Vad står fairtrade för?

Fairtrade är en certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Du hittar Fairtrade-märket på allt från kaffe och choklad till vin och bomull. Märket betyder att den som odlat råvaran har uppfyllt de internationella Fairtrade-kriterierna.

Vad betyder Fairtrade på svenska?

Fairtrade, tidigare Rättvisemärkt, eller Reilu Kauppa/Rejäl handel (i Finland) – är en produktmärkning av råvaror, främst livsmedel, som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom rättvis handel.

Vad är skillnaden mellan KRAV och Fairtrade?

Dessutom har KRAV regler för fler olika produkter än EU, till exempel vildfångad fisk. KRAV har också regler för butiker och restauranger. Fairtrade är en certifiering som fokuserar mer på socialt ansvar, såsom kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Vad är syftet med Fairtrade?

Fairtrade bidrar till att producenter, genom utbildning och ökade ekonomiska resurser, kan minska sin klimat- och miljöpåverkan på olika sätt. Till exempel genom att tillämpa hållbara jordbruksmetoder, återplantera träd och hantera sitt avfall, minska användningen av bekämpningsmedel samt energi- och vattenresurser.

Vad är dåligt med Fairtrade?

Rättvisemärkt innebär att odlare som uppfyller vissa krav får mer betalt för sina grödor. Det fungerar alltså som ett produktionsbundet bistånd. Problemet med en sådan biståndsmodell är att den knappast kan lyfta levnadsstandarden för producenterna.

Vem står bakom Fairtrade?

Gemensamt ägande

Odlarna äger 50 procent av rösterna i Fairtrade International, vilket innebär att de har hälften av rösterna i Fairtrade Internationals årliga generalförsamling. Resterande 50 procent av Fairtrade International ägs av de nationella Fairtrade-organisationerna som till exempel Fairtrade Sverige.

Vilka produkter ingår i Fairtrade?

Det kan till exempel vara kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, juice, ris, quinoa, glass, socker, honung, godis, snacks, vin, rosor, bollar, bananer och annan färsk frukt. Du kan också köpa kläder och andra textilprodukter av Fairtrade-certifierad bomull.

Vad är skillnaden mellan ett Fairtrade märkt kaffe och ett vanligt kaffe?

Odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor

Köper du Fairtrademärkt kaffe vet du att odlaren har fått ett pris som minst överstiger dessa kostnader. Detta kallas för ett minimipris och är inte ett fast pris, utan ett lägsta pris som inte får underskridas.

Vad menas med KRAV?

KRAV-märket är den mest kända miljö-märkningen i Sverige. KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. KRAV bildades år 1985 för att skapa en miljö-märkning som alla kunde lita på.

Är Fairtrade ekologiskt?

Fairtrade uppmuntrar till att odla ekologiskt och har även en ekologisk prisdifferential som ett incitament för Fairtrade-certifierade producenter att ställa om till ekologisk produktion.

På vilket sätt kan Fairtrade märkta varor gynna bönderna i utvecklingsländer?

Idag gynnas fler än 1,6 miljoner odlare och anställda i 73 länder av Fairtrade-certifieringen, bland annat i form av förbättrade arbets- och levnadsvillkor, en bättre betalning för råvaran samt möjligheten till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet genom Fairtrade-premien.

Vilka klädmärken är Fairtrade?

Några märken som säljer kläder med Fairtrade-märkt bomull är: Dedicated, Nudie, Dressmann, Bik Bok, Swegmark, Cottover och PeopleTree. Handla gärna second-hand eller laga kläder som gått sönder i stället för att köpa nya.

Är Fairtrade bananer ekologiska?

Fairtrade-märkta bananer skiljer sig en stor del från de konventionella bananerna och är ofta även ekologiskt märkta.

Vem är det som bestämmer vad som får bli Fairtrade märkt?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning av varor som har producerats med respekt för mänskliga rättigheter. Märkningen baseras på ILO:s (International Labour Organization) konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

What is Fairtrade?

Vad är Fairtrade?

What Is Fairtrade?

Lämna en kommentar