Vad kostar skötsel av gravplats?

STOR GRAVPLANTERING Det finns tre paket för skugga och tre för sol. År ett 2300 kronor/år Startkostnad vid ny skötsel 100 kronor År två och framåt 1000 kronor/år När du väljer ett gult årspaket ingår alltid årsskötsel (se sidan 4) samt granristäckare.

Vad kostar det med gravskötsel?

Mellan 350 och 710 kronor kostar det per år att låta förvaltningen sköta en grav – priset varierar med storleken.

Vad kostar en gravplats efter 25 år?

Vid gravsättning betalar dödsboet en avgift för namnpresentation och underhåll av densamma i 25 år, samt för tyghölje. Avgiften är för närvarande 5 000 kronor inklusive moms.

Vad kostar det att förnya en gravrätt?

Svaret som gavs var att de första 25 åren är kostnadsfria och efter 25 år kan en förnyelse av gravrätten ske för ytterligare 25 år utan kostnad.

Vad händer med en gravplats som upphör?

Vad händer när gravrätten upphör? Om gravrätten inte förnyas efter gravrättstiden återgår gravplatsen till huvudmannen för begravningsverksamheten, som beslutar vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas. Gravplatsen kan därmed nyttjas för ny gravsättning.

Vad händer om man inte betalar gravskötsel?

Gravskötsel är gravrättsinnehavarens ansvar. I de fall där gravplatsen missköts tar kyrkogårdsförvaltningen kontakt med innehavaren för ett påpekande. Om gravplatsen inte åtgärdas inom en viss tid kan graven återtas av församlingen.

Vad är gravskötsel?

Gravskötsel innebär att vi gör det fint i och runt omkring viloplatsen och håller jorden och gräsmatten fin i och runt omkring viloplatsen för den avlidne.

Vad skiljer full Gravrätt och begränsad Gravrätt?

En grav med begränsad gravrätt tas hand om av Svenska kyrkan eller kommunen, beroende på vem som ansvarar för begravningsplatser på orten. Grav med full gravrätt – vid full gravrätt är det gravrättsinnehavaren som har hand om allt som rör själva platsen.

När tar man bort gamla gravar?

En gravrätt gäller i 25 år i Sverige, sedan behöver den förnyas. Men om gravrättsinnehavaren är avliden eller har flyttat finns det ingen att kontakta – och då tas gravstenen till slut bort. – Det här är det många som inte vet om, säger Monica Larsson, biträdande kyrkogårdschef vid Mjösunds begravningsplats i Njurunda.

Vem har gravrätten?

Det kan vara en eller flera personer. Har den avlidne själv inte förordnat om vem som ska överta gravrätten är det efterlevande make och arvingar som bestämmer det. Systemet med gravrätter är dock till viss del självkontrollerande när det gäller gravrätten till den gravplats där gravrättsinnehavaren själv gravsätts.

Vad gör man med gamla gravar?

Det finns olika sätt att hantera gravar som ingen längre har hand om. En del kyrkliga samfälligheter låter gravarna och gravstenarna stå kvar. Andra söker med ljus och lykta efter en innehavare, innan gravstenen till slut plockas bort.

Kan man säga upp en gravplats?

En gravrättsinnehavare kan när som helst välja att återlämna gravrätten. Det är upp till innehavaren vad som då sker med en eventuell gravsten. Ingen annan begravs på samma plats under de 25 år som gravrätten varar, oavsett om den sagts upp.

Hur många får plats i en grav?

När de anhöriga till en avliden har valt gravplats, skall de tillsammans utse en eller flera personer som ska ansvara för gravplatsen, d.v.s. en (eller flera) gravrättsinnehavare. I de flesta fall är det en gravrättsinnehavare som ska utses, men ibland kan flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Vad händer med kistan efter 25 år?

För graven gäller en gravrättstid om 25 år som i regel kan förlängas. Om inte gravrätten överförts till annan person kan gravplatsen återgå till kyrkogården och upplåtas för en ny gravsättning. Nya urnor eller kistor placeras intill befintliga stoft.

Hur länge kan man ha en grav?

Upplåtelse av gravplats kan förlängas mot en avgift efter 25 år. I samband med ny gravsättning i äldre grav förlängs gravrättstiden ytterligare i 25 år utan avgift. Detta gäller även i så kallade familjegravar. Vid förnyad gravsättning i en familjegrav, förlängs gravrättstiden med 25 år från den sista gravsättningen.

Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB

Lär dig grunderna för att bekämpa granbarkborren, när, var och hur.

Dags för ny gravöppning i Riddarholmskyrkan

Lämna en kommentar