Vad står em för?

Em – en förkortning för emeritus. e.m. – en förkortning för eftermiddag, se eftermiddag. EM – en förkortning för Europamästerskap.

Vad är förkortning till EM?

EM, förkortning för europamästerskap.

Vad står förkortningen FM för?

Vissa förkortningar består av endast initialbokstäverna i de ingående ordleden men läses inte ut i sin förkortningsform utan med det fullständiga uttrycket bakom förkortningen: förmiddag – fm. (utläses /förmiddag/, inte /efem/). Sådana förkortningar behandlas därför ibland som avbrytningar och skrivs med punkt: em.

Vad menas med etc?

Etc. är en förkortning för et cetera. Det är latin och betyder betyder ’och det övriga’, ’och så vidare’.

Vad är en fd?

f.d. – en förkortning av ”före detta”, se Lista över förkortningar.

Vad betyder EM i fotboll?

Europamästerskapet i fotboll (EM), officiellt UEFA European Football Championship, är en fotbollsturnering för landslag som spelas i Europa vart fjärde år, med två års förskjutning gentemot världsmästerskapet.

Vad betyder bl a på svenska?

Bl. a. kan beskrivas som ”bland annat/andra (används vid exemplifiering)”.

Vad är FM och AM?

FM betyder frekvensmodulering och AM betyder amplitudmodulering och är egentligen sätt att överföra smalbandig information som tal, musik etc till sändarens högfrekventa bärvåg.

Hur förkortar man eftermiddag?

Eftermiddag (e.m.), betyder efter middag eller förkortat EM. och är motsvarighet till latinska post meridiem (PM). Eftermiddag är motsatsen till ordet förmiddag eller ante meridiem (AM) som det heter på latin. Eftermiddagen råder den andra halvan av dygnet, det vill säga 12:00 till 24:00.

Hur använder man etc?

Etc i en mening
  1. Om inte, så beskattar vi bilar etc .
  2. Ledsnad, nedstämdhet, gråt, förtvivlan, etc .
  3. Litium har tre protoner, syre har åtta, och kisel har fjorton etc .
  4. De handlar mest om tidigare profeter, hur de levde och hur de var etc .
  5. Jesuiterna hade bannlysts från England 1585 (enligt lagen Jesuits, etc .

Kan man använda etc på svenska?

Språkrådet rekommenderar i boken Svenska skrivregler att man bör använda dem sparsamt men tycker att man alltid kan använda ett fåtal mycket vanliga förkortningar som bl. a. (bland annat) eller etc. (et cetera).

Hur skriver man osv på engelska?

o.s.v.” på engelska

etc.

Hur förkortar man föredetta?

Förkortningar
Förkortning Uttydning
avest. avestisk
avledn. avledning
avljudsförh. avljudsförhållande
avs. avseende

237 rader till

Sveriges partier – 2021

Pat Says Christians are STUPID | John MacArthur, Voddie Baucham, Doug Batchelor, Copeland, Robertson

Vad står GW för? – Parlamentet (TV4)

Lämna en kommentar