Vad tjänar dan eliasson?

Myndighetschefer 2021
Antal Könsfördelning
Kvinnor Män
Generaldirektör 54 49
Landshövding 13 38
Rektor 11 65

3 rader till

Vad tjänar en general direktör?

Högst lön har generaldirektören på Trafikverket Lena Erixon med 178 600 kronor i månaden. Hon har legat etta på topplistan över myndighetschefernas löner sex år i rad. På andra plats finns Polismyndighetens generaldirektör Anders Thornberg med 173 600 kronor i månaden.

Vad tjänar Mikael Ribbenvik?

Migrationsverkets chef Mikael Ribbenvik drar dock ifrån med en ny månadslön på 141 000 kronor. Han är den tolfte bäst betalde av alla svenska gd:ar.

Vad händer med Dan Eliasson?

Eliasson lämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den 6 januari 2021 och blev generaldirektör med placering i Regeringskansliet. Den 22 januari 2021 meddelade regeringen att han ska arbeta vid Regeringskansliets enhet för krisberedskap med uppgiften att se över Sveriges krislagstiftning.

Vilka är generaldirektörer i Sverige?

Myndighetschefer 2021
Antal Könsfördelning
Kvinnor Män
Generaldirektör 54 49
Landshövding 13 38
Rektor 11 65

3 rader till

Vad tjänar Sidas chef?

Det visar tidningen Omvärldens kartläggning. Listan toppas av Nordiska utvecklingsfondens vd Pasi Hellman med en rekordlön på 218 000 kronor i månaden. Det är den högsta lön någonsin som noterats sedan Omvärlden startade med sin kartläggning. 218 000 kronor i månaden av biståndsmedel!!!

Hur mycket har Anders Tegnell i lön?

Anders Tegnells lön: Över miljonen

Under 2019 hade Tegnell nämligen en årsinkomst som landade på 1 289 200 kronor. Det gav statsepidemiologen en månadslön på drygt 107 400 kronor.

Hur mycket tjänar en svensk ambassadör?

95 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en enhetschef i staten?

28/04/2021 (uppdaterad 10/11/2021) – En enhetschef på en statlig myndighet tjänar i medianlön 61 400 kr, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. Inom vissa statliga myndigheter kallas enhetschef för sektionschef.

Vem är chef för Migrationsverket?

Migrationsverket leds av generaldirektör Mikael Ribbenvik. Myndighetens ledningsgrupp utgör ett forum för strategisk ledning och styrning av verksamheten.

Vilka myndigheter har Dan Eliasson varit chef för?

Nyheter om Dan Eliasson, en svensk ämbetsman som verkat som socialdemokratisk statssekreterare, generaldirektör vid Regeringskansliet, myndighetschef för Migrationsverket, Försäkringskassan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt rikspolischef.

Har Dan Eliasson en bror?

Jan Kenneth Eliasson, född 17 september 1940 i Gamlestads församling i Göteborg, är en svensk diplomat och politiker (socialdemokrat).

Vem var rikspolischef 1998?

Lars Stefan Edvard Strömberg, född 25 januari 1950 i Lund, är en svensk jurist och ämbetsman. Han var Sveriges rikspolischef mellan 1 januari 2005 och 31 december 2007, och har från 1 januari 2008 varit anställd som generaldirektör i Regeringskansliet med placering i Justitiedepartementet.

Vilka ingår i statsförvaltningen?

Statsförvaltningen, eller lättare sagt Sveriges myndigheter finns överallt. Alltifrån från Försäkringskassan, Skatteverket, Skolinspektionen, Polismyndigheten, Inspektion för Vård och Omsorg till Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten.

Varför har vi inte ministerstyre i Sverige?

Det här innebär ministerstyre

I många länder är det vanligt att ministrarna har det yttersta ansvaret för hur arbetet för en myndighet ska fungera, men det är inte fallet i Sverige. Istället är det direkt förbjudet för en minister att lägga sig i sakfrågor angående hur en myndighet ska arbeta.

Vilka är förvaltningsmyndigheterna?

Förvaltningsmyndigheterna är ett samlingsbegrepp för alla myndigheter utom regeringen och domstolarna. Förvaltningsmyndigheterna kan vara såväl statliga som kommunala. Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten är exempel på förvaltningsmyndigheter.

Här smiter Dan Eliasson ut bakvägen från Arlanda

Dan Eliasson kommenterar granskningen av FK

Dan Eliasson: ”Jag var besviken”

Lämna en kommentar