Vad står cp för?

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för en funktionsnedsättning orsakad av skada på hjärnan. För att det ska kallas CP, ska skadan ha inträffat under graviditeten, i samband med förlossningen eller före två års ålder. CP innebär alltid en rörelsenedsättning.

Hur länge lever en CP skadad?

Livslängd med en CP skada

Först och främst beroende på hur grav skadan är, men också hur mycket habilitering och träning som genomförs. En person med en lätt CP skada lever ungefär lika länge som en frisk person. Medans en tredjedel av de personer med en grav CP skada dör innan de fyllt 30.

Hur upptäcker man cp skada?

Symtomen för CP är olika från person till person. En del har inget av de besvär som nämns här, andra har något enstaka besvär. Vissa har många och svåra funktionsnedsättningar. Du som förälder märker ofta om ditt barns förmåga att röra sig inte utvecklas riktigt som den ska.

Varför får man cp skada?

– Den vanligaste orsaken till CPskador är en händelse under fosterlivet som skadar hjärnan. Den kan bero på en infektion hos mamman, hjärnblödningar hos fostret, tillväxthämning på grund av att man inte får tillräcklig näring via moderkakan eller andra händelser under fostrets utveckling.

Vilken är den vanligaste typen av CP skada?

Spastisk CP är vanligast och innebär en förhöjd muskelspänning i hela eller delar av kroppen och ett svårkontrollerat rörelsemönster. Dyskinetisk CP innebär att barnets rörelser är ofrivilliga och att barnet inte kan kontrollera musklernas spänning.

Vad är CP störd?

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för en funktionsnedsättning orsakad av skada på hjärnan. För att det ska kallas CP, ska skadan ha inträffat under graviditeten, i samband med förlossningen eller före två års ålder. CP innebär alltid en rörelsenedsättning.

Är CP skada ärftligt?

Att ha en CPskada innebär att en eller flera muskler inte riktigt fungerar som vanligt. Det kan vara allt från knappt några märkbara besvär till att ha stora rörelsesvårigheter. Det är ovanligt med CP, ungefär två av 1000 barn som föds i Sverige har det. Det är mycket ovanligt att CP är ärftligt.

Hur fastställer man CP?

Man gör en neurologisk undersökning av motoriken för att påvisa avvikelser från den normala utvecklingen. Magnetkamera eller datortomografi används för att upptäcka blödningar, infarkter och missbildningar i hjärnan.

Hur vet man att ett barn har fått en hjärnskada?

Många barn med hjärnskada visar tidigt svårigheter med basala funktioner som att äta och sova. Vanliga symptom under nyföddhetsperioden är svårigheter att amma och suga på flaska, eller en avvikande motorik med för hög eller låg muskelspänning.

Hur många barn föds med hjärnskador?

I Sverige drabbas cirka 120 barn årligen av måttlig till svår hjärnskada på grund av syrebrist i samband med förlossningen. Sedan några år finns nationella riktlinjer för att behandla barnen med hypotermi, det vill säga sänka kroppstemperaturen till 33,5 grader under 72 timmar.

Hur många barn föds med CP?

CP är ett samlingsnamn för ett rörelsehinder orsakat av en skada eller en utvecklingsrubbning i den omogna hjärnan. Av de cirka 100 000 barn som föds i Sverige varje år drabbas drygt 200 av CP. Vid CP är skadan stationär och förvärras inte, men symtomen förändras i takt med att barnet växer och utvecklas.

Saker du aldrig vågat fråga nån med en CP-skada!

Oskars pappa har en CP-skada

Maria och Stina vill krossa myten om CP-skador – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar