Vad kostar ett pansarskott?

Pansarskott m/86
Pansarskott m/86 AT4
Designer Försvarets fabriksverk (FFV)
Tillverkare Saab Bofors Dynamics
Enhetskostnad Sverige: ca 10 000 kr/st USA: $1 480,64
Antal tillverkade 700 000+

18 rader till

Hur effektiva är pansarskott?

Pansarskottet är ett bärbart granatvapen av engångstyp, där själva vapnet och granaten tillverkas och förpackas som en enhet som kasseras efter att det är avskjutet. V0: 285 m/s enligt Global Security/USMC, 290 m/s enligt SoldR Mtrl Vapen.

Hur fungerar pansarskott?

Pansarskott, kort pskott, är ett bärbart rekylfritt enmans-närpansarvapen för engångsbruk. Det består av ett eldrör apterad med en förladdad granatprojektil och drivladdning, vilken läggs över axeln för riktning och avfyrning.

Vad kostar 5000 pansarskott?

I det första militära stödpaketet beslutades en leverans till Ukraina, efter regeringens förslag, om 135 000 fältransoner, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd och – precis som nu – 5 000 Pansarskott 86, till en kostnad av ungefär 400 miljoner kronor.

Hur bra är Pansarskott 86?

Fakta: Pansarskott 86

Kan träffa mål på som mest 400 meter. Internationell beteckning är Bofors AT-4. Sprängkraften är inte fullt tillräcklig för att slå ut moderna stridsvagnar, men kan förstöra eller inaktivera pansarfordon och befästningar. En senare version av vapnet (BU) kan avfyras inifrån byggnader.

Har pansarskott kommit fram?

Under söndagen spreds bilder i sociala medier på en ukrainsk soldat som höll det svenska pansarvärnsvapnet pansarskott m/86 i handen. När överbefälhavaren Micael Bydén medverkade i SVT:s ”Agenda” under kvällen bekräftade han att försändelsen med militär utrustning kommit fram till den ukrainska armén.

Vad för pansarskott skickar Sverige?

Pansarskottet är ett bärbart granatvapen av engångstyp, där själva vapnet och granaten tillverkas och förpackas som en enhet som kasseras efter att det är avskjutet. Pansarskott 86 är ett rekylfritt närpansarvärnsvapen, konstruerat enligt bakblåsprincipen.

Pansarskott m/86 i slowmotion 120fps

Sverige skickar 5 000 Pansarskott 86 till Ukraina – se när Försvarsmakten skarpskjuter

Robot 57

Lämna en kommentar