Vad räknas som dolda fel?

Ett dolt fel är något som fanns där redan när du köpte bostaden och som du inte kunde upptäcka vid en noggrann besiktning innan köpet. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion.

Hur länge kan man hävda dolda fel?

Som säljare har du ansvar för dolda fel i tio år från köparens tillträde. Du bör därför upplysa köparen om de fel och brister som du vet att fastigheten har, men som är svåra eller omöjliga för en köpare eller besiktningsman att upptäcka.

Vad menas med upplysningsplikt?

Säljaren har ingen allmän upplysningsplikt, detta innebär alltså att säljaren inte är skyldig att berätta allt denne vet om bostadens eller fastighetens skick. Däremot ska säljaren informera köparen om de fel som denna vet om men som köparen kan ha svårt att upptäcka.

Vad menas med att ett hus är Varudeklarerat?

Varudeklarerat ger köparen ett skydd för flertalet fel som enligt lag är köparens ansvar, vilket ger köparen mer trygghet så att han vågar satsa på att köpa ditt hus. Att besiktiga huset innan försäljning minskar risken för att köparen vill ha prisreducering i slutskedet av affären.

Vad är dolda fel på hus?

Dolda fel
  • Felet måste ha funnits vid köptillfället. Felet måste ha funnits i bostaden redan vid köptillfället, alltså den dagen då säljaren och köparen skrev under köpekontraktet.
  • Felet ska inte ha varit upptäckbart. …
  • Felet ska inte ha varit förväntat. …
  • Felet ska påverka marknadsvärdet.

Hur länge kan man häva ett husköp?

Man har enligt JB endast ett år på sig att häva ett fastighetsköp. Meddelar du säljaren mer än ett år efter att du fått tillträde att du vill häva köpet gäller detta alltså inte.

Vem ska man kontakta vid dolda fel?

Vem ska jag kontakta om jag upptäcker ett dolt fel? I första hand ska du reklamera köpet till säljaren. Du kan även kontakta mäklaren för att få hjälp med hur du ska göra. För att kräva skadestånd eller sänkt pris på bostaden rekommenderas att kontakta en jurist.

Vad har jag som köpare för skyldighet att informera mig om om det är en bostadsrättslägenhet Vem bör jag mer prata med än säljaren?

Sammanfattning: Nästan allt i lägenheten är bostadsrättshavarens ansvar. I tveksamma fall, fråga styrelsen! För en utförligare genomgång om vad man får ändra på i en bostadsrättslägenhet, se lektion 38.

Har mäklaren upplysningsplikt?

Mäklaren ska ge dig som köpare de råd och upplysningar som du kan behöva om bostaden och andra förhållanden som har samband med köpet. Upplysningsplikten omfattar allt som kan antas vara av betydelse vid köpet, till exempel köparens undersökningsplikt.

Vad ingår i undersökningsplikt?

Du måste t. ex. spola i kranar, prova att sätta på ugnen, flytta på tavlor och möbler (för att kolla efter fuktfläckar), undersöka garderober, be om att få gå upp på vinden m.m. Hittar du någonting som verkar misstänkt är du dessutom skyldig att undersöka detta närmare för att anses ha uppfyllt din undersökningsplikt.

Vad ingår i Varudeklarerat?

Varudeklarerat innebär alltså inte att huset på något sätt är bättre än andra hus. Huset är besiktigat före köpet och det ingår en försäkring som täcker fel och skador som inte framgår av besiktningsprotokollet eller som det inte varnats för i besiktningsprotokollet.

Vad kostar en Doldafel försäkring?

Besiktningsbolagen erbjuder kombinationstjänster där både besiktning och teckning av dolda felförsäkring ingår, detta kostar vanligtvis mellan 20 000 och 30 000 kronor för ett hus, men priserna varierar. Kostnaden för försäkringen är avdragsgill i deklarationen för bostadsförsäljningen.

Vad kostar dolda fel försäkring Anticimex?

Försäkringen kostar 7 500 kr. Notera att kostnaden för besiktningen inte ingår i priset.

Kan säljaren friskriva sig från dolda fel?

Enligt den lag som reglerar köp av fastighet har säljaren ansvaret för dolda fel upp till tio år efter försäljningen. Säljaren har dock rätt att friskriva sig från detta genom en så kallad friskrivningsklausul i kontraktet.

Vad täcker inte dolda fel försäkring hus?

Gäller oftast bara bostadsbyggnaden. Försäkringsskyddet är i huvudsak begränsat till dolda fel som rör själva bostadsbyggnadens konstruktion. Vanligtvis finns det undantag eller begränsningar i försäkringarna för fel i installationer för värme, vatten, el, sanitet, vitvaror, ventilation, radon, eldstad och skorsten.

Vad är friskrivningsklausul värde?

Vad innebär friskrivningsklausulen? Säljaren kan friskriva sig från ansvaret för dolda fel genom att skriva in en friskrivningsklausul i avtalet. Det innebär att säljaren befrias från det tioåriga ansvaret för dolda fel i fastigheten som hen annars har.

Konsumentkollen avsnitt 25 – Dolda fel

Fuktmätning i riskkonstruktioner – Överlåtelsebesiktning Skåne & Malmö | CAC Sweden AB

Maximera din hälsa och lev länge: Här är maten du ska äta! – Malou Efter tio (TV4)

Lämna en kommentar