Vad står is för?

Den islamiska staten (IS) är en islamistisk militant terroristgrupp som idag kontrollerar stora områden i Irak och Syrien. IS kämpar för att etablera en islamsk stat. Gruppen har tagit över stora landområden, gjort sig skyldiga till brutala brott mot mänskliga rättigheter och rekryterat krigare från hela världen…

Hur många svenskar anslöt sig till IS?

Hur många svenskar har rest för att ansluta sig till IS? De lämnade sina liv i Sverige för att ansluta sig till IS och andra jihadistorganisationer i Irak och Syrien. Enligt en rapport som Försvarshögskolan tog fram 2017 har cirka 300 Svenskar rest för att ansluta sig till världens grymmaste terrorsekt.

Vad tror IS på?

Den islamiska staten (IS), som också kallas ISIL, ISIS eller DAESH, definierar sig som sunnimuslimsk och var tidigare en del av terrornätverket al-Qaida . IS har fått möjlighet att snabbt växa som grupp på grund av den instabila politiska situationen i Irak och Syrien.

Finns IS fortfarande?

Islamiska staten (förkortat IS, och tidigare även ISIS; arabiska: al-Dawla al-Islamiyya) är en väpnad salafistisk terrororganisation och tidigare icke-erkänd statsbildning som mellan 2014 och 2019 verkade inom främst Iraks och Syriens territorier.

Vad händer med IS?

Med det sagt frågar sig många begripligt vad som händer nu, och oftast får de ett av två svar. Det ena utgår ifrån att IS nu skiftar form och övergår från statsbyggande till renodlad terrorism eller gerillakrig, även i andra världsdelar och inte minst västländer.

Hur många från Sverige åkte till IS?

1,2 miljoner svenskar emigrerade

Sammanlagt flyttade mer än 1,2 miljoner svenskar till Amerika, vilket var nästan en femtedel av befolkningen. Bland de tidiga utvandrarna fanns mest familjer som reste tillsammans med tjänstefolk och släktingar.

Hur många svenskar i Syrien?

Fil
Födelseland 2002 2016
Irak 62 751 135 129
Iran 52 721 70 637
Polen 41 119 88 704
Syrien 15 156 149 418

1 rad till

Vad ligger bakom IS framgångar?

Flera experter menar att IS framgångar bottnade i det maktvakuum som skapades efter Irakkriget och avlägsnandet av landets diktator Saddam Hussein.

Vem krigar mot IS?

Kurderna försöker undvika strider med den syriska regimen, men krigar ofta med IS. De syriska kurderna har sedan juli 2012 i praktiken skött sig själva. Den syriska armén drog sig då ut ur området. PYG är till skillnad från de flesta sunniarabiska grupperna ickereligiös och vänsterinriktad.

Hur man ber till Allah?

Villkoren för bön är att man först måste stå vänd mot Kaba, som är muslimernas qibla eller böneriktning. Därefter måste man tyst uttala sin avsikt eller niyah, där man meddelar att man tänker be zuhr. På bilden på sidan 165 lyfter Hajar bägge händerna i höjd med öronen och utför takbir genom att uttala Allahu akbar.

Finns Al Qaida kvar?

ANNONS. AlQaida fungerar idag som ett nätverk av olika terrororganisationer och terroristceller som delar samma ideologi. AlQaida kan liknas vid ett ”varumärke” för militanta islamistiska grupper.

Vad innebär det att vara islamist?

Islamism (islamisk fundamentalism)

Islam innehåller en komplett samhällsordning, menar de islamiska fundamentalisterna eller islamisterna som de också kallas. Gud är lagstiftaren och styr genom Koranen och sunna med människor som ombud. I Iran väntar man på den tolfte imamen al-Mahdis återkomst.

När föll kalifatet?

2017:IS drabbas av det ena nederlaget efter det andra. I juni faller Mosul för irakiska styrkor och Bagdad deklarerar att kalifatet har fallit.

Sveriges partier – 2021

Vad står GW för? – Parlamentet (TV4)

Vad står Vänsterpartiet för (V) [En kort och enkel sammanfattning] [Svenska partier]

Lämna en kommentar