Vad står ss för?

Förkortningen SS står för Schutzstaffeln, som på svenska betyder skyddsavdelning eller skyddsvakt. SS var till början en personlig vaktstyrka på omkring 250 man. Hitler började omge sig med SS-soldater under 1923. Den 6 januari 1929 grundades SS som en officiell organisation, sorterade under SA (Sturmabteilung).

Vad betyder SS båt?

Se nedan vad s/s betyder och hur det används på svenska. Förkortning för steam ship som står för ångbåt men också ett vanligt prefix för kanalbolag.

Vad var en Gestapo?

Gestapo står för Geheime Staatspolizei och var den tyska säkerhetspolisen. Gestapo bildades ursprungligen av Hermann Göring i Preussen den 26 april 1933, för att ersätta den preussiska säkerhetspolisen.

Hur många soldater hade Tyskland?

Axelmakternas styrkor bestod av 166 divisioner, 4 306 800 soldater (inklusive Tysklands allierade från Italien, Rumänien och Ungern), 42 601 kanoner och granatkastare, 4 846 flygplan, samt 4 171 stridsvagnar.

Hur förkortas ångbåt?

Å/F, förkortning för ångfartyg, beteckning före namnet på fartyg med ångmaskin.

Har fartyg korsord?

Synonymer till fartyg
  • båt, farkost, skepp, skuta, slup, skorv, pråm, flytetyg.
  • Användarnas bidrag. ark, skonert, galär, färja, kogg.

Vad är ett koncentrationsläger?

Ett koncentrationsläger (ofta förkortat KZ eller KL) var ett interneringsläger för politiska motståndare och andra kategorier, som nazisterna också såg som oönskade och farliga för ”folkgemenskapen”. Fångarna sattes i koncentrationsläger utan rättegång och dom.

Vad hände den 26 april år 1933?

26 april – Gestapo etableras. 28 april – 600 personer deltar vid en luffarkonferens i uppländska Heby i arbetslöshetens spår.

Vad menas med stortyskland?

Stortyska riket (tyska Großdeutsches Reich) blev det officiella namnet på det tidigare Tyska riket (Nazityskland) 1943–1945. Begreppet användes med anledning av annektionen av Österrike (”Anschluß”) som hade skett 1938 och redan då hade lett till att namnet sedan dess hade använts inofficiellt.

Hur många stridsflygplan har Tyskland?

Luftfartyg
Luftfartyg Ursprung Anteckningar
Stridsflygplan
Airbus A340 Europa
Airbus A350 Europa
Airbus A400M Europa Totalt 53 beställda

15 rader till

Hur många tyska soldater överlevde kriget?

Slaget om Stalingrad var över och troligtvis hade en halv miljon sovjetiska soldater stupat. Tyskarna förlorade något mindre än hälften. Av de 100 000 tyska soldater som kapitulerade överlevde endast 5 000 man. Resten dog under de närmaste veckorna efter kapitulationen av köld och svält eller senare i rysk fångenskap.

Hur många tyska soldater dog i Ryssland?

Fem miljoner döda

Ingen tvivlar på att kriget avgjordes i Ryssland. Cirka 5,3 miljoner tyska soldater stupade under kriget. Av dessa dödades cirka 80 procent, 4,1 miljoner, på östfronten.

Vad står GW för? – Parlamentet (TV4)

Dokumentär: Svenskarna som stred i Waffen-SS

Vad vill Sverigedemokraterna? SD

Lämna en kommentar