Vad står ocd för?

BAKGRUND. Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder = OCD) innefattar tvångstankar och tvångshandlingar.

Hur yttrar sig OCD?

Tvångssyndrom (OCD) är en typ av ångeststörning där tvångstankar och ibland även tvångshandlingar tar mycket av en persons tid. Vanliga former av tvångsproblem kan handla om rädsla för smitta och sjukdom som leder till långdragna rengöringsritualer och rädsla för att orsaka andra skada.

Hur beter sig en person med OCD?

Personer som lider av tvångssyndrom är ofta i starkt behov av kontroll och rutiner. Det är vanligt att den drabbade skäms över sig själv och sitt beteende och därför drar sig undan. På grund av upptagenhet av tankar och kontroller kan personen ofta bli försenad och eller inte ens komma iväg hemifrån.

Hur får man OCD?

Det är inte helt känt varför man får OCD. Forskning har visat att OCD kan ärvas inom familjer, men även att händelser i livet (som till exempel stress) kan ha en påverkan. OCD brukar kvarstå på grund av att man gör sina tvångshandlingar.

Är det farligt att ha OCD?

Att be andra säga att bekräfta att inget farligt kommer inträffa är väldigt vanligt när det kommer till tvångssyndrom, eller OCD som det förkortas på engelska, det kallas ”försäkringar”.

Vad är symtomen för tvångssyndrom?

SYMTOM. Känslorna vid OCD beskrivs som rädsla, ångest eller starkt obehag. De utlöses vanligen av oförmåga att lita till sina egna sinnesupplevelser som leder till kontrollbeteenden och efterfrågan av upprepade lugnande försäkringar från närstående.

Vad ska man göra om man tror att man har OCD?

Det är viktigt att du söker vård om du har besvär som hindrar dig i vardagen. Kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning om du har tvångstankar eller tvångshandlingar och de påverkar din vardag så mycket att det är svårt att ha en bra tillvaro. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Kan OCD försvinna?

Att utveckla ett tvångssyndrom är inget som händer plötsligt, utan något som sker över tid. Det vanliga är att det börjar när barn är mellan 10 och 17 år. En period med tvångstankar och tvångshandlingar kan gå över av sig själv. Men symtomen kan också komma tillbaka efter att barnet har mått bättre ett tag.

Kan OCD förvärras?

Även om det kan kännas svårt är det viktigt att ta hand om sig med regelbundna måltider, att ha bra sovrutiner och att försöka utföra någon fysisk aktivitet – lite är bättre än ingenting. Bra rutiner kommer inte bota dig, men det kan göra så att det inte blir värre.

Vad händer i hjärnan när man har OCD?

Vid OCD förefaller vissa delar av hjärnan vara överaktiva. Det handlar bland annat om tre strukturer: de undre delarna av pannloben, svanskärnan och talamus. I alla dessa regioner har forskare i studier med så kallad positronemissionstomografi, PET, kunnat se ökad aktivitet vid OCD.

Varför får man konstiga tankar?

Alla kan ha tankar och idéer som de känner att de måste följa ibland. Till exempel att kolla att dörren är låst en extra gång eller att undvika att nudda strecken på trottoaren. Det är vanligt och brukar oftast inte betyda att man har tvångssyndrom. Men om känslor av tvång påverkar dig mycket kan du ha tvångssyndrom.

Hur ärftligt är OCD?

Det finns ingen en speciell gen i arvsmassan som ger tvångssyndrom, utan det är flera olika gener i olika områden. Det är alltså en ganska komplicerad ärftlighet. Sannolikheten för att ärva tvångssyndrom från en förälder är väldigt liten. Det är inte bara arvsmassan som avgör om du får tvångssyndrom.

Varför har jag konstiga tankar?

Det kan ha hänt någonting, en händelse eller förändring. Kanske inte ens någon större händelse eller betydande förändring kan utlösa sådan tankar och känslor. Ändå kan det också vara så att det faktiskt inte hänt något, varken stort eller litet, men oron kommer ändå.

Hur det är att leva med OCD?

Som person med tvångssyndrom (OCD) lever man ett liv med starkt försämrad livskvalitet. När det är som svårast går nästan all energi åt till sjukdomen. Man försöker leva så att ångesten och tvångsimpulserna, som ibland är överväldigande, ska hålla sig borta. Detta gör ofta livet mycket begränsat.

Hur påverkar OCD livet?

Tvångssyndrom leder ofta till begränsningar i vardagen och man kan bli nedstämd av att livet i hög grad styrs av tvånget. Anhöriga kan vara inblandade i tvånget, vilket gör att nära relationer påverkas negativt. Utan behandling är det svårt att bryta den negativa spiral som tvånget orsakar.

Hur farliga är tvångstankar?

Att du tänker på döden ofta och inte alltid tycker livet är värt att leva låter inte helt vanligt. Du är nog allvarligt påverkad av dina tvångstankar och din rädsla att tappa kontroll och kanske av annat också som sänker din livskvalitet. Bra att du tänker få dem att upphöra!

What Does it mean to have Obsessive Compulsive Disorder (OCD)?

En film om OCD

Om OCD

Lämna en kommentar