Vad kostar en rotfyllning?

Priser för några vanliga behandlingar inom den vanliga tandvården (gäller från och med 2022-01-15). Se priserna som en vägledning.

Prisexempel på vanliga behandlingar.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris kr
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3 898
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 517

29 rader till

Hur lång tid tar det att göra en rotfyllning?

Sedan spolas de rena med en vätska. Det tar inte lång tid att rotfylla en tand, men du kan behöva göra ett par besök innan det är klart.

Vad kostar en rotfyllning 2022?

Priser för några vanliga behandlingar inom den vanliga tandvården (gäller från och med 2022-01-15). Se priserna som en vägledning.

Prisexempel på vanliga behandlingar.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris kr
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3 898
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 517

29 rader till

Vad kostar en Titantand?

Kostnad. Implantat är oftast dyrare än andra tandersättningar. I patientavgift kan en enstaka tand kan kosta ca 15.000-17.000 kr (priset varierar pga materialval, och pga att vissa tänder i bågen inte täcks av tandvårdsstödet), en brokonstruktion på tre led ca 25.000-30.000 kr och en helkäke ca. 39.000-45.000 kr.

Vad kostar en tandfyllning?

Pris: från 1 005 kr kronor beroende på omfattning. Om du har större behandlingsbehov behöver du komma flera gånger. Lagning av en yta på en kindtand. Pris: 1 075 kronor, inklusive bedövning.

Hur många rotfyllningar?

I bästa fall kan hela rotbehandlingen göras på ett enda besök hos tandläkaren. Den vanligaste orsaken till rotbehandling är att man har karies, eller hål i tanden. Det bästa sättet att undvika att det behövs rotfyllningar är alltså att sköta sina tänder ordentligt och gå på regelbundna kontroller.

Måste man göra en krona efter rotfyllning?

Slutbehandling. En rotfylld tand saknar ofta stora delar av kronan. En ny krona är ofta den bästa behandlingen. Efter en rotbehandling kan man få lite värk som vanligtvis kan lindras med vanliga värktabletter.

Vad ingår i Frisktandvårdsavtalet?

Vad ingår i ditt Frisktandvårdsavtal?
  • Regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård.
  • Ett eget frisktandvårdsprogram med råd om hur du behåller och förbättrar din munhälsa.
  • Full koll på dina tandvårdskostnader och inga oförutsedda utgifter för tandläkarbesök.
  • Akuttandvård inom Folktandvården i hela Sverige.

Vad kostar en tandröntgen?

När du kommer till oss för första gången börjar vi alltid med en basundersökning som kostar 995 kronor och inkluderar fyra röntgenbilder. Undersökningen tar 20-30 minuter och ger tandläkaren en möjlighet att bedöma dina tänders tillstånd.

Hur länge kan man ha ont efter en rotfyllning?

Efter en rotfyllningsbehandling kan vissa känna ömhet i tanden, vissa upplever även att det efter en rotfyllning gör ont. Du kan bli ordinerad att ta värktabletter, men annars brukar värken gå över av sig själv efter några dagar.

Hur mycket kostar en Silvertand?

Kostnaden för grillz varierar beroende på vilket material som används, hur många tänder som ska göras samt vad du väljer att dekorera dem med. Som grundpris får du räkna med ett belopp på cirka 10 000 kronor.

Kan man få bidrag till tandimplantat?

Högkostnadsskydd och tandimplantat

Om din behandling anses nödvändig utifrån funktionella och hälsorelaterade skäl, vilket de allra flesta ingreppen gör, omfattas behandlingen av högkostnadsskyddet. Det innebär att Försäkringskassan täcker 50% av de kostnader som enligt referenspris överstiger 3 000 kr.

Vad betalade ni för tandimplantat?

Priser & kostnader för tandimplantat

Priset brukar vara från 29.000 kronor. Men du kan ta hjälp av tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet. Du får ersättning med 50 procent av referenspriset vid ett ingrepp på mellan 3 000 och 15 000 och ersättning för 85 procent av referenspriset om ingreppet kostar mer än 15 000.

Är privat tandvård dyrare än Folktandvården?

Privattandläkarna är dyrare, genomsnittligt sett, än folktandvården. Men som Expressens lista visar är prisspannet större på den privata sidan. Privattandläkarna står både för den billigaste och den dyraste tandvården. Den 1 juli i år kom dessutom nya referenspriser som är två procent högre.

Vad kostar det att gå till privat tandläkare?

En undersökning hos tandläkare kostar från 995 kr. För en undersökning hos tandhygienisten är kostnaden från 830 kr. Eventuellt tandvårdsbidrag kan minska kostnaden med mellan 300-1200 kr* Prata gärna med din Smileklinik om behandlingar och priser.

Vad kostar det att laga en hörntand?

Prisexempel
Exempel på behandling Pris kr
Fyllning (lagning) av en yta på framtand eller hörntand 860
Fyllning (lagning) av två ytor på framtand eller hörntand 1 160
Fyllning (lagning) av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 336
Fyllning (lagning) av en yta på molar* eller premolar** 963

4 rader till

What is a Root Canal Treatment?| How Much Does a Root Canal Cost? | Dr. Nate

How Much Does a Root Canal Cost?

How much does a root canal cost? | Cumberland Endodontics

Lämna en kommentar