Vad tjänar en åklagare?

55 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en åklagare i snitt?

Medellönen är drygt 39 000 kronor. En chefsåklagare tjänar mellan 50 000 och 55 000 kronor i månaden. 54 procent av antalet åklagare är män och 46 procent är kvinnor.

Hur mycket tjänar man som åklagare efter skatt?

Den högsta lönen, som åklagare, ligger på 70 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 67 400 kr.

Hur lång tid tar det att bli åklagare?

När du blir färdig kammaråklagare är ingångslönen ca 35.500 kr. Så totalt tar det om allt går ”i ett”, dvs smidigt och utan några hinder: juristutbildning (jur. kand) 3 år + notarietjänst 2 år + åklagarasp. ca 1 år + ass.

Är det svårt att få jobb som åklagare?

Arbetsförmedlingen bedömer att jurister och åklagare på fem års sikt kommer ha en arbetsmarknad i balans, alltså ungefär lika många jobb som jobbsökande.

Hur mycket tjänar en tingsnotarie?

Notarier har en ingångslön på 29 100 kronor per månad (från och med den 1 april 2022). Efter 12 månaders tjänstgöring höjs lönen till 31 400 kronor per månad. Lönen bestäms i kollektivavtal mellan fackförbundet Akavia och Domstolsverket. Den revideras 1 april varje år.

Vad gör en Åklagaradministratör?

Arbetsuppgifter en typisk arbetsdag

Det är mycket varierande, bland annat tar jag emot förundersökningar från polisen, kompletterar med bland annat belastningsutdrag och ser till att brottsmisstankar och involverade personer är inlagda korrekt innan ärendet lämnas vidare till ansvarig åklagare.

Hur är det att jobba som åklagare?

Som åklagare arbetar du med utredning av brott och straff och du har nära kontakt med brottsoffer och polis. Åklagaren är dirigenten i en brottmålsprocess och det krävs inte bara juridisk skicklighet utan också drivkraft, förmåga att leda och samarbeta, gott omdöme och god språkbehandling.

Vilket yrke tjänar man mest pengar på?

Chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen på circa 120.400 kr per månad. Yrken med den lägsta medellönen är marknadsundersökare och intervjuare, med snittlönen på ca 19.400 kr/månad.

Vad krävs för att bli åklagare?

Åklagare i Sverige är i grunden Jurister. Om man uppfyller de formella kraven: jur. kandexamen eller juristexamen, tingsmeritering, vilket betyder att man har genomgått notarietjänstgöring vid tingsrätt eller förvaltningsrätt, och om man är svensk medborgare, kan man söka till Åklagarmyndighetens aspirantutbildning.

Är en åklagare en advokat?

Till skillnad från försvararen har åklagaren att se till båda sidor i rättegången. Åklagaren ska ta fasta också på sådant som talar till den misstänktes fördel. Detta objektivitetskrav är en självklar del av åklagarrollen och en hörnpelare i utbildning, riktlinjer och tillsynsverksamheten inom Åklagarmyndigheten.

Vem är Sveriges bästa åklagare?

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

Hur mycket tjänar man som jurist?

En vanlig jurist har en ingångslön på cirka 30 000* kronor, men du kan räkna med en snabb löneutveckling. När du kommit in i yrket och skaffat dig erfarenhet kan du få en lön som ligger mellan 50 000* och 60 000* kronor i månaden.

Vad är åtalspunkter?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Hur ser framtiden ut för åklagare?

Utvecklingsmöjligheter inom yrket

Under hela grundutbildningen till dess att man blir färdig kammaråklagare genomgår man fortlöpande utbildning. Man kan därefter specialisera sig inom olika områden och jobba mer med exempelvis organiserad brottslighet. Man kan även bli chef med personalansvar.

Vad är åklagarens roll?

Åklagaren har tre huvuduppgifter: att leda polisens brottsutredning, att fatta beslut om åtal ska väckas, samt att föra talan i domstol. Åklagaren leder förundersökningen vid allvarliga brott som misshandels- och sexualbrott och utreder brottet i nära samarbete med polisen.

Åklagare – ett yrke för dig?

Det här är Åklagarmyndigheten ​– Åklagarna berättar

Åklagare berättar: Vad gör en åklagare?

Lämna en kommentar