Vad står ne för?

Det är därmed det tredje mest omfattande tryckta uppslagsverket på svenska genom tiderna, efter Nordisk familjebok och Svensk uppslagsbok.

Nationalencyklopedin.
Information
Språk Svenska
Genre Facklitteratur
Förlag Bra Böcker AB, genom NE Nationalencyklopedin AB sedan 2001
Utgiven 1989–1996 (bok) 2000–idag (Internet)

5 rader till

Vad står förkortningen NE för?

NE, förkortning för Nationalencyklopedin.

Vad är NE för källa?

Vilka är NE:s källor? NE:s källor är de ämnesexperter och skribenter som skriver texterna. De har i sin tur sina egna källor. Detsamma gäller NE:s ämnesredaktörer som använder en mängd olika källor i sitt arbete, exempelvis referensverk, facklitteratur och källor kopplade till daglig omvärldsbevakning.

Är NE se en organisation?

NE är ett digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter dagens och morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

Är Nationalencyklopedin en myndighet?

Det är därmed det tredje mest omfattande tryckta uppslagsverket på svenska genom tiderna, efter Nordisk familjebok och Svensk uppslagsbok.

Nationalencyklopedin.
Information
Språk Svenska
Genre Facklitteratur
Förlag Bra Böcker AB, genom NE Nationalencyklopedin AB sedan 2001
Utgiven 1989–1996 (bok) 2000–idag (Internet)

5 rader till

Finns i NE?

Bland uppslagsverkets artiklar hittar du det mesta inom geografi, samhällskunskap, historia, religion, filosofi, idrott, kultur, matematik, naturvetenskap, teknik, medicin samt språk. Vill du veta vad kvantfysik är, hur feminismen växte fram eller vad som orsakade första världskriget? Svaren finns i uppslagsverket.

Vad är kunskapstjänster?

Kunskap för ditt klassrum

Med NE:s kunskapstjänster får du tillgång till en rad produkter baserade på fakta och skapade för lärande. Fördjupa dig i något nytt med hjälp av Sveriges nationella uppslagsverk, se en film i NE Play, få överblick över ett ämne med temapaket eller slå upp ett ord i ordböckerna.

Är NE en pålitlig källa?

Tillförlitligt. Uppslagsverket är Sveriges främsta med långt över 200 000 faktagranskade uppslagsord. Bakom uppslagsorden står 4 500 ämnesexperter och en sakkunnig redaktion som bearbetar och uppdaterar artiklarna. Redaktionen ser till att materialet håller hög klass, både språkligt och innehållsmässigt.

Är NE gratis?

Du är igång på ett par minuter och får tillgång direkt. Prova gratis.

Vad betyder uppslagsverk?

Ett uppslagsverk, konversationslexikon, uppslagsbok, encyklopedi eller realencyklopedi är ett referensverk som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.

Hur en organisation är uppbyggd?

En organisation är en grupp med människor som samarbetar för att nå ett eller flera mål. En organisation har flera chefer både horisontellt och vertikalt i företaget. På ett horisontellt plan har en organisation chefer för olika divisioner och avdelningar.

Kan man slå upp att NE står för?

Har du även digitala läromedel kan du genom att markera ett ord slå upp ordet direkt i uppslagsverket. Eftersom uppslagsverket är integrerat i våra läromedel är det enkelt att ta reda på mer information för eleven precis när hen behöver det.

Varför är Wikipedia gjord?

Wikipedia är det största och mest kända av Wikimedia Foundations olika projekt som syftar till att erbjuda fri kunskap till alla människor i hela världen.

Vad är en myndighet NE?

myndighet, ett vidare begrepp än förvaltningsmyndighet. Det inbegriper sålunda även domstolarna.

Vad är en myndighetsperson?

En myndighet har i många fall inrättats för att fullgöra en eller flera uppgifter som det uteslutande ankommer på staten eller kommunen att sköta. Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning, det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det offentligas maktbefogenheter i förhållande till de enskilda.

Vad menas med en myndighet?

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ med – undantag för beslutande politiska församlingar – är myndigheter enligt regeringsformen. Regeringsformens indelning utgår från organisationsformen, inte från vilken funktion organet har.

Skillnaden mellan (LÄGGA/LIGGER och STÄLLA/STÅR)

Vad står GW för? – Parlamentet (TV4)

Sveriges partier – 2021

Lämna en kommentar