Vad står st läkare för?

Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2021:8, SOSFS 2015:8 samt SOSFS 2008:17 (den sistnämnda författningen gäller till och med 30 april 2022).

Vad är ST-läkare och AT läkare?

ST-tjänstgöring är en förkortning som står för specialiseringstjänstgöring (ST) och är ett steg till att bli specialistläkare. Efter att allmäntjänstgöringen (AT) är slutförd arbetar du som legitimerad läkare och har då möjlighet att söka en ST-tjänst.

Hur lång är St tjänstgöring?

Utbildningens längd

AT omfattar normalt tjänstgöring under 18–21 månader. Efter AT kan du ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. För att bli specialistläkare behöver du därefter genomgå ST under minst fem år.

Vad är skillnaden mellan olika läkare?

Överläkare är en tjänstetitel för en tjänst som innebär ett ledningsansvar. Efter läkarprogrammet kan man endast jobba som underläkare. Underläkare innebär att du tjänstgör som läkare, men att du ännu inte avslutat din specialistutbildning (ST-tjänst).

Hur fungerar st tjänstgöring?

Specialiseringstjänstgöringen ska genomföras under handledning och klinisk instruktion. Handledaren ska ha specialistkompetens och ha genomgått handledarutbildning. Handledning ska ges kontinuerligt och utgå ifrån det individuella utbildningsprogrammet.

Vad får en AT läkare göra?

AT kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som krävs för läkarlegitimation. AT ska ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling.

Hur mycket tjänar en ST läkare?

Den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i Sverige är 79 200 kronor år 2020. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region.

Vilken Läkarspecialitet ska jag välja?

För att orka med jobbet gäller det att välja rätt specialitet. I valet tycker hon att man ska följa hjärtat och sin fallenhet men också vara medveten om att valet av specialitet också innebär ett val av livsstil. Utvärdering är ett annat ledord för Nina Cavalli-Björkman.

Hur lång tid tar det att bli kirurg?

En kirurg är en specialistläkare, dvs man är i grunden läkare. Du måste först läsa Läkarprogrammet, som från höstterminen 2021 är en 6-årig utbildning på heltid på högskolenivå och sedan genomgå specialistutbildningen på 5 eller 5,5 år.

Är det svårt att få st?

Problem: Att ST är en fast tjänst. Svårt att skapa fler ST-tjänster på grund av uppsplittring av den ortopediska verksamheten med olika subverksamheter på olika sjukhus. Förslag till åtgärder: Underlätta och uppmuntra samarbete mellan olika sjukhus kring ST-utbildningen.

Vilken typ av läkare tjänar mest?

Vilken specialisering betalar bäst? Klinisk patologi är den specialisering som ger högst lön följt av Neuroradiologi och till sist Neurokirurgi som tjänar ungefär lika mycket som Rättspsykiatri. Medellönen för Klinisk patologi ligger på 83 040, 82 196 för Neuroradiologi och 81 810 för Neurokirurgi.

Vilken typ av läkare har högst status?

Nära två av tre (64 procent) rankade läkare högst. En specialistläkare har ofta 12 års utbildning.

Vad finns det för olika typer av läkare?

Några exempel på specialiseringar är: Patolog, barnneurolog, embryolog, narkosläkare, kardiolog, radiolog, reumatolog, dermatolog, onkolog, gynekolog, förlossningsläkare, neonatalläkare, epidemiolog, psykiatriker, smärtläkare, rättsläkare och immunolog.

Vad gör en stafettläkare?

En stafettläkare eller hyrläkare är en läkare, oftast allmänläkare, som tillfälligt arbetar på en vårdcentral eller annan medicinsk enhet för att fylla vakanser som inte kunnat tillsättas med fast personal.

Hur blir man at läkare?

Hej, Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet. Den är ett måste för att man ska få sin läkarlegitimation. ST-tjänstgöring står för specialiseringstjänstgöring och är en tjänst man har för att bli specialistläkare.

Vad krävs för att bli kardiolog?

För att bli kardiolog, hjärtspecialist, behöver du först utbilda dig till läkare och få läkarlegitimation från Socialstyrelsen och efter det söka ST-tjänst för att utbilda dig till specialistläkare.

Möt våra medarbetare – Johan Lönnbro, ST-läkare akutmottagning

Hur mycket tjänar en läkare?

Catherine jobbar som ST-läkare

Lämna en kommentar