikt Efterkontroll
Personbil förbokad och förbetald Max 3500 kg 319 kr**
Personbil förbokad, betala på station Max 3500 kg 319 kr**
Personbil Drop-In Max 3500 kg 319 kr**
Personbil 3 501 kg – 499 kr

3 rader till

Är ombesiktning gratis?

Priser för efterkontroll

Ordinarie pris 319 kr.

Vad kostar en efterkontroll på carspect?

Prislista besiktningar
Fordon Totalvikt Efterkontroll
Personbil Max 3500 kg 319 kr
Lätt lastbil Max 3500 kg 419 kr
Släp (bromsat) Max 3500 kg 379 kr
Släp (obromsat) Max 750 kg 279 kr

3 rader till

Vad kostar en efterkontroll på Dekra?

Vad kostar en bilbesiktning?
Fordon Totalvikt Efterkontroll
Pris Kontrollbesiktning Personbil*
Personbil bokad och betald via Klarna Max 3500 kg 279 kr
Personbil bokad, betala på station Max 3500 kg 279 kr
Personbil ord. stationspris Max 3500 kg 279 kr

31 rader till

Vad kostar drop in på Bilprovningen?

För dig som väljer drop-in istället för att boka en tid i förväg tillkommer en serviceavgift om 100 kr. Här hittar du mer information om drop-in.

Vad händer om man missar Efterbesiktning?

Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt.

Kan man ombesiktiga bilen var som helst?

Du kan göra en efterkontroll/ombesiktning hos valfritt besiktningsföretag eller låta en ackrediterad verkstad reparera felet och intyga åtgärden (ibland kallat ”släcka en 2:a”).

Får man köra bil med ombesiktning?

Du får inte köra fordonet mer än nödvändigt innan felen åtgärdats. Om felet kvarstår vid en eventuell poliskontroll föreläggs fordonet om ny besiktning. Detsamma gäller om felet kvarstår vid nästa periodiska besiktning.

Vad händer om man får en tvåa på besiktningen?

Om du får en tvåa så skall denna åtgärdas och du skall göra en efterkontroll, vilket kostar pengar. Men om du istället gör en enkel kontroll innan så kan du slippa detta. Nu finns inte ettor och tvåor längre, utan saker som måste åtgärdas, vanligtvis kallad tvåa, med eller utan återbesök.

Kan man få tag på gamla besiktningsprotokoll?

Besiktningsprotokollen är högst tre år gamla och finns för fordon som har besiktats hos Bilprovningen. Vill du få tag på andra besiktningsprotokoll (från exempelvis andra fordon) kan du protokollskopior via e-post, förutsatt att du har registreringsnumret.

Kan man få körförbud på besiktningen?

Meddelat körförbud: Om ditt fordon är i så dåligt skick att det innebär en trafikfara kan det få körförbud. Det kan ske i samband med kontrollbesiktning eller registreringsbesiktning. Du kan även få körförbud i en flygande inspektion, det vill säga om Polisen vid kontroll bedömer att fordonet inte är i körbart skick.

OMBESIKTNING på styrled, 10 minuters fix! – VLOGG #24

ombesiktning

Ombesiktning och kamera kalibrering

Lämna en kommentar