Vad står afa för?

De tre bolagen AMF-sjukförsäkringsaktiebolag, AMF-trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA, arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag gavs den samlande benämningen AMF Försäkring.

Vem har rätt till ersättning från AFA?

när du har varit sjukskriven i mer än 14 dagar (privat och kooperativt anställd) när du har varit sjukskriven i mer än 90 dagar (anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag). Om arbetsgivaren inte betalar sjuklön dag 15 – 90 kan du ha rätt till ersättning från oss under den perioden.

Hur mycket får man från AFA vid arbetsskada?

Ersättning från försäkringen: Inkomstförlust: Vid färd till och från arbete ersätts inte inkomstförlust under sjukskrivningstid enligt våra försäkringsvillkor. Kostnader: ersättning för läkarvård, medicin och sjukresa med 900 kr. *

Hur mycket kan man få av AFA?

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med 12,5 procent av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi 13,3 procent av sjukpenningen. Du kan få dagsersättning från dag 15 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.

Hur vet man om man är med i AFA?

Om du vill veta mer om kollektivavtalad försäkring kan du fråga: din försäkringsinformatör på jobbet. din fackliga representant på jobbet. din arbetsgivare eller chef.

Vad ersätter AFA?

AFA Försäkring kan betala ersättning för i princip alla kostnader som en arbetsskada har medfört, till exempel läkarvård, läkemedel och vårdresor, men också kostnader för kläder eller glasögon som gått sönder vid olycksfallet, sa Sofia Tengedal.

När har man rätt till AGS?

Du som under perioden 1 mars – 30 september 2021 fick graviditetspenning från Försäkringskassan på grund av att du behövde avstå från att arbeta för att du riskerade att smittas av covid-19 på jobbet, kan ha rätt till dagsersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS).

Hur mycket betalar Afa?

Dagsersättning AGS – Privat sektor

När du får 80% sjukpenning från Försäkringskassan är ersättningen från oss, som kallas dagsersättning, 12,5% av utbetald sjukpenning. När du får 75%, är dagsersättningen 13,3% av utbetald sjukpenning.

Får man full lön vid arbetsskada?

Om medarbetaren blir sjukskriven på grund av skadan har personen rätt till sjuklön. Sjuklönen ska som vanligt betalas ut av arbetsgivaren de 14 första dagarna. Efter dag 14 betalar istället Försäkringskassan ut sjukpenningen. Sjuklönen utgör 80 procent av arbetstagarens lön från dag 2 till dag 14.

Hur bedöms en arbetsskada?

När det gäller arbetssjukdomar gör Försäkringskassan en utredning som i första hand grundas på anmälan och läkarintyg. För att en skada verkligen ska bedömas som en arbetsskada måste övervägande skäl tala för att: det finns ett vetenskapligt stöd för orsakssambandet mellan faktorn på arbetsplatsen och skadan.

Har du tecknat ett avtal som ger dig mer än 10 procent av din lön när du får sjukpenning?

Har du en årslön som är mer än 10 prisbasbelopp får du därutöver en kollektivavtalad sjuklön som är 90 procent av den lön som överstiger 10 prisbasbelopp. Det betyder att du med hjälp av kollektivavtalet får sammanlagt nästan 90 procent av din lön om man lägger ihop sjuklön och sjukpenning dag 15-90.

Hur mycket får man från vid sjukskrivning?

Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 1 027 kronor per dag. Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Din sjukpenning sänks då till 75 procent av din lön. Men har du en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att behålla samma nivå som tidigare.

Vad är vanprydande ärr?

En vanprydnad betyder en utseendemässig skada på din kropp. Det kan till exempel vara ett ärr eller en hudmissbildning alternativt en amputation. För att du ska få ersättning för en vanprydnad måste den vara bestående vilket betyder att vanprydnaden inte ska förändras utan vara densamma framöver.

Varför har vi Arbetsmarknadsförsäkringar?

Arbetsmarknadsförsäkringar är en grupp av försäkringar för anställda som bland annat omfattar livförsäkringar, försäkringar mot arbetsskador och pensionsförsäkringar. Arbetsmarknadsförsäkringar kallas också för avtalsförsäkringar eftersom skyldigheten att teckna dessa försäkringar normalt regleras av kollektivavtal.

Hur vet man om man är försäkrad på jobbet?

Alla arbetare på företaget omfattas av försäkringarna, även du som har lönebidrag eller anställningsstöd. Även om företaget du jobbar på saknar kollektivavtal, kan din arbetsgivare ha tecknat försäkringarna. Hör med arbetsgivaren vad som gäller för dig.

Hur vet man att man är försäkrad?

Hos många försäkringsbolag kan du logga in och se vilka försäkringar du har hos dem. Titta i sparade brev eller mejl efter avtal eller kontoutdrag senaste året, i fall du inte kommer ihåg vilka försäkringar du själv tecknat. De kan ha skickats som vanlig fysisk post, mejl eller till en digital brevlåda, som Kivra.

Så här fungerar AFA Försäkring

Har AFA några argument? Blågula Frågor från år 2002(OBS: Läs texten)

Uppdrag Granskning. AFA revolutionära fronten

Lämna en kommentar