Vad ska en affärsplan innehålla?

Vad är en affärsplan? En affärsplan, på engelska business plan, ska beskriva verksamhets mål och hur affärsidén ska genomföras. I stora drag innehåller den en beskrivning av affärsidén, hur marknaden ser ut, samt budget och kalkyler. Att göra en affärsplan ger möjlighet att tänka igenom affärsidén och se förbättringar.

Vilka är de viktigaste delarna i en affärsplan?

Affärsplanens innehåll

Affärsplanen är ett dokument som beskriver företaget så att andra enkelt förstår företagets idé och vilka som står bakom företaget. Dokumentet kan se ut på flera olika sätt men brukar alltid innehålla delar om företagets idé, kunder och affärsmodell.

Hur ska en affärsplan se ut?

En affärsplan ska innehålla alla byggstenar som beskriver vad du vill uppnå med ditt företag och hur det ska drivas. Några av dessa byggstenar är din affärsidé, vision, marknad, och marknadsföring samt kunder och konkurrenter. Du bör även inkludera punkter om ekonomi och budget med uppskattade intäkter och utgifter.

Vilka 3 budgetar behöver du ha med i din affärsplan?

Mallen består av tre olika budgetar: I den månatliga budgeten skriver du dina intäkter och kostnader per månad. Genom att subtrahera varje månads kostnader från varje månads intäkter får du ditt företags likviditet för varje månad, och ser hur mycket lön du kan betala åt dig själv.

Vad är ett affärsmål?

En förutsättning för ett framgångsrikt kompetensarbete är att alla i organisationen vet vad man vill åstadkomma och varför, både på kortare och längre sikt, alltså ett sätt att beskriva hur man uppfyller affärsidén.

Vilka fyra delar ingår i en affärsidé?

Fyra delar i en affärsidé. Kundbehov, kundgrupp, produktidé och resurser. Varför anpassa affärsidén? För att stämma överens med marknadens behov.

Vilken bransch ska man starta eget i?

Affärsidéer 2022 – 31 förslag
 •  Konsult – gör det du redan kan till din affärsidé
 •  Traditionellt yrke med en twist.
 •  Bedriv franchiseverksamhet.
 •  Gör något för alla föräldrar.
 •  Gör din hobby till din affärsidé
 •  Personlig kock.
 •  Dropshipping – driv e-handel utan eget lager.
 •  Utbildare på nätet.

Hur ser en affärsidé ut?

En affärsidé börjar med en tanke. Affärsidéer är sällan helt nya, utan bygger ofta på en vidareutveckling och förbättring av en befintlig produkt eller tjänst. Företagets affärsidé handlar om vad du ska sälja, hur du ska sälja och till vem. Med en genomtänkt affärsidé ökar dina möjligheter att lyckas.

Hur skriver man en plan?

En bra plan bör innehålla:
 1. Affärsidén – Beskriv kortfattat om din produkt/tjänst. …
 2. Om dig – Här ska du sälja dig själv. …
 3. Produkt/tjänst – Här beskriver du lite mer i detalj vad som utmärker din produkt/tjänst. …
 4. Marknaden/kunder – Hur ser marknaden ut idag? …
 5. Konkurrenter – Beskriv konkurrenterna.

Hur ser din marknad ut?

Din marknad. Börja med att beskriv hur det just nu ser ut i den bransch där du ska starta företaget. Hur är framtidsutsikterna för branschen som helhet? För den del, den nisch, där du ska vara verksam.

Vilka olika slags budgetar kan finnas i ett företag?

Ett företags budgetering delas in i tre huvudbudgetar:
 • Resultatbudget. Resultatbudgeten är en plan över framtida intäkter och kostnader och vad de kommer göra för verksamhetens resultat. …
 • Likviditetsbudget. …
 • Budgeterad balansräkning.

Vad ska vara med i en likviditetsbudget?

som vi nämnde tidigare innehåller likviditetsbudgeten summan av dina likvida medel och inbetalningar minus dina utbetalning för en specifik period. I en likviditetsbudget brukar man lägga upp alla dessa poster för varje månad, så att du vet hur likviditeten i företaget ser ut spritt över hela året.

Vad ska man ha med i en budget?

Så gör du en budget

Lägg ihop inkomst efter skatt (exempelvis lön, studiemedel eller a-kassa) med eventuella bidrag (exempelvis bostadsbidrag och barnbidrag) för att få fram den disponibla inkomsten, det vill säga de pengar du har att röra sig med varje månad. Samla sedan utgifterna.

Varför smarta mål?

SMARTmål hjälper dig att sätta upp tydliga mål, så att du kan undvika oklara eller förvirrande beskrivningar av mål. Tydlig översikt och mållinje. Med SMARTmål vet du exakt vad det är du vill uppnå och inom vilken tidsram du förväntar dig att bli klar. Du har bekräftat att de här målen är realistiska och accepterade.

Vad ingår i en affärsmodell?

En affärsmodell är receptet för hur intäkter kommer in till företaget, hur varor och tjänster produceras samt hur kunden slutligen får tillgång till och upplever värdet av varan eller tjänsten. Affärsmodellen styr också hur merförsäljning och nykundsbearbetning ska gå till.

Vad är målen med marknadsföring?

Mål är de viktigaste resultaten eller milstolparna du sätter upp för att uppnå. De kan hänvisa till både den övergripande verksamheten och specifikt till marknadsföringen.

1 Affärsplan

Så gör du en affärsplan för ditt företag

Hur du skriver en professionell affärsplan

Lämna en kommentar