Vad kostar en registreringsbesiktning?

Pris kontrollbesiktning och efterkontroll
Fordon och totalvikt Kontrollbesiktning Efterkontroll
Husvagn bromsad (max totalvikt 3500 kg) Pris från 599 kr Pris från 379 kr
Besiktning husbil**
Husbil (max totalvikt 3500 kg) Pris från 769 kr Pris från 419 kr
Husbil 3501-7000 kg Pris från 989 kr Pris från 519 kr

50 rader till

Vad kostar en registreringsbesiktning Dekra?

Vad kostar en bilbesiktning?
Fordon Totalvikt Kontrollbesiktning
Pris Kontrollbesiktning Personbil*
Trafiksäkerhetskontroll personbil bokad**** Max 3500 kg Från 449 kr (på utvalda tider och stationer)
Trafiksäkerhetskontroll lätt lastbil bokad**** Max 3500 kg Från 579 kr (på utvalda tider och stationer)
Alla priser inkl. moms.

31 rader till

När måste du Registreringsbesiktiga din bil?

En registreringsbesiktning krävs när du har gjort en ändring eller vill registrera ditt fordon i Sverige. Den utförs enligt TSFS 2010:87 för att säkerställa fordonets tekniska identitet och se till att det uppfyller säkerhets- och miljökrav samt för att fastställa uppgifter till vägtrafikregistret.

Vad krävs för registreringsbesiktning?

Vid en registreringsbesiktning görs en teknisk identifiering av fordonet samt en kontroll av miljö- och trafiksäkerhet. Besiktningen fastställer också de uppgifter om fordonet som behöver registreras i vägtrafikregistret. Ibland kan du behöva ta med dig vissa dokument till besiktningen.

Hur mycket kostar det att Registreringsbesikta en A traktor?

A-traktorn är inte en A-traktor om den kan köras snabbare än 30 kilometer i timmen. Om fordonet inte uppfyller kraven för det den är registrerad som, så blir ägaren skyldig att genomföra en ny registreringsbesiktning till en kostnad av 2.000 kronor. Alltså mycket dyrare än en vanlig kontrollbesiktning.

Vad kostar det att registrera dragkrok?

Att besiktiga en personbil tar cirka 20 minuter och kostar 300 kronor. Att besiktiga en dragkrok tar cirka tre minuter men kostar hela 380 kronor.

Vad kostar det att registreringsbesiktiga en moped?

Det kostar ca 600:- att göra en fullständig registreringsbesiktning.

Får man köra ett fordon till registreringsbesiktning?

Du får köra kortast lämpliga väg till och från besiktningsföretaget, under förutsättningen att du har en skriftlig kallelse dit (bevis om avtalad tid) tillsammans med en giltig trafikförsäkring. Den skriftliga kallelsen kan du från besiktningsföretaget som du har tid hos.

När måste man Registreringsbesiktiga en moped?

Om du har en moped klass I behöver du normalt inte besikta den. Om du däremot blir stoppad av polisen och de upptäcker felaktigheter kan du få körförbud och bli skyldig att besikta mopeden. Då måste du rätta till felen och därefter boka en besiktning. Ta därför för vana att besikta din moped minst vartannat år.

När måste du Registreringsbesiktiga din motorcykel?

första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Vad krävs för att regga med luftfjädring?

Såvitt jag vet gäller VVFS 2006:63 enligt ovan, dvs det behövs inte regbes om man byter till luftfjädring i sig. Men det förutsätter att det är direkt utbytbara delar, att man inte behöver modifiera hjulupphängningarna.

Vad krävs för att registrera en A traktor?

A-traktor skall ha den ursprungliga fordonstypens sedvanliga förarhytt eller ursprungliga karosseri. Fordonet skall vara ombyggt så att det är uppenbart att det inte längre är avsett för person- eller godsbefordran. Säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet får dock behållas vid ombyggnaden.

Vad behövs vid registreringsbesiktning A traktor?

Från och med den 1 februari 2021 behöver intyg medtas till registreringsbesiktningen. Intyget ska vara ifyllt av den som utfört hastighetsbegränsningen, t ex en verkstad eller annan person som utfört den delen av ombyggnationen. Intyget kan skrivas ut och tas med till besiktningen.

Hur mycket kostar det att bygga en A-traktor?

Från och med den 15 juli i år ändrar Transportstyrelsen de gamla reglerna för A-traktorer. Nu blir det enklare för hemmabyggare att skapa sin egen A-traktor från en vanlig personbil. En ny mopedbil kan kosta över 200 000 kr – medan det nu finns möjlighet att göra om en fin personbil från cirka 50 000 kr.

Hur mycket kostar det att regga om bil till A-traktor?

läste runt lite och alla säger olika, ena hade betalat 1300, den andra 1500, och den andra 660.

Kan man registrera om en A-traktor till bil?

BSRs A-traktor konvertering är en programvara som laddas in i bilens styrenhet (ECU) och stryper bilen elektroniskt till maxhastigheten 30km/h. Ytterligare modifieringar behöver göras för att bilen ska bli godkänd i en registreringsbesiktning som A-traktor. Läs mer om regler kring A-traktorer här.

Registreringsbesiktning – Import av fordon från EU-land

Besiktning av a-traktor – så går det till!

Registreringsbevis, Registreringsbesiktning & Avställning av Fordon (Körkortsteori)

Lämna en kommentar