Vad kostar färdtjänst?

Vad kostar en färdtjänstresa? En resa med färdtjänst under 3 mil kostar 86 kronor. Om resan är längre än 3 mil tillkommer 86 kronor för varje ny påbörjad 3-mils sträcka. Det är avgiften för resan.

Hur många Färdtjänstresor får man per månad?

Du får ett färdtjänsttillstånd om du beviljas färdtjänst. Hur många resor du beviljas beror på vad du har för behov och var du bor. Ett färdtjänsttillstånd gäller för en viss period eller tills vidare. Du behöver ringa och boka din resa med färdtjänst i förväg.

Vad kostar färdtjänst per månad?

Vid varje resa med färdtjänst betalar du en egenavgift direkt till chauffören. Kostnaden beror på hur lång resa du gör och motsvarar 1,5 gånger biljettpriset för den vanliga kollektivtrafiken. Sjukresor med taxi kostar 200kr per enkelresa med ett högkostnadsskydd på 2 400kr per tolvmånadersperiod.

Hur många Färdtjänstresor får man per år?

Du som inte har tillstånd för ett helt kalenderår får det antal fritidsresor du har rätt till. Hur många resor du får baseras på antal veckor eller månader som du har tillstånd att resa med färdtjänst. Du som har tillstånd för färdtjänsttaxi får 216 fritidsresor, om du har tillstånd för hela kalenderåret.

Finns det högkostnadsskydd för färdtjänst?

Det finns ett högkostnadsskydd som gör att du inte behöver betala mer i egenavgifter än 1400 kronor per år, från din första sjukresa och 12 månader framåt. När du har betalat 1400 kronor behöver du inte betala mer för dina resor under den tid som är kvar av perioden för högkostnadsskyddet.

Vilka tider kan man beställa färdtjänst?

  • Kundservice. Helgfri vardag klockan 7–20. 08-720 80 80.
  • Resegarantin. Öppet dygnet runt. 0200-77 66 55.
  • Talsvar för beställningar. Öppet dygnet runt. 0200-11 44 11.

Är det svårt att få färdtjänst?

”Väsentliga svårigheter är ett juridiskt grepp och innebär i princip att det ska vara svårare än svårt. Att man har en funktionsnedsättning eller en diagnos utgör alltså inte i sig rätt till färdtjänst”, skriver Stockholms läns landsting. Det krävs också läkarintyg. Ansökan skickas till kommunen/stadsdelen.

Kan man betala färdtjänst med kort?

Du betalar din biljett hos föraren med kontanter eller betalkort. Vid returresa behöver du köpa en ny biljett. 24-timmarsbiljetter går inte längre att köpa för färdtjänstresor.

Hur långt innan måste man beställa färdtjänst?

Beställa färdtjänstresa. En färdtjänstresa kan beställas upp till 28 dagar i förväg. Du beställer taxiresor efter fasta avgångstider. Dessa är normalt tre gånger varje timme: tio över, halv och tio i.

Vad krävs för att man ska få färdtjänst?

Vad krävs för att tillstånd för färdtjänst? Färdtjänstlagen anger att du ska ha en funktionsnedsättning som inte endast är av tillfällig art och som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Finns färdtjänst i andra länder?

Färdtjänst omfattas av konventionen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om socialt bistånd och sociala tjänster undertecknad den 14 juni 1994.

Hur länge gäller färdtjänst?

Det är det kortet du behöver för att kunna resa. På kortet står det en giltighetstid, giltigt till och med. Ett färdtjänstkort kan du bara använda i 6 år. Om du har fått färdtjänst beviljad längre än 6 år kommer du behöva byta ut ditt färdtjänstkort.

Hur får man ett Sjukresekort?

När du ska göra en sjukresa med taxi eller rullstolstaxi behöver du ett sjukresekort. Kortet får du av din vårdgivare. På baksidan av kortet finns det nummer som du talar om när du beställer din resa. Du måste alltid ha med dig samma kort på resan som du uppgav numret på.

Vad räknas in i högkostnadsskyddet?

Vad innebär högkostnadsskyddet? Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 200 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. En region kan besluta om ett lägre belopp än 1 200 kronor för högkostnadsskyddet i den regionen.

Vad är skillnaden på sjukresa och färdtjänst?

Färdtjänst är en ersättning för kollektivtrafik för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken. Sjukresa med taxi är en typ av resa för personer som ska besöka en vårdinrättning och inte kan resa med allmänna kommunikationer.

Vad kostar färdtjänst i Östergötland?

Avgifter för färdtjänst

En resa som kortare än 25 kilometer kostar 26 kronor per biljett. En resa som är längre än 25 kilometer kostar 52 kronor per biljett.

Vad är färdtjänst och hur fungerar den?

2Höjd avgift färdtjänst

Vad kostar en företagsfilm? Få reda på vad som kan påverka kostnaden!

Lämna en kommentar