Vad kostar radonmätning?

Långtidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor 400 kr. Extra mätdosa 143 kr. Korttidsmätning: mätpaket med 2 mätdosor (7 dagar) 510 kr. Extra mätdosa 175 kr.

Vad kostar en Radonbesiktning?

Här gör vi radonbesiktningar

Vi är för närvarande verksamma i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro. I Östergötland jobbar vi också – men där tar vi på grund av restider 2.900 kr inkl. moms för besiktningen.

Hur ofta ska man göra en radonmätning?

Det finns inget lagkrav som anger hur ofta en mätning ska genomföras men Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en ny mätning görs om: Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen genomfördes.

Vad kostar det att ta bort radon?

För en normalstor villa där markradon är huvudproblemet brukar kostnaden för radonsanering, efter radonbidrag eller ROT-avdrag, bli runt 20-30 000 kr inklusive moms.

Måste man göra radonmätning vid försäljning?

Vid försäljning av småhus betraktas inte radon som ett dolt fel. Som köpare måste man därför själv kontrollera att huset inte har radonproblem. Det är dock oftast inte möjligt för en köpare att inför ett köp genomföra en långtidsmätning i och med att affärerna brukar vara färdiga inom några veckor.

Vilka lägenheter ska radonmätas?

Bostäder som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt (eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten) är bra att mäta i, eftersom markradon kan ta sig upp genom dessa utrymmen. Lägenheter där byggnadsmaterialet kan misstänkas att bidra till förhöjd radonhalt t. ex blåbetong.

Vad mäter man radon med?

Vanligtvis mäter man radon med hjälp av så kallade radondosor. Dessa är små dosor som man placerar runt om i bostaden eller på arbetsplatsen under en viss tidsperiod för att se vilka radonvärden som finns i just de rum där mätning utförs.

Hur mycket radon är ok?

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Radon är en osynlig och luktfri gas och det uppskattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden. Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta.

Varför ska man mäta radon på vintern?

Vintern är idealisk för radonmätningar. Under eldningssäsongen hålls dörrar och fönster stängda och undertrycket i husen gör att radonhalten stiger då luft sugs in från marken under golvet. – Under sådana förhållanden får man en hög kvalitet på mätningarna och jämförbara siffror.

Hur mycket radon är farligt?

Eftersom radon är ett hälsofarligt ämne har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i bostäder och allmänna lokaler. Vem drabbas av lungcancer från radon? Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 människor får lungcancer av radon varje år.

Kan man bli av med radon?

Om radonet kommer från byggnadsmaterialet

Öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att förbättra byggnadens ventilation. Väggar med blåbetong kan tätas med radontapet eller puts. Ska du renovera kan du samtidigt ta in ett företag som byter ut byggmaterialet i väggar som inte är bärande.

Hur lägger man Radonslang?

Radonslang eller rör läggs i gruset under cellplasten. Oftast används en dräneringsslang av mindre dimension, men dräneringsrör kan också användas. Slangen läggs på en avstånd på ca 1-2m mellan varje slinga som sen leds ut ur grunden på lämpligt ställe.

Kan man bo i ett hus med radon?

Om du bor i villa är det ditt eget ansvar att kontrollera om huset har för höga radonvärden. Kommunen kan i vissa fall begära att du ska kontrollera radonhalten i ditt hus eftersom de har tillsynsansvar för människors hälsa i byggnader, enligt miljöbalken.

Vem ansvarar för radonmätning?

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon samt håller i radonutbildningar. Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder och dricksvatten.

När sänktes gränsvärdet för radon?

Gamla riktvärden och mätresultat

Mätmetoden för radon inomhus ändrades 1994. Enheten på resultat av radonmätningar före 94-01-01 var Bq/m³ radondotterhalt (EER*).

Hur många hus har radon?

Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Man räknar med att 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Bor du i ett hus som är drabbat kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald.

Mäta radon – steg för steg

Vad kostar radonmätning Villa & hus

Vad är radon?

Lämna en kommentar